Annons:
I väg klockan sex på morgonen och hemma vid sju–åtta på kvällen. Lilja Johannsdottir Ronnling på CSN i Umeå åker ofta på tjänsteresor – utan att få ersättning för den extra tiden.Bild:Jan Lindmark
Tjänsteresor
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Tjänsteresor på olika villkor

Allt fler myndigheter ersätter medarbetare för restid under jobbresor utanför ordinarie arbetstid. Men det finns inget centralt avtal, och de lokala avtalen spretar: från en mindre penningsumma till full kompensation i tid.
Dokument
PDF icon Mer om myndigheternas avtal (17.73 KB)

Videomöten och tajta budgetar till trots tycks statligt anställda resa ungefär lika mycket i dag som i början av 2000-talet.

En enkät som Publikt.gjort bland ett tjugotal myndigheter visar att resekostnaderna per anställd och år minskade med endast en procent mellan åren 2001 och 2011, inflationen oräknad. Det innebär att frågan om ersättning för den fritid som anställda tillbringar på tjänsteresor i bil, på tåg och flyg är fortsatt viktig för facket.

– Vi anser att restid är arbetstid, och det har vi drivit i flera avtalsrörelser, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar. Men det är blankt nej från arbetsgivarna. De anser att det kostar för mycket.

Om facket ska ta upp restidsfrågan även i årets avtalsförhandlingar är ännu inte bestämt, men den har nämnts som ett problem vid möten ST hållit för medlemmar och förtroendevalda, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Men medan Arbetsgivarverket spjär­nat emot har många statliga myndig­heter och bolag skrivit egna avtal om restiden. I Publikts enkät svarar 15 av 21 myndigheter att de har lokala avtal.

Det har dock inte Centrala studiestödsnämnden, CSN.

– Det är inte bra! Ingen borde behöva resa gratis på sin fritid, det är egentligen en självklarhet, säger ST-medlemmen Lilja Johannsdottir Ronnling, som arbetar på CSN i Umeå.

Hon åker på tjänsteresor i olika projekt och utbildningar, och hon ger sig då ofta av klockan sex på morgonen och kommer hem vid sju–åtta på kvällen.

Hon påpekar att lönerna på CSN inte heller hör till de högsta i staten.

– Så en restidsersättning vore ett plus även av den anledningen. Bland medarbetarna finns en viss irritation kring restiderna, och om CSN ska vara en attraktiv arbetsgivare behövs en ersättning i tid eller pengar.

STs avdelningsordförande på CSN, Anneli Gårdbäck, säger att ett restidsavtal är ett av de största önskemålen från medlemmarna.

– Men den tidigare ledningen har hittills velat vänta in ett centralt avtal om restidsersättning.

I väntan på det har medarbetarna på CSN fått ett avtal om bättre traktamenten – 200 till 600 kronor om man reser tidigt och kommer hem sent.

– Men det är ju egentligen ersättning för kostnader man har på en resa.

Av de femton myndigheter som svarat Publikt att de har lokala avtal, ger sju endast ersättning i pengar, tre ger antingen tid eller pengar beroende på omständigheterna och fem ersätter restiden med ledig tid.

Restid som ersätts med tid är normalt sett betydligt dyrare för arbetsgivaren. ST-ombudsmannen Ellen Simons­son har undersökt villkor om restid i centrala avtal på andra områden än staten, och där handlar det alltid om ersättning i pengar.

– För ST är det viktigt att restid kompenseras med både tid och pengar, säger hon.

I de lokala AVTAL som Publikt grans­kat får medarbetare på fyra myndigheter en timmes ledighet för varje restimme utanför ordinarie arbetstid. Det gäller Moderna museet, Kommerskollegium, Valmyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Alla utom Moderna museet har dock olika begränsningar av antalet timmar per resa. Den som reser i tjänsten hos Tillväxtverket får en halvtimmes ledig tid per restimme.

När restid ersätts med pengar skiljer sig nivåerna från arbetsplats till arbets­plats. De flesta har en summa per resa. Den kan vara olika stor beroende på hur länge man är borta och vid vilka klockslag man avreser och kommer tillbaka.

Några har ersättning per timme. Kammarkollegiet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, betalar 95 kronor per timme utan­för kontorstid, och en hög­re ersättning för extra obekväm tid. Det kan jäm­föras med Post- och telestyrelsen, som i de flesta fall betalar mindre än hälften av det.

Riksantikvarieämbetet hör till dem som har ersättning i pengar, men nivån är usel, säger STs avdelningsordförande Robert Lang. Facken väntar på ett förslag till nytt avtal.

