Annons:
Renhornen finns att beskåda vid E6 i Maglarp i Trelleborgs kommun.Bild:Lars Owesson
KONST
Kultur
AVLisa Boda0 kommentarerTyck till!

Vägkonst sätter orter på kartan

De fungerar som landmärken, kommunal marknadsföring eller estetiska överraskningar. De väcker såväl uppskattning som ilska och kräver omvårdnad för åtskilliga slantar. Det handlar om konsten utmed våra vägar.

Det tar inte många sekunder att passera jätten Vist utanför Huskvarna, men nog piggar han och annan konst vid motorvägar, i rondeller och på rastplatser upp under sega bil­färder. Jätten Vist av konstnären Calle Örne­mark har blickat ut över Vättern och E4 sedan 1969. I sin famn har han en trave drivved. »Mest känd för fylle­kvällen då jag slängde ut Visingsö i Vättern«, presenterar träskulpturen sig på sitt eget Twitterkonto och fortsätter: »Men inte ett tack får man från kommunen.«

Det finns inget samlat register över trafiknära offentlig konst eftersom initiativen tas från olika håll. Men Helena Niordson, som är specialist inom gestaltning och arkitektur på Trafikverket, har noterat att många kommuner vill profilera sig för förbipasserande trafikanter genom konstnärlig gestaltning.

– Ofta är det en kommun som har ett önskemål om konstnärlig gestaltning, men det kan också komma från allmänheten. De kommunala vägarna bestämmer kommunerna själva över, medan vi är ansvariga för det allmänna vägnätet, säger hon.

Många av verken har en tydlig koppling till orten. Utanför Ånäset i Robertsfors kommun i Västerbotten finns till exempel världens största osthyvlar – en symbol för att besökaren nått det så kallade Ostrikets port. Själv har Helena Niordson arbe­tat med utbyggnaden av E6 från Trelle­borg till Vellinge. Under vägbygget gjordes intressanta arkeo­logiska fynd som gav upphov till en utkiksplats, men också teman för utsmyckning utmed vägen.

– Vid Maglarp finns en skulptur som föreställer renhorn, av konstnären Bernard Lassus, som ska minna om områdets långa historia som kommunikationsstråk alltsedan isen drog sig tillbaka och djuren vandrade in söder­ifrån.

Det är förstås många faktorer utöver de estetiska som ska vägas in, och nummer ett är alltid trafiksäkerheten. Bedömer en trafikingenjör att det tänkta verket är trafikfarligt blir det rött ljus, säger Helena Niordson.

– Är det något man sätter utmed en motorväg ska det till exempel vara så stort och tydligt att det går att uppfatta på håll och det får inte stjäla så mycket uppmärksamhet att föraren tappar koncentrationen.

Den som passerat norra infarten till Vaggeryd vid E4 lär inte ha missat att det promenerar tre stycken åtta meter höga och sex meter breda formationer i rostfritt stål framför tall-
skogen. Kommunalrådet Berry Lilja, S, uttryckte i samband med att verket presenterades:

– I fortsättningen ska ingen åka Vaggeryd obemärkt förbi.

Men det finns inte bara enskilda konstverk längs med Sveriges vägar, utan även sammanhållna utställningar. Mest omfattande är sannolikt »Konstvägen sju älvar«, en 35 mil lång konstrutt som sträcker sig från kusten i Holmsund i öster till Borgafjäll i Södra Lapplandsfjällen i väster.

Några av de tretton verken går att se från vägen, medan andra inbjuder till att kliva ur bilen; tanken är att besökarna ska få ta del av unika natur­upplevelser och kulturhistoriska sevärdheter längs sin färd.

För att få syn på skulptören Fredrik Wretmans verk »8 11« får du exempelvis ta dig in i en övergiven turbin i Baggböle, drygt tio kilometer väster om Umeå. Där producerades det förr elektrisk energi – i dag speglar sig en knall­orange kopia av konstnären i den svarta vattenytan.

»Ljusfenomen« av Olov Tällström är däremot omöjlig att missa. I alla fall för den som passerar Storarksjön i närheten av byn Storbäck när det är mörkt: verket består av en 300 meter vid ring av pålar med varsin strålkastare på, som tillsammans med 32 andra ljuskällor bildar en illuminerad föreställning i sjön.

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.