Annons:
Safety talks och safety walks är centrala begrepp i säkerhetsarbetet på Cecilia Henrikssons och Daniel Ozolins arbetsplats på Swedavia. »Ingen ska vara ensam i en jobbig arbetssituation, vi roterar och backar upp«, säger Daniel Ozolins.Bild:Elis Hoffman
Swedavia
Ditt jobb
0 kommentarerTyck till!

Täta samtal sätter säkerhet i centrum

Frågor om arbetsmiljö ska finnas med i vardagen, hela tiden. Därför har Swedavia infört dagliga så kallade safety walks och safety talks för chefer och medarbetare.

Säkerhet är viktigt inom Swedavia, som driver flera av landets flygplatser. ST-medlemmen Daniel Ozolins arbetar som ATOS, Airport Technical Operative Supervisor, på Arlanda. Som ATOS ser han till att regelverk följs: han utför fordonskontroller, vinkar in plan, kontrollerar avstånd och ser över hastighetsövervakningar.

– Vi är vana att arbeta med säkerhet, och arbetsmiljön är en del av det arbetet. Att alla ska må bra är en säkerhetsfråga, säger han.

Gruppchefen Cecilia Henriksson, också hon ST-medlem, beskriver hur safety talks kan gå till på hennes enhet med sjutton medarbetare:

– Det är ett kontinuerligt samtal, så att jag som chef alltid har koll på hur de anställda har det. Det är egentligen enkelt, som att vara närvarande och aldrig hoppa över frågan: »Hur har du det i dag?«

Hon säger att samtalen sker helt informellt – det är en daglig dialog utan inbokade möten.

– Bokade möten behövs också, men de kan inte ersätta de här samtalen.

Som chef finns en risk att man glömmer att ställa sådana frågor när arbetsbelastningen är hög, säger hon.

– Men ta dig tid! Du hinner. Se det som en investering i arbetsgruppen. Om den blir mer fungerande kommer det att ge er tid i slutänden.

Både facket och arbetsgivaren är nöjda med arbetssättet. Daniel Ozolins tycker att safety talks bygger bättre relationer i personalgruppen: samtalen sker nämligen inte bara mellan chef och medarbetare, utan också medarbetare emellan.

– Det är inte så att vi sätter oss ner och säger »nu ska vi ha safety talk!«, men samtalen har blivit en naturlig del av jobbet. Ofta ställs vi inför situationer som är nya och svåra att hantera. Då går vi till en kollega och pratar. Ingen ska vara ensam i en jobbig arbetssituation, vi roterar och backar upp.

Med safety walks ska arbetsmiljö­frågorna tas ut i verksamheten, så att de inte stannar vid samtal och ord. Cecilia Henriksson beskriver vad det kan innebära för henne som chef:

– Jag ser till att inte fastna bakom skrivbordet. Det är inget jättekomplicerat, men jag ska finnas på plats och se hur det ser ut i medarbetarnas vardag. Det är vår gemensamma arbetsmiljö.

Daniel Ozolins tror att både chef och medarbetare kan ta ansvar för att arbetet med safety talks och safety walks ska bli bra.

– Det gäller att våga vara medmänniska och inte bara medarbetare. Se dina kolleger. Och våga svara ärligt när någon frågar hur du mår! Safety talks är en hjälp på vägen. Ju mer vi känner varandra desto lättare är det att finnas för varandra när det är svårt.

Tips för den som vill pröva safety talks och safety walks
  • Var närvarande som chef och medarbetare.
  • Var nyfiken! Kommunicera, ställ frågor – även om de ibland känns lite obekväma. Ser du att någon är trängd – fråga!
  • Våga vara ärlig och berätta hur du mår.
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetDet mesta talar för att Sverige får en ny regering med Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som C och L träffat med regeringspartierna S och MP innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
Miljö- och energidepartementetNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
Offentlighet och sekretessNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.