Annons:

Ta strid för rätten till heltidsarbete

Statliga arbetsgivare vill möta kraven på snabb service på obekväma tider. Men det får inte gå ut över medarbetarnas arbetsvillkor.

Trygga heltidstjänster försvinner. De ersätts av deltidstjänster – inte sällan med arbetstiden förlagd till kvällar, nätter och helger. Ibland sker det i omorganisationer där de anställda tvingas söka de nya arbetena för att över huvud taget kunna jobba kvar.

Det är en utveckling som pågår i flera statliga företag, kan Publikt berätta i detta nummer. Det väcker frågan om staten är en ägare och arbetsgivare som föregår med gott exempel genom att värna en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Att lyckas med det är naturligtvis en utmaning. I många verksamheter håller kraven på att förändras. Medborgare och kunder vill ha stor tillgänglighet, med snabb service under hela eller stora delar av dygnet. Toleransen för väntetider minskar.

Det finns mycket positivt i att allmänheten ställer höga krav och på detta sätt driver på utvecklingen av offentliga tjänster. Men anpassningen till dessa krav måste ske på ett sätt som inte försämrar villkoren för de anställda som ska leverera den goda servicen. Annars bidrar staten till en utveckling mot en allt tuffare arbetsmarknad. Risken är också att man förlorar kompetenta medarbetare som inte accepterar sådana villkor.

Ett exempel av många på hur det kan gå till när bra jobb blir sämre är den omorganisation inom Postnord som Publikt rapporterar om. När en ny terminal byggs i Veddesta norr om Stockholm får de anställda på Segeltorpsterminalen söka tjänster i den nya organisationen.

Majoriteten är deltidstjänster. Många innebär nattarbete. Det skapar problem för medarbetarna. För den som har en heltidslön är det ett stort avbräck att förlora en del av sin inkomst. Och för den som organiserat livet kring en dagtidstjänst kan det vara svårt att hitta lösningar som gör det möjligt att jobba natt.

Allt fler riskerar att hamna i samma situation. Om staten som arbetsgivare kan agera på detta sätt på bolagssidan, är sanno­likheten stor att frågan också kommer att bli aktuell på flera myndigheter.

För facket gäller det att försvara de anställdas rätt till ett gott arbetsliv. Arbetsgivarna vill ha mest personal på plats när trycket är som störst. Den enkla lösningen på det problemet kan synas vara att inrätta tjänster som bara omfattar just dessa timmar. Det finns dock andra vägar – och i dessa situationer kan fackets roll vara att driva på för att hitta och använda dem. Tyvärr kan även konstruktiva förslag ibland förkastas till förmån för största möjliga kortsiktiga vinst.

Därför måste ST och andra fackförbund ta strid för rätt till heltid i centrala och lokala förhandlingar. Det gjordes i förra årets förhandlingar med Almega inom bransch kommunikation, där Postnord ingår. Samma krav fördes nyligen fram i förhandlingarna på spårtrafikområdet, det av STs avtal som är först ut i årets avtalsrörelse.

Hotet om försämrade arbetsvillkor är en påminnelse om att de segrar som fackföreningsrörelsen uppnått är bräckliga. Arbetsgivarna är alltid intresserade av att pressa sina kostnader – även om det sker på de anställdas bekostnad. Bara starka fack kan stå emot en sådan utveckling.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.