Annons:
I väg klockan sex på morgonen och hemma vid sju–åtta på kvällen. Lilja Johannsdottir Ronnling på CSN i Umeå åker ofta på tjänsteresor – utan att få ersättning för den extra tiden.Bild:Jan Lindmark
Tjänsteresor
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Tjänsteresor på olika villkor

Allt fler myndigheter ersätter medarbetare för restid under jobbresor utanför ordinarie arbetstid. Men det finns inget centralt avtal, och de lokala avtalen spretar: från en mindre penningsumma till full kompensation i tid.
Dokument
PDF icon Mer om myndigheternas avtal (17.73 KB)

Videomöten och tajta budgetar till trots tycks statligt anställda resa ungefär lika mycket i dag som i början av 2000-talet.

En enkät som Publikt.gjort bland ett tjugotal myndigheter visar att resekostnaderna per anställd och år minskade med endast en procent mellan åren 2001 och 2011, inflationen oräknad. Det innebär att frågan om ersättning för den fritid som anställda tillbringar på tjänsteresor i bil, på tåg och flyg är fortsatt viktig för facket.

– Vi anser att restid är arbetstid, och det har vi drivit i flera avtalsrörelser, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar. Men det är blankt nej från arbetsgivarna. De anser att det kostar för mycket.

Om facket ska ta upp restidsfrågan även i årets avtalsförhandlingar är ännu inte bestämt, men den har nämnts som ett problem vid möten ST hållit för medlemmar och förtroendevalda, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Men medan Arbetsgivarverket spjär­nat emot har många statliga myndig­heter och bolag skrivit egna avtal om restiden. I Publikts enkät svarar 15 av 21 myndigheter att de har lokala avtal.

Det har dock inte Centrala studiestödsnämnden, CSN.

– Det är inte bra! Ingen borde behöva resa gratis på sin fritid, det är egentligen en självklarhet, säger ST-medlemmen Lilja Johannsdottir Ronnling, som arbetar på CSN i Umeå.

Hon åker på tjänsteresor i olika projekt och utbildningar, och hon ger sig då ofta av klockan sex på morgonen och kommer hem vid sju–åtta på kvällen.

Hon påpekar att lönerna på CSN inte heller hör till de högsta i staten.

– Så en restidsersättning vore ett plus även av den anledningen. Bland medarbetarna finns en viss irritation kring restiderna, och om CSN ska vara en attraktiv arbetsgivare behövs en ersättning i tid eller pengar.

STs avdelningsordförande på CSN, Anneli Gårdbäck, säger att ett restidsavtal är ett av de största önskemålen från medlemmarna.

– Men den tidigare ledningen har hittills velat vänta in ett centralt avtal om restidsersättning.

I väntan på det har medarbetarna på CSN fått ett avtal om bättre traktamenten – 200 till 600 kronor om man reser tidigt och kommer hem sent.

– Men det är ju egentligen ersättning för kostnader man har på en resa.

Av de femton myndigheter som svarat Publikt att de har lokala avtal, ger sju endast ersättning i pengar, tre ger antingen tid eller pengar beroende på omständigheterna och fem ersätter restiden med ledig tid.

Restid som ersätts med tid är normalt sett betydligt dyrare för arbetsgivaren. ST-ombudsmannen Ellen Simons­son har undersökt villkor om restid i centrala avtal på andra områden än staten, och där handlar det alltid om ersättning i pengar.

– För ST är det viktigt att restid kompenseras med både tid och pengar, säger hon.

I de lokala AVTAL som Publikt grans­kat får medarbetare på fyra myndigheter en timmes ledighet för varje restimme utanför ordinarie arbetstid. Det gäller Moderna museet, Kommerskollegium, Valmyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Alla utom Moderna museet har dock olika begränsningar av antalet timmar per resa. Den som reser i tjänsten hos Tillväxtverket får en halvtimmes ledig tid per restimme.

När restid ersätts med pengar skiljer sig nivåerna från arbetsplats till arbets­plats. De flesta har en summa per resa. Den kan vara olika stor beroende på hur länge man är borta och vid vilka klockslag man avreser och kommer tillbaka.

Några har ersättning per timme. Kammarkollegiet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, betalar 95 kronor per timme utan­för kontorstid, och en hög­re ersättning för extra obekväm tid. Det kan jäm­föras med Post- och telestyrelsen, som i de flesta fall betalar mindre än hälften av det.

Riksantikvarieämbetet hör till dem som har ersättning i pengar, men nivån är usel, säger STs avdelningsordförande Robert Lang. Facken väntar på ett förslag till nytt avtal.

– Avtalet är väldigt gammalt, och det har funnits en stigande irritation under många år. Och sedan delar av myndigheten flyttade till Gotland har resandet ökat. Jag bor där själv, och när jag kommer hem vid halv två på natten får jag bara 250 kr i förrättningstillägg.

En som däremot är nöjd är Åsa Hole, STs avdelningsordförande på Kammar­kollegiet. Där fick man igenom ett restidsavtal för ett par år sedan.

– Det gick väldigt bra, säger Åsa Hole. Vi gjorde tillsammans med Saco ett omfattande förarbete där vi tittade på andra avtal, och vi lade fram ett genom­arbetat förslag som arbetsgivaren köpte mycket av.

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar tycker att lokala avtal ska kunna anpassas till arbetsplatsen, men att det blir problematiskt om villkoren är alltför olika.

– Oavsett vad som händer i den centrala avtalsrörelsen måste vi jobba vidare med frågan. Vi kanske måste vara ännu tydligare med att sätta en ambitionsribba.

Ett särskilt problem med långa tjänsteresor är att de inte ingår i arbets­tidslagens definition av arbetstid, påpekar Ellen Simonsson.

– Så om man inte har något annat reglerat i avtal kan du i värsta fall resa en hel natt och ändå vara tvungen att inställa dig på jobbet nästa morgon. Av de myndigheter vars avtal Publikt granskat är det bara Tillväxtverket som uttryckligen ger medarbetarna rätt till viss vilotid efter en längre resa.

På CSN, som varken har restids­avtal eller rätt till vila, måste man vara på plats klockan åtta även om man rest till framåt tolv kvällen innan, berättar STs avdelningsordförande Anneli Gårdbäck.

– Det känns väldigt orättvist. Man åker ju inte för att man själv har valt det, utan det är på arbetsgivarens uppdrag.

 

Exempel på villkor för tjänsteresor

ERSÄTTNING I PENGAR

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

  • Restidstillägg utanför normtiden 8.00–16.25 med 95 kr/timme.
  • 130 kr/timme fredag 19.00–måndag 7.00.
  • Restidstillägg för flerdygnsförrättningar och utlandsresor till/från förrättningsort.

 

ERSÄTTNING I TID ELLER PENGAR

Post- och telestyrelsen, PTS

  • 73,80 kr/timme kväll/natt före ledig dag och för restid utöver 10 timmar i veckan. Övrig tid 44,70 kr/timme.
  • Vid gods- och person­transporter samt på tillsyns­enheterna räknas restiden som arbetstid.

 

ERSÄTTNING I TID

Moderna museet

  •  Restid utanför normal­arbetstid 8.30–17.00 ersätts med ledig tid timme för timme.

 

SAKNAR AVTAL

CSN, Regeringskansliet, Karolinska institutet och Högskolan Dalarna.

 

Mer detaljerad information om avtalen.

Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.