Annons:
ARBETSLIVSINSTITUTET
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Tre av fyra misstror ledningen

En personalenkät på Arbetslivsinstitutet visar stor misstro och kritik mot ledningen. Bara var fjärde tror att generaldirektör Inger Ohlsson och hennes ledning klarar framtiden för institutet.

- Enkäten visar väldigt bra resultat i fråga om de egna arbetsuppgifterna och ganska bra i fråga om den egna arbetsgruppen. Däremot är det påfallande få som känner stort förtroende för institutsledningen.

Det säger professor Anders Kjellberg, som har gjort undersökningen och själv arbetar på institutet.

I arbetsmiljöundersökningar är det visserligen vanligt att förtroendet är högre för den närmaste chefen än för den högsta ledningen, men det räcker inte som förklaring, anser Anders Kjellberg.

- Skillnaderna är så stora mellan enheterna. De som varit mest involverade i förändringar, Stockholm och Umeå, är mest kritiska. Den mest omfattande kritiken gäller frågor om förankring och lyhördhet.

Svarsfrekvensen på enkäten var bara 60 procent. Av dem som svarat ansåg endast var femte att ledningen är lyhörd för synpunkter från medarbetarna, och lika få angav att förändringar brukar vara väl förberedda och diskuterade.

En annan fråga är hur det står till med takhöjden på Arbetslivsinstitutet. Färre än hälften instämde i påståendet att man kan framföra kritiska synpunkter utan risk att försämra sin ställning på arbetsplatsen.

I STs arbetsmiljöundersökningar 1999 och 2001 fanns liknande frågeställningar, och där var resultaten betydligt mindre dystra.

Anita Isaksson, som sitter i STs avdelningsstyrelse och är huvudskyddsombud på Arbetslivsinstitutet, tycker att svaren är så tydliga att de är svåra att bortförklara. Facken har dock inte hunnit dra några slutsatser, men Anita Isaksson reagerar över den låga svarsfrekvensen.

- Man kan bara spekulera om orsakerna, men det kan ju vara så att folk inte tycker det är någon mening eftersom man inte känner sig delaktig. Det kan också finnas en rädsla för att svaren inte behandlas konfidentiellt.

Enkätsvaren ger samarbetet mellan fack och arbetsgivare bottenbetyg. Anita Isaksson tycker ändå att samarbetsklimatet blivit bättre sedan ST-styrelsen i vintras skrev ett öppet brev till ledningen om bristande information och delaktighet och om kränkningar av förtroendevalda.

- Det har fungerat dåligt under många år, och problemen kulminerade förra året. Det är inte lätt att ändra på, men jag tycker personligen att det har hänt en del positivt. Vi har infört månadsmöten för information och dialog mellan facket och ledningen, och vi har fått mer gehör för våra förslag.

Generaldirektör Inger Ohlsson - tidigare TCO-ordförande - kommenterar att det "alltid finns anledning till självkritik", att dialogen inte varit tillräckligt bra och att det viktiga är hur man fortsätter samtal och dialog under hösten. Någon tanke på att lämna sin post har hon inte.

- Jag har inte tänkt på den frågan. Jag har inte uppfattat stämningen så.

Rädslan att framföra kritik anser hon inte har med hennes ledarstil att göra.

- När det gäller hur vi driver institutet kan det kopplas till min ledarstil, men frågan om möjligheten att framföra kritik är mer komplex.

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.