Annons:

Utmaning för STs ledning

ST är i dag en organisation med självförtroende som lockar medlemmar. Kongressens beslut ska göra det möjligt att fortsätta på den banan. Men en svår uppgift väntar den nya ledning som väljs.

När denna tidning når sina läsare är Fackförbundet STs kongress i full gång. Under tre dagar samlas ST-medlemmar för att peka ut färdriktningen för den kommande fyraårsperioden.

Många angelägna frågor och krav tas upp i kongresshandlingarna: Bättre arbetsmiljö – bland annat genom insatser för att stävja hot och våld. Utveckling i arbetet – där individen ska ges ökat inflytande över sin egen kompetensutveckling. Ökad öppenhet och yttrandefrihet – med meddelarfrihet även för anställda i företag som finansieras av allmänna medel.

Många av de krav som ska behandlas har ST drivit länge. Rätten till löneutveckling och inflytande över den egna lönen är ett exempel. Att återigen fastslå dem skapar knappast rubriker, men väl en tydlighet gentemot medlemmar, arbetsgivare och omvärld om vad ST står för.

Även om det också finns områden där åsikterna går isär, råder en bred samsyn kring de stora dragen i förbundets politik. Några drastiska kursomsvängningar är inte att vänta. Det är en styrka, och det visar att ST är en organisation med en tydlig gemensam värdegrund.

En stor förändring väntar emellertid. Annette Carnhede, förbundsordförande sedan 1999, ställer inte upp till omval och kongressen ska välja hennes efterträdare.

Under Annette Carnhedes ledning har ST genomgått en modernisering, som hon själv berättar om i sin avskedsintervju i Publikt. Stora steg har tagits mot ett mer sammanhållet förbund med bredare delaktighet i beslutsprocesserna. Och efter Trio-projektet – de fusionsplaner som visserligen aldrig ledde till ett gemensamt servicefack, men väl ett samgående med Försäkringsanställdas förbund – har mycket mer hänt med kommunikation och tilltal än att namnet ändrats från Statstjänstemannaförbundet till Fackförbundet ST. I dag är ST en organisation med självförtroende, som lockar nya medlemmar och gör sin röst hörd.

Som Publikt tidigare berättat pekar allt på att STs första vice ordförande Britta Lejon tar över ordförandeposten. Hon och resten av den nya ledningen har ett svårt och viktigt uppdrag. Förändringarna i omvärlden gör fortsatt utveckling av STs politik och fackliga strategier nödvändig. Ett exempel är den trend som Publikt skildrar i detta nummer: allt fler medarbetare inom myndigheter och statliga bolag har korta och otrygga anställningar. Facket måste slåss för deras villkor och ge dem argument för medlemskap. Frågan tas upp i kongressens dokument, där det ställs krav på lika rätt till kompetensutveckling, trygghet vid omställning och skydd vid inkomstbortfall.

STs kongress ska förbereda förbundet för de kommande fyra åren genom att fatta beslut på sådana områden. Den ska också välja en styrelse med den analysförmåga och strategiska kompetens som krävs för att möta de utmaningar som väntar, inte minst när det handlar om att få unga och välutbildade att gå med i facket.

Med kloka beslut kan kongressen rusta ST för framgång under de kommande fyra åren. 

 

Alexander Armiento,

Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.