– Avtalet är väldigt gammalt, och det har funnits en stigande irritation under många år. Och sedan delar av myndigheten flyttade till Gotland har resandet ökat. Jag bor där själv, och när jag kommer hem vid halv två på natten får jag bara 250 kr i förrättningstillägg.

En som däremot är nöjd är Åsa Hole, STs avdelningsordförande på Kammar­kollegiet. Där fick man igenom ett restidsavtal för ett par år sedan.

– Det gick väldigt bra, säger Åsa Hole. Vi gjorde tillsammans med Saco ett omfattande förarbete där vi tittade på andra avtal, och vi lade fram ett genom­arbetat förslag som arbetsgivaren köpte mycket av.

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar tycker att lokala avtal ska kunna anpassas till arbetsplatsen, men att det blir problematiskt om villkoren är alltför olika.

– Oavsett vad som händer i den centrala avtalsrörelsen måste vi jobba vidare med frågan. Vi kanske måste vara ännu tydligare med att sätta en ambitionsribba.

Ett särskilt problem med långa tjänsteresor är att de inte ingår i arbets­tidslagens definition av arbetstid, påpekar Ellen Simonsson.

– Så om man inte har något annat reglerat i avtal kan du i värsta fall resa en hel natt och ändå vara tvungen att inställa dig på jobbet nästa morgon. Av de myndigheter vars avtal Publikt granskat är det bara Tillväxtverket som uttryckligen ger medarbetarna rätt till viss vilotid efter en längre resa.

På CSN, som varken har restids­avtal eller rätt till vila, måste man vara på plats klockan åtta även om man rest till framåt tolv kvällen innan, berättar STs avdelningsordförande Anneli Gårdbäck.

– Det känns väldigt orättvist. Man åker ju inte för att man själv har valt det, utan det är på arbetsgivarens uppdrag.

 

Exempel på villkor för tjänsteresor

ERSÄTTNING I PENGAR

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

  • Restidstillägg utanför normtiden 8.00–16.25 med 95 kr/timme.
  • 130 kr/timme fredag 19.00–måndag 7.00.
  • Restidstillägg för flerdygnsförrättningar och utlandsresor till/från förrättningsort.

 

ERSÄTTNING I TID ELLER PENGAR

Post- och telestyrelsen, PTS

  • 73,80 kr/timme kväll/natt före ledig dag och för restid utöver 10 timmar i veckan. Övrig tid 44,70 kr/timme.
  • Vid gods- och person­transporter samt på tillsyns­enheterna räknas restiden som arbetstid.

 

ERSÄTTNING I TID

Moderna museet

  •  Restid utanför normal­arbetstid 8.30–17.00 ersätts med ledig tid timme för timme.

 

SAKNAR AVTAL

CSN, Regeringskansliet, Karolinska institutet och Högskolan Dalarna.

 

Mer detaljerad information om avtalen.

