Annons:

Utmaning för STs ledning

ST är i dag en organisation med självförtroende som lockar medlemmar. Kongressens beslut ska göra det möjligt att fortsätta på den banan. Men en svår uppgift väntar den nya ledning som väljs.

När denna tidning når sina läsare är Fackförbundet STs kongress i full gång. Under tre dagar samlas ST-medlemmar för att peka ut färdriktningen för den kommande fyraårsperioden.

Många angelägna frågor och krav tas upp i kongresshandlingarna: Bättre arbetsmiljö – bland annat genom insatser för att stävja hot och våld. Utveckling i arbetet – där individen ska ges ökat inflytande över sin egen kompetensutveckling. Ökad öppenhet och yttrandefrihet – med meddelarfrihet även för anställda i företag som finansieras av allmänna medel.

Många av de krav som ska behandlas har ST drivit länge. Rätten till löneutveckling och inflytande över den egna lönen är ett exempel. Att återigen fastslå dem skapar knappast rubriker, men väl en tydlighet gentemot medlemmar, arbetsgivare och omvärld om vad ST står för.

Även om det också finns områden där åsikterna går isär, råder en bred samsyn kring de stora dragen i förbundets politik. Några drastiska kursomsvängningar är inte att vänta. Det är en styrka, och det visar att ST är en organisation med en tydlig gemensam värdegrund.

En stor förändring väntar emellertid. Annette Carnhede, förbundsordförande sedan 1999, ställer inte upp till omval och kongressen ska välja hennes efterträdare.

Under Annette Carnhedes ledning har ST genomgått en modernisering, som hon själv berättar om i sin avskedsintervju i Publikt. Stora steg har tagits mot ett mer sammanhållet förbund med bredare delaktighet i beslutsprocesserna. Och efter Trio-projektet – de fusionsplaner som visserligen aldrig ledde till ett gemensamt servicefack, men väl ett samgående med Försäkringsanställdas förbund – har mycket mer hänt med kommunikation och tilltal än att namnet ändrats från Statstjänstemannaförbundet till Fackförbundet ST. I dag är ST en organisation med självförtroende, som lockar nya medlemmar och gör sin röst hörd.

Som Publikt tidigare berättat pekar allt på att STs första vice ordförande Britta Lejon tar över ordförandeposten. Hon och resten av den nya ledningen har ett svårt och viktigt uppdrag. Förändringarna i omvärlden gör fortsatt utveckling av STs politik och fackliga strategier nödvändig. Ett exempel är den trend som Publikt skildrar i detta nummer: allt fler medarbetare inom myndigheter och statliga bolag har korta och otrygga anställningar. Facket måste slåss för deras villkor och ge dem argument för medlemskap. Frågan tas upp i kongressens dokument, där det ställs krav på lika rätt till kompetensutveckling, trygghet vid omställning och skydd vid inkomstbortfall.

STs kongress ska förbereda förbundet för de kommande fyra åren genom att fatta beslut på sådana områden. Den ska också välja en styrelse med den analysförmåga och strategiska kompetens som krävs för att möta de utmaningar som väntar, inte minst när det handlar om att få unga och välutbildade att gå med i facket.

Med kloka beslut kan kongressen rusta ST för framgång under de kommande fyra åren. 

 

Alexander Armiento,

Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.