Annons:
Konst
Kultur
AVCarl von Schéele0 kommentarerTyck till!

Tove Janssons okända bildskatt

Mumintrollen, Snusmumriken och ilskna Lilla My gjorde Tove Jansson berömd över hela världen. Men hon kunde inte släppa sin dröm om att också slå igenom som bildkonstnär.
Tove Jansson.
Självporträttet "Den fula bilden" från 1975.

I Finland uppmärksammas hundraårsminnet av Tove Janssons födelse under hela året. I samband med jubileet gör dokumentärfilmaren Charlotte Airas sin tredje film om Mumintrollens skapare. Den visar en ganska okänd sida av Tove Jansson.

– Jag vill visa målaren Tove, som motvikt till Muminmamman. Mycket lite har producerats om hennes måleri, men tack vare jubileet fanns ett unikt tillfälle att få tillgång till hennes verk, som är spridda runt om i Finland, säger Charlotte Airas.

Tove Jansson beskriver sina konstnärliga ambitioner i brev till sin nära vän Eva Konikoff.

– Men så publiceras Muminböckerna och Toves situation blir hemskt intressant. Vad händer med en människa när hon blir berömd i hela världen, men inte för sin stora dröm, som är att slå igenom som bildkonstnär?

Tove Jansson växte upp i en konstnärsfamilj. Hennes dominante pappa Viktor »Faffan« Jansson var en hyllad skulptör. Han var klassiskt skolad, hade svårt för konstens moderna riktningar och enligt Tove Janssons egen beskrivningtyckte han inte om kvinnor – utom två. Han älskade sin fru, konstnären och illustratören Signe »Ham« Hammarsten Jansson, och sin dotter Tove Jansson.

Tove Jansson hade ärvt sin fars envishet. Tidigt i sin ungdom på 1930-talet tog hon hem vänner som var vänster­sympatisörer eller judar, trots faderns tyskvänlighet. När hon blivit en del av de unga konstnärskretsarna levde hon i flera förhållanden med män utan att vara gift, vilket stred mot tidens konvention. Några år senare inledde hon ett förhållande med Tuulikki Pietilä. Hon blev Tove Janssons livskamrat i 50 år.

Som ung utbildade sigTove Jansson till professionell konstnär. Hon studerade på flera konstskolor i Helsing­fors och Stockholm, uppmärksammades och ansågs som mycket lovande. Vid sidan av måleriet tillhörde hon på 1940-talet Nordens främsta satirtecknare och visade enastående mod när hon drev med både Hitler och Stalin under andra världskriget.

I dag känner den finländska allmänheten henne som sagoförfattare, medan måleriet sedan länge är glömt av geme­ne man.

– När man finner en skattgömma vill man visa upp den, säger Charlotte Airas.

Tove Janssons stora inspirationskälla var impressionisterna – och bland dem särskilt Cézanne– samt Henri Matisse. Hennes sätt att behandla färg och ljus har tydlig koppling till dessa förebilder.

Hon målade framstående självport­rätt under hela sin karriär. Hennes familj och vänkrets avbildades i motiven, liksom de miljöer hon levde i och de gator hon gick på. Och hon hade en förkärlek för stilleben.

Under jubileumsåret lyfts Tove Janssons måleri fram i en retrospektiv utställning på nationalmuseet Ateneum i Helsingfors.

– Hon har gjort en handfull mästerliga arbeten och mycket som är halvbra. Utställningen på Ateneum visar detta och jag tror att avsikten är att ge en ärlig bild av hur en konstnär arbetar, säger Charlotte Airas.

Kurator för utställningen är Tuula Karjalainen, som nyligen gav ut en biografi om Tove Jansson. Där visar hon hur Muminskaparen under hela livet värderade konsten högst.

– Många av de första verken som är från studietiden och 1940-talet är jätte­fina. Men sedan kom kriget. Hon var tvungen att göra mycket annat för att överleva, vykort och sådant. Hon blev deprimerad och kriget klippte av något viktigt i henne.

– På vissa områden, till exempel när hon gjorde självporträtt, är hela serien lysande.

Under krigsåren skrev Tove Jansson Muminhistorier för att trösta sig själv. Några år senare gavs den första boken ut och snart var Mumin en succé över världen.

När hon kom upp i medelåldern och var den firade sagoförfattaren hamnade hennes konst i skuggan av Mumin­dalen, men långt upp i sextioårsåldern strävade hon fortfarande efter erkännande som konstnär.

Bland hennes sista målningar finns ett uppmärksammat självporträtt, som skapades under en resa till Paris.

– Det blir hennes svanesång som målare. I Paris skapar hon 1975 det självporträtt som hon kallar den fula bilden, men som är det bästa som hon har gjort! säger Tuula Karjalainen.

– Tyvärr hade hennes värld förändrats. Hon hade fullt upp med Mumin­trollen, Muminfilmer och utställningar. Sedan länge hade hon skrivit vuxen­böcker och måste överväga vad hon skulle ägna sig åt. Då fanns det inte längre tid för bildkonst.

– Där slutade måleriet, konstaterar Tuula Karjalainen.

Tove Jansson
  • Dokumentärfilmen om Tove Janssons liv och måleri visas i SVT 8 augusti.
  • Tuula Karjalainens biografi Tove Jansson: Arbeta och älska gavs ut i december 2013 (Norstedts).
  • Utställningen om Tove Janssons måleri på Ateneum i Helsingfors pågår till 7 sep­tember, sedan turnerar den i Japan.
  • Allt om jubileumsåret finns att läsa på tove100.se, där även höstens arrangemang i Sverige redovisas.
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.