Annons:
I väg klockan sex på morgonen och hemma vid sju–åtta på kvällen. Lilja Johannsdottir Ronnling på CSN i Umeå åker ofta på tjänsteresor – utan att få ersättning för den extra tiden.Bild:Jan Lindmark
Tjänsteresor
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Tjänsteresor på olika villkor

Allt fler myndigheter ersätter medarbetare för restid under jobbresor utanför ordinarie arbetstid. Men det finns inget centralt avtal, och de lokala avtalen spretar: från en mindre penningsumma till full kompensation i tid.
Dokument
PDF icon Mer om myndigheternas avtal (17.73 KB)

Videomöten och tajta budgetar till trots tycks statligt anställda resa ungefär lika mycket i dag som i början av 2000-talet.

En enkät som Publikt.gjort bland ett tjugotal myndigheter visar att resekostnaderna per anställd och år minskade med endast en procent mellan åren 2001 och 2011, inflationen oräknad. Det innebär att frågan om ersättning för den fritid som anställda tillbringar på tjänsteresor i bil, på tåg och flyg är fortsatt viktig för facket.

– Vi anser att restid är arbetstid, och det har vi drivit i flera avtalsrörelser, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar. Men det är blankt nej från arbetsgivarna. De anser att det kostar för mycket.

Om facket ska ta upp restidsfrågan även i årets avtalsförhandlingar är ännu inte bestämt, men den har nämnts som ett problem vid möten ST hållit för medlemmar och förtroendevalda, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Men medan Arbetsgivarverket spjär­nat emot har många statliga myndig­heter och bolag skrivit egna avtal om restiden. I Publikts enkät svarar 15 av 21 myndigheter att de har lokala avtal.

Det har dock inte Centrala studiestödsnämnden, CSN.

– Det är inte bra! Ingen borde behöva resa gratis på sin fritid, det är egentligen en självklarhet, säger ST-medlemmen Lilja Johannsdottir Ronnling, som arbetar på CSN i Umeå.

Hon åker på tjänsteresor i olika projekt och utbildningar, och hon ger sig då ofta av klockan sex på morgonen och kommer hem vid sju–åtta på kvällen.

Hon påpekar att lönerna på CSN inte heller hör till de högsta i staten.

– Så en restidsersättning vore ett plus även av den anledningen. Bland medarbetarna finns en viss irritation kring restiderna, och om CSN ska vara en attraktiv arbetsgivare behövs en ersättning i tid eller pengar.

STs avdelningsordförande på CSN, Anneli Gårdbäck, säger att ett restidsavtal är ett av de största önskemålen från medlemmarna.

– Men den tidigare ledningen har hittills velat vänta in ett centralt avtal om restidsersättning.

I väntan på det har medarbetarna på CSN fått ett avtal om bättre traktamenten – 200 till 600 kronor om man reser tidigt och kommer hem sent.

– Men det är ju egentligen ersättning för kostnader man har på en resa.

Av de femton myndigheter som svarat Publikt att de har lokala avtal, ger sju endast ersättning i pengar, tre ger antingen tid eller pengar beroende på omständigheterna och fem ersätter restiden med ledig tid.

Restid som ersätts med tid är normalt sett betydligt dyrare för arbetsgivaren. ST-ombudsmannen Ellen Simons­son har undersökt villkor om restid i centrala avtal på andra områden än staten, och där handlar det alltid om ersättning i pengar.

– För ST är det viktigt att restid kompenseras med både tid och pengar, säger hon.

I de lokala AVTAL som Publikt grans­kat får medarbetare på fyra myndigheter en timmes ledighet för varje restimme utanför ordinarie arbetstid. Det gäller Moderna museet, Kommerskollegium, Valmyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Alla utom Moderna museet har dock olika begränsningar av antalet timmar per resa. Den som reser i tjänsten hos Tillväxtverket får en halvtimmes ledig tid per restimme.

När restid ersätts med pengar skiljer sig nivåerna från arbetsplats till arbets­plats. De flesta har en summa per resa. Den kan vara olika stor beroende på hur länge man är borta och vid vilka klockslag man avreser och kommer tillbaka.

Några har ersättning per timme. Kammarkollegiet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, betalar 95 kronor per timme utan­för kontorstid, och en hög­re ersättning för extra obekväm tid. Det kan jäm­föras med Post- och telestyrelsen, som i de flesta fall betalar mindre än hälften av det.

Riksantikvarieämbetet hör till dem som har ersättning i pengar, men nivån är usel, säger STs avdelningsordförande Robert Lang. Facken väntar på ett förslag till nytt avtal.

– Avtalet är väldigt gammalt, och det har funnits en stigande irritation under många år. Och sedan delar av myndigheten flyttade till Gotland har resandet ökat. Jag bor där själv, och när jag kommer hem vid halv två på natten får jag bara 250 kr i förrättningstillägg.

En som däremot är nöjd är Åsa Hole, STs avdelningsordförande på Kammar­kollegiet. Där fick man igenom ett restidsavtal för ett par år sedan.

– Det gick väldigt bra, säger Åsa Hole. Vi gjorde tillsammans med Saco ett omfattande förarbete där vi tittade på andra avtal, och vi lade fram ett genom­arbetat förslag som arbetsgivaren köpte mycket av.

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar tycker att lokala avtal ska kunna anpassas till arbetsplatsen, men att det blir problematiskt om villkoren är alltför olika.

– Oavsett vad som händer i den centrala avtalsrörelsen måste vi jobba vidare med frågan. Vi kanske måste vara ännu tydligare med att sätta en ambitionsribba.