Bli den första att tycka till!
Göteborgs universitetNyhetPolisen har sprängt den misstänkta bomb som hittades utanför Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i morse. "Det är rädsla, oro, sorg och ilska", säger sekretariatets föreståndare Maria Gröönros till Publikt.
NaturvårdsverketNyhetDen nya budgeten som riksdagen röstade igenom förra veckan får stora konsekvenser för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. "Det är första gången jag är med om en så här stor neddragning på miljöområdet." säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger, till tidningen Altinget.
Göteborgs universitetNyhetEn misstänkt bomb har hittats vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Ett stort område är avspärrat och en hög smäll har hörts, rapporterar Expressen.
JulklapparNyhetSomliga ger en julklapp värd flera hundra kronor, andra inget alls. Synen på julgåvor delar statliga arbetsgivare. Forskaren Stefan Tengblad tror att julgåvor kan ha betydelse för anställdas lojalitet och engagemang.
JämställdhetNyhetDen svenska integrationspolitiken saknar jämställdhetsperspektiv, visar en granskning från Riksrevisionen. Tydligast märks det när det gäller förankring på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor och män.
LÖNERNyhetFöreningen Lönelotsarna och dess grundare och frontfigurer Anita Harriman, Lena Johansson och Marie Trollvik tilldelas STs arbetslivspris 2018. "Det här priset är en enorm kick för oss, och hedrande", säger Marie Trollvik, som är föreningens ordförande.
DiskrimineringNyhetEn tolkförmedling för döva och hörselskadade stäms i Arbetsdomstolen, AD, sedan en döv sökande till en tjänst som receptionist inte ens kallats till intervju, uppger Arbetet.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetSom väntat har riksdagens arbetsmarknadsutskott föreslagit att Jämställdhetsmyndighetens anslag avvecklas med sikte på nedläggning i december 2019. ”Medarbetarna är arga, ledsna och oroliga”, säger STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
HälsaNyhetVar fjärde kvinna med anställning uppger att hon har sömnbesvär ofta eller mycket ofta jämfört med 16 procent av männen, visar en undersökning från Avonova. Minst sömnproblem har de som är under 30 år.
SjukskrivningarNyhetRiksrevisionen söker svaret på varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och ska undersöka om män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen. I dag vet vi väldigt lite om vårdgivarnas roll, kommenterar Pathric Hägglund, projektledare på Riksrevisionen.
ArbetsmiljöverketNyhetTiden från skyddsombudets larm till Arbetsmiljöverkets inspektion blir allt längre, visar en granskning som Arbetet gjort. För hälften av alla anmälningar som kom in 2017 dröjde det mer än 33 dagar till inspektion.
HögskolanNyhetStudenternas prestationer i högskolan blir allt bättre, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Unga kvinnliga studenter som läser på ett program presterar bäst.
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismNyhetStatens satsning mot våldsbejakande extremism har fått ett bra genomslag. Det är Statskontorets slutsats i en utvärdering av arbetet kring den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
Kungliga MyntkabinettetNyhetEn före detta anställd vid Kungliga Myntkabinettet åtalas för grovt häleri. Han misstänks ha sålt stulna mynt från sin förra arbetsplats till ett värde av fyra miljoner kronor, rapporterar SVT.
SkatteverketNyhetSkatteverket stoppar flera interna it-system sedan anonyma anmälare påtalat att de kan vara olagliga, rapporterar Expressen. I ett av systemen ska kontoutdrag från privatpersoner ha sparats och gjorts sökbara.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb, Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, och antalet jobb kommer enligt prognosen att öka med sammanlagt 111 000 under 2019 och 2020.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket går in i ett partnerskap med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Samarbetet omfattar bland annat kompetensutveckling och kontakt med forskare och studenter.
STATSBUDGETENNyhetDen M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.
ArbetsförmedlingenNyhet4 500 personer – så många kan behöva sägas upp, skrev Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till budgeten redan innan den antogs av riksdagen. STs avdelningsordförande Fredrik Andersson säger att det är katastrofalt: "Ett hårt slag i magen”.
Migra­tions­verketNyhetEtt skyddsombud på Migra­tions­verket stängdes av från arbetsplatsen utan förhandling med facket. Han blev senare utköpt. »Arbetsgivaren har begått allvarliga fel«, säger STs Sanna Norblad, som misstänker att man ville bli av med en person som ställde krav på bättre arbetsmiljö.
ArbetsmiljöNyhetEnligt en ny rapport från Afa Försäkring orsakas mer än vart tionde olycksfall i arbetet av hot och våld i samband med jobbet. Många av dem som råkat ut för allvarliga arbetsolycksfall har utsatts för rån.
FörsäkringskassanNyhetAllt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.
SocialförsäkringarNyhetEn mamma som cyklade från jobbet till hemmet för att ta hand om sin dotter som skadat sig har inte rätt till livränta för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen ett myndighetsgemensamt e-arkiv på grund av bristande konkurrens och ett för högt pris. Alltför få leverantörer har visat intresse.
PolisenNyhetPolis­myndigheten godkände till sist Linda Håkanssons planer på att arbeta som volontär på en brottsofferjour. »Jag blev jätteglad«, säger hon.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens avtal med det omstridda konsultföretaget Gaia löpte ut 24 juni. Men sedan dess har bolaget fortsatt att leverera tjänster och fakturerat över en miljon kronor. »Vi trodde samarbetet var avslutat«, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
HögskolanNyhetÅklagaren yrkar på långa fängelsestraff för ligan bakom det omfattande högskolefusk som avslöjades i fjol. De tre männen som åtalades riskerar fängelse i 4,5 – 6 år, uppger Ekot.
UpphandlingNyhetHögsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut från Konkurrensverket om upphandling. Enligt domstolen har myndigheten agerat utanför sin kompetens när den stoppat kommuners upphandling av avfall.
LIKABEHANDLINGNyhetPå uppdrag av regeringen har Försäkringskassan startat sajten Lika rättigheter. Den är tänkt att uppmuntra diskussioner på myndigheterna om hur man bemöter medborgarna på ett mer likvärdigt sätt.
Södertörns högskolaNyhetAnställda på Södertörns högskola var involverade i kulturföreningen Forum i sådan omfattning att det borde anmälts som bisyssla.
StatsförvaltningNyhetDet finns en rad överväganden att göra innan en myndighet inför en visselblåsartjänst. Vad är syftet? Vem ska använda den? Vem ska sköta den? För att underlätta det arbetet har Statskontoret tagit fram en handbok om visselblåsarfunktioner.