Annons:
insänt
Debatt
AVBirgitta Elfström0 kommentarerTyck till!

Utan ert stöd hade jag knäckts

Fick tillbaka sina arbetsuppgifter efter stöd från ST och arbetskamraterna

Jag vill gärna berätta om vilket enormt stöd och hjälp jag fick av mitt fack ST för en tid sedan.

Jag är sedan tolv år tillbaka beslutsfattare på Migrationsverket, Asylenheten i Göteborg och arbetar med asylärenden från Mellanöstern och då givetvis med Irak-ärenden.

Sedan mitten på 70-talet är jag på min fritid engagerad i Kungsbacka FN-förening och sedan många år är jag ordförande. I denna förening har vi sedan 80-talet arbetat med att höja rösten då det gäller brott mot mänskliga rättigheter och vi arbetar med kultur för att få en fredligare värld.

Jag har genomfört många kulturresor till Irak med olika grupper. Det har givit mig mycken bra information som gjort att jag lättare kan jobba med Irak-ärenden.

Mitt senaste besök i Irak för några veckor sedan gjorde att jag blev avstängd från att arbeta med Irak-ärenden. Det publicerades en artikel i Göteborgs-Posten om mitt besök och foto på mitt möte med vice premiärministern Tarik Aziz. Jag ställde frågor till honom om barnens situation och hur Irak kan skydda dem om det blir krig.

Jag är Rädda Barnens barnkonventionspilot och arbetar i mitt fredsarbete med att fokusera kring Barnkonventionen.

Efter avstängningen agerade mitt fack kraftfullt och mina arbetskamrater stod på min sida.

Tack ST och arbetskamrater. Utan ert stöd hade jag knäckts. GP publicerade  artikeln en söndag och på måndagsmorgonen då jag infann mig på jobbet var avstängningen ett faktum.

Ingen hade pratat med mig eller mitt fack innan. Ledningen sa att jag hade deras fulla stöd i mitt arbete och att jag var mycket kompetent. De sa att jag alltid jobbat objektivt och inga anmärkningar fanns på mig. Jag jobbar som projektledare och handhar en grupp nya asylhandläggare och beslutsfattare.

Men ifall det skulle komma obefogad kritik utifrån så var det bäst att avstänga mig tills Bagdadregimen fallit, var deras kommentar.

De sa vidare att jag kunde fortsätta att jobba med Irak-ärenden och ta emot föredragningar men att jag inte skulle skriva under med mitt namn på besluten. Detta ställde jag inte upp på.

Efter STs intervention kom beslut två dagar senare att jag kunde återgå till min vanliga roll som beslutsfattare i alla slag av asylärenden.

Till mig har kommit många positiva  yttringar. Till och med asylsökande och andra har sagt att de är villiga att komma till asylenheten och demonstrera till min fördel eftersom de anser att jag har kunskap och sätter ”asylsökande i centrum”.

Jag känner mig stark och trygg i min roll, men händelsen har skakat mina nära anhöriga som har svårt att förstå vad som egentligen hände då jag utsattes för avstängning utan att få vara med och diskutera innan beslut togs.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.