Annons:
Konst
Kultur
AVCarl von Schéele0 kommentarerTyck till!

Tove Janssons okända bildskatt

Mumintrollen, Snusmumriken och ilskna Lilla My gjorde Tove Jansson berömd över hela världen. Men hon kunde inte släppa sin dröm om att också slå igenom som bildkonstnär.
Tove Jansson.
Självporträttet "Den fula bilden" från 1975.

I Finland uppmärksammas hundraårsminnet av Tove Janssons födelse under hela året. I samband med jubileet gör dokumentärfilmaren Charlotte Airas sin tredje film om Mumintrollens skapare. Den visar en ganska okänd sida av Tove Jansson.

– Jag vill visa målaren Tove, som motvikt till Muminmamman. Mycket lite har producerats om hennes måleri, men tack vare jubileet fanns ett unikt tillfälle att få tillgång till hennes verk, som är spridda runt om i Finland, säger Charlotte Airas.

Tove Jansson beskriver sina konstnärliga ambitioner i brev till sin nära vän Eva Konikoff.

– Men så publiceras Muminböckerna och Toves situation blir hemskt intressant. Vad händer med en människa när hon blir berömd i hela världen, men inte för sin stora dröm, som är att slå igenom som bildkonstnär?

Tove Jansson växte upp i en konstnärsfamilj. Hennes dominante pappa Viktor »Faffan« Jansson var en hyllad skulptör. Han var klassiskt skolad, hade svårt för konstens moderna riktningar och enligt Tove Janssons egen beskrivningtyckte han inte om kvinnor – utom två. Han älskade sin fru, konstnären och illustratören Signe »Ham« Hammarsten Jansson, och sin dotter Tove Jansson.

Tove Jansson hade ärvt sin fars envishet. Tidigt i sin ungdom på 1930-talet tog hon hem vänner som var vänster­sympatisörer eller judar, trots faderns tyskvänlighet. När hon blivit en del av de unga konstnärskretsarna levde hon i flera förhållanden med män utan att vara gift, vilket stred mot tidens konvention. Några år senare inledde hon ett förhållande med Tuulikki Pietilä. Hon blev Tove Janssons livskamrat i 50 år.

Som ung utbildade sigTove Jansson till professionell konstnär. Hon studerade på flera konstskolor i Helsing­fors och Stockholm, uppmärksammades och ansågs som mycket lovande. Vid sidan av måleriet tillhörde hon på 1940-talet Nordens främsta satirtecknare och visade enastående mod när hon drev med både Hitler och Stalin under andra världskriget.

I dag känner den finländska allmänheten henne som sagoförfattare, medan måleriet sedan länge är glömt av geme­ne man.

– När man finner en skattgömma vill man visa upp den, säger Charlotte Airas.

Tove Janssons stora inspirationskälla var impressionisterna – och bland dem särskilt Cézanne– samt Henri Matisse. Hennes sätt att behandla färg och ljus har tydlig koppling till dessa förebilder.

Hon målade framstående självport­rätt under hela sin karriär. Hennes familj och vänkrets avbildades i motiven, liksom de miljöer hon levde i och de gator hon gick på. Och hon hade en förkärlek för stilleben.

Under jubileumsåret lyfts Tove Janssons måleri fram i en retrospektiv utställning på nationalmuseet Ateneum i Helsingfors.

– Hon har gjort en handfull mästerliga arbeten och mycket som är halvbra. Utställningen på Ateneum visar detta och jag tror att avsikten är att ge en ärlig bild av hur en konstnär arbetar, säger Charlotte Airas.

Kurator för utställningen är Tuula Karjalainen, som nyligen gav ut en biografi om Tove Jansson. Där visar hon hur Muminskaparen under hela livet värderade konsten högst.

– Många av de första verken som är från studietiden och 1940-talet är jätte­fina. Men sedan kom kriget. Hon var tvungen att göra mycket annat för att överleva, vykort och sådant. Hon blev deprimerad och kriget klippte av något viktigt i henne.

– På vissa områden, till exempel när hon gjorde självporträtt, är hela serien lysande.

Under krigsåren skrev Tove Jansson Muminhistorier för att trösta sig själv. Några år senare gavs den första boken ut och snart var Mumin en succé över världen.

När hon kom upp i medelåldern och var den firade sagoförfattaren hamnade hennes konst i skuggan av Mumin­dalen, men långt upp i sextioårsåldern strävade hon fortfarande efter erkännande som konstnär.

Bland hennes sista målningar finns ett uppmärksammat självporträtt, som skapades under en resa till Paris.

– Det blir hennes svanesång som målare. I Paris skapar hon 1975 det självporträtt som hon kallar den fula bilden, men som är det bästa som hon har gjort! säger Tuula Karjalainen.

– Tyvärr hade hennes värld förändrats. Hon hade fullt upp med Mumin­trollen, Muminfilmer och utställningar. Sedan länge hade hon skrivit vuxen­böcker och måste överväga vad hon skulle ägna sig åt. Då fanns det inte längre tid för bildkonst.

– Där slutade måleriet, konstaterar Tuula Karjalainen.

Tove Jansson
  • Dokumentärfilmen om Tove Janssons liv och måleri visas i SVT 8 augusti.
  • Tuula Karjalainens biografi Tove Jansson: Arbeta och älska gavs ut i december 2013 (Norstedts).
  • Utställningen om Tove Janssons måleri på Ateneum i Helsingfors pågår till 7 sep­tember, sedan turnerar den i Japan.
  • Allt om jubileumsåret finns att läsa på tove100.se, där även höstens arrangemang i Sverige redovisas.
Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.