Annons:
Renhornen finns att beskåda vid E6 i Maglarp i Trelleborgs kommun.Bild:Lars Owesson
KONST
Kultur
AVLisa Boda0 kommentarerTyck till!

Vägkonst sätter orter på kartan

De fungerar som landmärken, kommunal marknadsföring eller estetiska överraskningar. De väcker såväl uppskattning som ilska och kräver omvårdnad för åtskilliga slantar. Det handlar om konsten utmed våra vägar.

Det tar inte många sekunder att passera jätten Vist utanför Huskvarna, men nog piggar han och annan konst vid motorvägar, i rondeller och på rastplatser upp under sega bil­färder. Jätten Vist av konstnären Calle Örne­mark har blickat ut över Vättern och E4 sedan 1969. I sin famn har han en trave drivved. »Mest känd för fylle­kvällen då jag slängde ut Visingsö i Vättern«, presenterar träskulpturen sig på sitt eget Twitterkonto och fortsätter: »Men inte ett tack får man från kommunen.«

Det finns inget samlat register över trafiknära offentlig konst eftersom initiativen tas från olika håll. Men Helena Niordson, som är specialist inom gestaltning och arkitektur på Trafikverket, har noterat att många kommuner vill profilera sig för förbipasserande trafikanter genom konstnärlig gestaltning.

– Ofta är det en kommun som har ett önskemål om konstnärlig gestaltning, men det kan också komma från allmänheten. De kommunala vägarna bestämmer kommunerna själva över, medan vi är ansvariga för det allmänna vägnätet, säger hon.

Många av verken har en tydlig koppling till orten. Utanför Ånäset i Robertsfors kommun i Västerbotten finns till exempel världens största osthyvlar – en symbol för att besökaren nått det så kallade Ostrikets port. Själv har Helena Niordson arbe­tat med utbyggnaden av E6 från Trelle­borg till Vellinge. Under vägbygget gjordes intressanta arkeo­logiska fynd som gav upphov till en utkiksplats, men också teman för utsmyckning utmed vägen.

– Vid Maglarp finns en skulptur som föreställer renhorn, av konstnären Bernard Lassus, som ska minna om områdets långa historia som kommunikationsstråk alltsedan isen drog sig tillbaka och djuren vandrade in söder­ifrån.

Det är förstås många faktorer utöver de estetiska som ska vägas in, och nummer ett är alltid trafiksäkerheten. Bedömer en trafikingenjör att det tänkta verket är trafikfarligt blir det rött ljus, säger Helena Niordson.

– Är det något man sätter utmed en motorväg ska det till exempel vara så stort och tydligt att det går att uppfatta på håll och det får inte stjäla så mycket uppmärksamhet att föraren tappar koncentrationen.

Den som passerat norra infarten till Vaggeryd vid E4 lär inte ha missat att det promenerar tre stycken åtta meter höga och sex meter breda formationer i rostfritt stål framför tall-
skogen. Kommunalrådet Berry Lilja, S, uttryckte i samband med att verket presenterades:

– I fortsättningen ska ingen åka Vaggeryd obemärkt förbi.

Men det finns inte bara enskilda konstverk längs med Sveriges vägar, utan även sammanhållna utställningar. Mest omfattande är sannolikt »Konstvägen sju älvar«, en 35 mil lång konstrutt som sträcker sig från kusten i Holmsund i öster till Borgafjäll i Södra Lapplandsfjällen i väster.

Några av de tretton verken går att se från vägen, medan andra inbjuder till att kliva ur bilen; tanken är att besökarna ska få ta del av unika natur­upplevelser och kulturhistoriska sevärdheter längs sin färd.

För att få syn på skulptören Fredrik Wretmans verk »8 11« får du exempelvis ta dig in i en övergiven turbin i Baggböle, drygt tio kilometer väster om Umeå. Där producerades det förr elektrisk energi – i dag speglar sig en knall­orange kopia av konstnären i den svarta vattenytan.

»Ljusfenomen« av Olov Tällström är däremot omöjlig att missa. I alla fall för den som passerar Storarksjön i närheten av byn Storbäck när det är mörkt: verket består av en 300 meter vid ring av pålar med varsin strålkastare på, som tillsammans med 32 andra ljuskällor bildar en illuminerad föreställning i sjön.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.