Ett särskilt problem med långa tjänsteresor är att de inte ingår i arbets­tidslagens definition av arbetstid, påpekar Ellen Simonsson.

– Så om man inte har något annat reglerat i avtal kan du i värsta fall resa en hel natt och ändå vara tvungen att inställa dig på jobbet nästa morgon. Av de myndigheter vars avtal Publikt granskat är det bara Tillväxtverket som uttryckligen ger medarbetarna rätt till viss vilotid efter en längre resa.

På CSN, som varken har restids­avtal eller rätt till vila, måste man vara på plats klockan åtta även om man rest till framåt tolv kvällen innan, berättar STs avdelningsordförande Anneli Gårdbäck.

– Det känns väldigt orättvist. Man åker ju inte för att man själv har valt det, utan det är på arbetsgivarens uppdrag.

 

Exempel på villkor för tjänsteresor

ERSÄTTNING I PENGAR

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

  • Restidstillägg utanför normtiden 8.00–16.25 med 95 kr/timme.
  • 130 kr/timme fredag 19.00–måndag 7.00.
  • Restidstillägg för flerdygnsförrättningar och utlandsresor till/från förrättningsort.

 

ERSÄTTNING I TID ELLER PENGAR

Post- och telestyrelsen, PTS

  • 73,80 kr/timme kväll/natt före ledig dag och för restid utöver 10 timmar i veckan. Övrig tid 44,70 kr/timme.
  • Vid gods- och person­transporter samt på tillsyns­enheterna räknas restiden som arbetstid.

 

ERSÄTTNING I TID

Moderna museet

  •  Restid utanför normal­arbetstid 8.30–17.00 ersätts med ledig tid timme för timme.

 

SAKNAR AVTAL

CSN, Regeringskansliet, Karolinska institutet och Högskolan Dalarna.

 

Mer detaljerad information om avtalen.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen tar in 30 personer från ett bemanningsföretag för att hantera myndighetens digitala tjänster, samtidigt som förhandlingar om den planerade neddragningen med 4 500 anställda pågår.
ArbetsrättNyhetRegeringen har skickat ett förslag om att höja anställningsskyddet till 69 års ålder till lagrådet. Enligt pressmeddelandet hoppas regeringen kunna lägga fram en proposition till riksdagen under mars.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården klarar inte längre att utföra transportuppdraget fullt ut som planerat, utan minskar på personalen och drar ned på körningarna. Orsaken är brist på pengar.
DiggFördjupningNär den nya myndigheten Digg ska samordna arbetet med att göra statsförvaltningen digital är det inte de statsanställdas it-arbetsmiljö som har högsta prioritet. Men generaldirektören Anna Eriksson konstaterar att frågan ändå är viktig: »Vi måste bygga system som är ändamålsenliga för att få ut nyttan av dem.«
ArbetsmiljöNyhetOmkring en av tio i yrkesverksam ålder uppger att de blivit utsatta för beteenden som kan kategoriseras som arbetsrelaterad nätmobbning. Chefer och män är överrepresenterade bland de utsatta, visar en avhandling vid Malmö universitet.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens häkten är överbelagda. I Malmö tvingades häktet stänga för nyintagningar i helgen för att alla platser var belagda. Gripna blev i stället kvar i polisens arrester. "Läget är akut och polisledningen bedriver ett intensivt arbete för att hantera detta", skriver Polisen på sin hemsida.
SpårtrafikenNyhetTågvärdar som utrustas med kroppskameror upplever sig mer trygga på jobbet, visar en pilotstudie som Arriva har gjort bland sina anställda. Studien är dock liten och inte fullt utvärderad.
EUNyhetEU-kommissionen kritiserar ordförandelandet Rumänien för landets hantering av rättsväsendet. Rumäniens regering har infört nya regler för hur höga åklagarämbeten ska besättas.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringens vårbudget kommer inte att lätta på bördan för Arbetsförmedlingen, som nyligen varslade 4 500 personer om uppsägning. ”Jag bedömer att varslen kommer att ligga fast”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får runt 20 miljoner kronor efter att ha vunnit en tvist mot en it-leverantör i hovrätten. Tidigare hade tingsrätten gått på leverantörens linje om att myndigheten sagt upp avtal dem emellan på felaktiga grunder, skriver Dagens juridik.
ArbetsförmedlingenNyhetGeneraldirektören för Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, kallas till riksdagens arbetsmarknadsutskott för att förklara myndighetens it-miss. Den kan ha orsakat upp till 70 000 felaktiga beslut.
KorruptionNyhetAntalet misstänkta i samband med muthärvan kring utbildningsföretaget Labcenter växer kraftigt. Enligt uppgifter i Dagens Industri är nu ett par hundra offentliganställda misstänkta för att ha tagit mutor.
StatsförvaltningNyhetDet utökade samarbetet mellan statliga myndigheter de senaste åren har minskat risken för att miljontals kronor används till att stödja terrorism. Det uppger Anders Kassman vid Säkerhetspolisen, Säpo, i en intervju med Ekot.
SkolinspektionenNyhetRiksrevisionen riktar kritik mot att Skolinspektionen inte sköter tillsynen av skolor som avsett. Myndigheten avslutar ärenden utan återbesök på skolorna, inte sällan när otrygg och stökig miljö varit problemet.
SkatteverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar två tjänstemän vid Skatteverket för deras agerande i samband med en tillsyn. Enligt JO var det fel att de två gick in i ett hus trots att bolagets företrädare inte fanns på plats.
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Närmast ska förslaget ska godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.