Annons:

Ta strid för rätten till heltidsarbete

Statliga arbetsgivare vill möta kraven på snabb service på obekväma tider. Men det får inte gå ut över medarbetarnas arbetsvillkor.

Trygga heltidstjänster försvinner. De ersätts av deltidstjänster – inte sällan med arbetstiden förlagd till kvällar, nätter och helger. Ibland sker det i omorganisationer där de anställda tvingas söka de nya arbetena för att över huvud taget kunna jobba kvar.

Det är en utveckling som pågår i flera statliga företag, kan Publikt berätta i detta nummer. Det väcker frågan om staten är en ägare och arbetsgivare som föregår med gott exempel genom att värna en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Att lyckas med det är naturligtvis en utmaning. I många verksamheter håller kraven på att förändras. Medborgare och kunder vill ha stor tillgänglighet, med snabb service under hela eller stora delar av dygnet. Toleransen för väntetider minskar.

Det finns mycket positivt i att allmänheten ställer höga krav och på detta sätt driver på utvecklingen av offentliga tjänster. Men anpassningen till dessa krav måste ske på ett sätt som inte försämrar villkoren för de anställda som ska leverera den goda servicen. Annars bidrar staten till en utveckling mot en allt tuffare arbetsmarknad. Risken är också att man förlorar kompetenta medarbetare som inte accepterar sådana villkor.

Ett exempel av många på hur det kan gå till när bra jobb blir sämre är den omorganisation inom Postnord som Publikt rapporterar om. När en ny terminal byggs i Veddesta norr om Stockholm får de anställda på Segeltorpsterminalen söka tjänster i den nya organisationen.

Majoriteten är deltidstjänster. Många innebär nattarbete. Det skapar problem för medarbetarna. För den som har en heltidslön är det ett stort avbräck att förlora en del av sin inkomst. Och för den som organiserat livet kring en dagtidstjänst kan det vara svårt att hitta lösningar som gör det möjligt att jobba natt.

Allt fler riskerar att hamna i samma situation. Om staten som arbetsgivare kan agera på detta sätt på bolagssidan, är sanno­likheten stor att frågan också kommer att bli aktuell på flera myndigheter.

För facket gäller det att försvara de anställdas rätt till ett gott arbetsliv. Arbetsgivarna vill ha mest personal på plats när trycket är som störst. Den enkla lösningen på det problemet kan synas vara att inrätta tjänster som bara omfattar just dessa timmar. Det finns dock andra vägar – och i dessa situationer kan fackets roll vara att driva på för att hitta och använda dem. Tyvärr kan även konstruktiva förslag ibland förkastas till förmån för största möjliga kortsiktiga vinst.

Därför måste ST och andra fackförbund ta strid för rätt till heltid i centrala och lokala förhandlingar. Det gjordes i förra årets förhandlingar med Almega inom bransch kommunikation, där Postnord ingår. Samma krav fördes nyligen fram i förhandlingarna på spårtrafikområdet, det av STs avtal som är först ut i årets avtalsrörelse.

Hotet om försämrade arbetsvillkor är en påminnelse om att de segrar som fackföreningsrörelsen uppnått är bräckliga. Arbetsgivarna är alltid intresserade av att pressa sina kostnader – även om det sker på de anställdas bekostnad. Bara starka fack kan stå emot en sådan utveckling.

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.