Annons:

Tröttnar du aldrig på arkiven, Göran?

Göran Stenmark har haft intresset för släktforskning sedan koltåldern. När han kunde göra hobbyn till födkrok lämnade han skogsarbetarjobbet utan saknad.

Hur kom det sig att du blev släktforskare?
– Jag tillhör dem som gillar att lyssna på vad de gamla berättar. Det har jag gjort sedan sex-, sjuårsåldern. När jag var tio år blev jag intresserad av regalskeppet Vasa och brevväxlade med anställda på museet och som 15-åring pryade jag där. Runt de 20 var jag med i styrelsen för hembygdsföreningen hemma. Då hade jag också testat släktforskning, hembygds- och byforskning, därför att jag ville veta mer om min egen släkt och folket runt om i byarna.

Hur reagerade omgivningen på ditt intresse för släktforskning?
– När jag var i tonåren tyckte mina kamrater att jag var udda. Jag engagerade mig också i närradion och i en tidning för utflyttade bybor.

När började du på Svar i Ramsele?
– Det var genom arbetsförmedlingen. 1992 skulle en grupp arbeta på Svar, som är en enhet inom Riksarkivet, och jag fick en tjänst som handledare åt släktforskare. Tjänsten blev sedan fast. Ren tur! Att få ha min hobby som arbete är en enorm förmån. Jag är också fårfarmare, har åtta får för att hålla landskapet öppet och är sjunde generationen på släktgården Gårelehöjden i en by utanför Junsele.

Vilken utbildning krävs som handledare på Svar?
– Jag har läst 40 poäng arkivkunskap på distans, 20 poäng i arkeologi och 20 poäng bebyggelsehistoria. Alla anställda har inte akademisk utbildning så vi har försökt bygga upp kompetenser under hand. Själv var jag skogsarbetare fram till 1992. Egentligen hade jag tänkt mig några år i skogen efter skolan men det blev tio år. Jag gillar att jobba fysiskt och vill vara ute i skog och mark.

Vad gör ni på Svar?
– Vi har släktforskningsuppdrag och kurser. Jag har specialiserat mig på tredagarskurser för nybörjare, påbyggnadskurser, hur man använder domstolsarkiv och byforskning. Det händer också att vi håller kurser externt. Vi har inte originalmaterialet här utan arbetar med bilder av detta. Vår uppgift är att göra arkivmaterialet tillgängligt på moderna medier. I Ramsele är vi ett 40-tal anställda.

Hur har arbetet påverkat dig?
– Jag har fått en helt annan bild av historien. Där finns mer om vanligt folk än vad man tror. Man grips av ämnet, intresset bara stegras ju mer man håller på. Det är som med korsord, man måste knäcka gåtan. Jag lever mig in i varje ”fall” när jag hjälper en släktforskare.

– Allra mest betyder mötet med människor, både de levande och dem i arkiven. Det har också utvecklat mig själv att utbilda andra vidare. Varje dag lär man sig något nytt.

Vad betyder Svar för trakten?
– Mycket för bygden och småorterna omkring Sollefteå. Svar ger arbetstillfällen, eftersom detta är glesbygd, och det ger hembygdsföreningarna en skjuts för deras verksamhet i form av cirklar och konferenser.

Vilket är det intressantaste fyndet du gjort?
– Oj, oj, oj…Det finns hur mycket som helst. Det berättas bland annat om en präst i Junsele att han var väldigt hetlevrad och klubbade ner grannbonden. Honom fann jag i ett protokoll från en sockenstämma. Prästerna var varken bättre eller sämre än ”vanligt folk” och man hade ofta problem med supande präster. En präst, kan man läsa, var så full på juldagsmorgonen att han måste bäras ut ur kyrkan.

– Socknarna här ville inte dra på sig några merkostnader och var därför ofta motståndare till nymodigheter som en nyutexaminerad barnmorska. Men efter ett antal år kan man se att bönderna accepterade henne för då finns hon med i protokollen.

Hur ser framtiden ut för Svar?
– Jag tycker den ser ganska ljus ut med nya utmaningar. Bland annat ska vi göra arkivmaterial och arkivinformation tillgängligt med ny teknik och intresset för hembygds- och släktforskning verkar öka hela tiden.

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.