Annons:
Föreställningen Europa Europa kommer att spelas på utomhusscener fram till valet. Bakre raden från vänster: Olof Dreijer och Karin Dreijer. Främre raden: Ellen Nyman, Bahareh Razekh Ahmadi, Kudzai Chimbaira och Rani Nair. Foto: Saga Berlin
Teater
Kultur
AVIda Måwe0 kommentarerTyck till!

Teatrar vänder sig mot rasism

Runt om i landet hörs anti­rasistiska och antinationalis­tiska budskap från teaterscenen. Bandet The Knife och konstgruppen Ful sätter upp en kabaré om migranter, Dramaten har gjort en storsatsning och Giron sámi teáther i Kiruna skildrar hur det är att vara annorlunda.

Under Almedalsveckan i Visby hade kabarén Europa Europa premiär. Konstgruppen Ful och bandet The Knife står bakom föreställningen, som presenteras som antinationalistisk och är en hyllning till alla människor som tar sig över Europas gränser. Kabarén är en av många uppsättningar på temat rasism och nationalism.

– Vi kände att det var nödvändigt att göra en antirasistisk föreställning inför valet, säger Nasim Aghili, som är regissör och manusförfattare till Europa Europa.

Hon menar att migrationspolitiken är det område där rasismen tar sig sina grövsta uttryck. Vid gränserna är människors hudfärg och etnicitet avgörande.

Föreställningen bygger på ett års research.

– Vi har rest runt i Europa och besökt allt från förvar i Grekland till EUs gränskontrollmyndighet Frontex huvud­kontor i Polen. Syftet har varit att undersöka hur den europeiska migra­tionspolitiken bestäms och tillämpas. Vi ville gå bakom det byråkratiska språket, där migranterna bara är siffror, och hitta ett värdigt sätt att spegla migranter.

Europa Europakommer att spelas gratis på utescener runt om i landet fram till valet. Med på scenen är bandet The Knife, som har gjort musiken.

– Jag tror att konsten kan göra skillnad på många sätt. Inte minst för att vi kan använda oss av ett språk som inte är begränsat av politikens och journalistikens maktspel, säger Nasim Aghili.

Sveriges nationalscen Dramaten har under de två senaste åren fokuserat på ämnet nationalism. De har arrange­rat en temakväll, en serie gästspel och samtal. I höst ges Jag vill leva jag vill dö i Sverige. Landets länsteatrar har bjudits in att delta.

– Tanken är att samla in olika röster från skilda delar av landet. Läns­teatrarna får själva välja vad de tycker är intressant att lyfta på temat. Varje teater bidrar med en skådespelare och tio minuters text, säger Helena Seth, konstnärlig ledare för satsningen som går under namnet Dramaten&.

Föreställningen kommer att live­streamas så att den når längre än till Stockholms­publiken.

– På så sätt kan åskådaren sitta var som helst i landet och titta på sin dator, säger Helena Seth.

Teatrarna som medverkar är bland andra Länsteatern på Gotland, Västmanlands Teater och Teater Halland.

Giron sámi teáhter i Kiruna tar ett annat grepp på ämnet och gör en före­ställning om att bryta mot normen.

Teaterns chef Lena Engqvist Fors­lund tror att många teatrar sätter upp pjäser med liknande teman på grund av Sverigedemokraternas framgångar.

– Man kan inte tiga ihjäl problemet med en rasistisk våg. Många är angelägna att använda de verktyg som kons­ten har för att spegla det som händer i samhället.

Pjäsen Annorlunda, som teatern sätter upp, utgår från historien om Christina Catharina Larsdotter, också kallad Stor-Stina. Hon var 2,10 meter lång och visades upp som en jätte runt om i Europa på 1800-talet.

Historien berättas ur Stor-Stinas mammas perspektiv, säger Lena Engqvist Forslund.

– I pjäsen berättar vi även om fyra andra personer, bland annat en samisk tjej som är renskötare, homosexuell och gillar att boxas.

skåde­spelarna ställer frågor som publiken kan reflektera över. Hur olik får man vara? Är någon värd mer respekt än någon annan? Var går gränsen för vad som är annorlunda?

Lena Engqvist Forslund tror att det är viktigt att sätta ljuset på frågorna.

– Därför har vi en interaktiv föreställning där man får reflektera. En stor del handlar om att medvetandegöra. 

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.