Annons:

Utmaning för STs ledning

ST är i dag en organisation med självförtroende som lockar medlemmar. Kongressens beslut ska göra det möjligt att fortsätta på den banan. Men en svår uppgift väntar den nya ledning som väljs.

När denna tidning når sina läsare är Fackförbundet STs kongress i full gång. Under tre dagar samlas ST-medlemmar för att peka ut färdriktningen för den kommande fyraårsperioden.

Många angelägna frågor och krav tas upp i kongresshandlingarna: Bättre arbetsmiljö – bland annat genom insatser för att stävja hot och våld. Utveckling i arbetet – där individen ska ges ökat inflytande över sin egen kompetensutveckling. Ökad öppenhet och yttrandefrihet – med meddelarfrihet även för anställda i företag som finansieras av allmänna medel.

Många av de krav som ska behandlas har ST drivit länge. Rätten till löneutveckling och inflytande över den egna lönen är ett exempel. Att återigen fastslå dem skapar knappast rubriker, men väl en tydlighet gentemot medlemmar, arbetsgivare och omvärld om vad ST står för.

Även om det också finns områden där åsikterna går isär, råder en bred samsyn kring de stora dragen i förbundets politik. Några drastiska kursomsvängningar är inte att vänta. Det är en styrka, och det visar att ST är en organisation med en tydlig gemensam värdegrund.

En stor förändring väntar emellertid. Annette Carnhede, förbundsordförande sedan 1999, ställer inte upp till omval och kongressen ska välja hennes efterträdare.

Under Annette Carnhedes ledning har ST genomgått en modernisering, som hon själv berättar om i sin avskedsintervju i Publikt. Stora steg har tagits mot ett mer sammanhållet förbund med bredare delaktighet i beslutsprocesserna. Och efter Trio-projektet – de fusionsplaner som visserligen aldrig ledde till ett gemensamt servicefack, men väl ett samgående med Försäkringsanställdas förbund – har mycket mer hänt med kommunikation och tilltal än att namnet ändrats från Statstjänstemannaförbundet till Fackförbundet ST. I dag är ST en organisation med självförtroende, som lockar nya medlemmar och gör sin röst hörd.

Som Publikt tidigare berättat pekar allt på att STs första vice ordförande Britta Lejon tar över ordförandeposten. Hon och resten av den nya ledningen har ett svårt och viktigt uppdrag. Förändringarna i omvärlden gör fortsatt utveckling av STs politik och fackliga strategier nödvändig. Ett exempel är den trend som Publikt skildrar i detta nummer: allt fler medarbetare inom myndigheter och statliga bolag har korta och otrygga anställningar. Facket måste slåss för deras villkor och ge dem argument för medlemskap. Frågan tas upp i kongressens dokument, där det ställs krav på lika rätt till kompetensutveckling, trygghet vid omställning och skydd vid inkomstbortfall.

STs kongress ska förbereda förbundet för de kommande fyra åren genom att fatta beslut på sådana områden. Den ska också välja en styrelse med den analysförmåga och strategiska kompetens som krävs för att möta de utmaningar som väntar, inte minst när det handlar om att få unga och välutbildade att gå med i facket.

Med kloka beslut kan kongressen rusta ST för framgång under de kommande fyra åren. 

 

Alexander Armiento,

Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.