Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Välkommen till en ny tidning!

En tidning fyller en viktig funktion i ett fackförbund. Med nytt namn och ny form ska Publikt bli ännu bättre än sin föregångare ST Press.

En facklig organisation behöver en vass tidning. En plats där både arbetsgivarnas agerande och den egna verksamheten blir föremål för kritisk granskning. Ett forum där medlemmarna kommer till tals. En fri röst som kan lyfta viktiga frågor och ge eko i samhällsdebatten.

Att skildra maktförhållandena på arbetsplatserna och att berätta om dåliga arbetsvillkor och bristande arbetsmiljö står inte särskilt högt på de kommersiella mediernas prioriteringslista. Med tilltagande ägarkoncentration och hårdnande vinstkrav blir stora delar av dagens journalistik alltmer likriktad. Det behövs motvikter, som kan presentera sådana verklighetsbilder som annars inte skulle synas. En god fackförbundspress kan vara en sådan motvikt.

Därför är det glädjande att så många fackliga organisationer värnar om och satsar på sina tidskrifter. Med sina starka, självständiga tidningar bidrar de till mediemångfalden – samtidigt som de säkerställer att medlemmarna får kunskap om arbetslivsfrågor.

En facklig tidning att har således en viktig roll. Det gäller att med god journalistik fylla den rollen. Att hitta de angelägna frågorna och väcka uppmärksamhet för dem.

Att bli ännu bättre på det har varit en viktig ambition i det arbete vars resultat du nu håller i din hand. STs medlemstidning ST Press blir med detta nummer Publikt. Namnbytet är det mest synliga tecknet på ett omfattande utvecklings- och förnyelsearbete.

Det nya namnet och det nya utseendet ger större möjligheter för tidningen att synas och göra avtryck. Ambitionen är att den ska väcka intresse både hos den som är djupt engagerad i ST och hos den som inte är bekant med vad de bokstäverna står för.

Med en mer flexibel form ökar möjligheterna att variera tonläget. Publikt får också utrymme för nya typer av material. Under vinjetten »Så gjorde vi« kommer du exempelvis att kunna läsa om arbetsplatser där medarbetarna medverkat till förbättringar. I detta nummer berättas om hur Arbetsmiljöverket tog itu med orättvisa löneskillnader – ett arbete som ledde till att 52 kvinnor fick högre lön.

Många har uppskattat Publikts föregångare ST Press. Du som tidigare läst och tyckt om tidningen lär känna igen dig. Även i Publikt kommer givetvis stort utrymme att ägnas åt de frågor våra läsare tycker är viktiga: löner och avtal, arbetsvillkor och arbetsmiljö, socialförsäkringar och trygghetssystem – och inte minst de politiska beslut som påverkar de statliga verksamheterna.

Och för dig som tidigare kanske inte läst tidningen så noggrant kan det nya och lite mer färgglada utseendet och förändringarna av upplägget förhoppningsvis bidra till att innehållet känns mer attraktivt.

En facklig tidning som blir mer läst, och läst av fler, bidrar till att stärka sina läsare, sin organisation och debatten i samhället. Det är målet för nya Publikt.

Välkommen som läsare! 

Alexander Armiento, Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.