Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Välkommen till en ny tidning!

En tidning fyller en viktig funktion i ett fackförbund. Med nytt namn och ny form ska Publikt bli ännu bättre än sin föregångare ST Press.

En facklig organisation behöver en vass tidning. En plats där både arbetsgivarnas agerande och den egna verksamheten blir föremål för kritisk granskning. Ett forum där medlemmarna kommer till tals. En fri röst som kan lyfta viktiga frågor och ge eko i samhällsdebatten.

Att skildra maktförhållandena på arbetsplatserna och att berätta om dåliga arbetsvillkor och bristande arbetsmiljö står inte särskilt högt på de kommersiella mediernas prioriteringslista. Med tilltagande ägarkoncentration och hårdnande vinstkrav blir stora delar av dagens journalistik alltmer likriktad. Det behövs motvikter, som kan presentera sådana verklighetsbilder som annars inte skulle synas. En god fackförbundspress kan vara en sådan motvikt.

Därför är det glädjande att så många fackliga organisationer värnar om och satsar på sina tidskrifter. Med sina starka, självständiga tidningar bidrar de till mediemångfalden – samtidigt som de säkerställer att medlemmarna får kunskap om arbetslivsfrågor.

En facklig tidning att har således en viktig roll. Det gäller att med god journalistik fylla den rollen. Att hitta de angelägna frågorna och väcka uppmärksamhet för dem.

Att bli ännu bättre på det har varit en viktig ambition i det arbete vars resultat du nu håller i din hand. STs medlemstidning ST Press blir med detta nummer Publikt. Namnbytet är det mest synliga tecknet på ett omfattande utvecklings- och förnyelsearbete.

Det nya namnet och det nya utseendet ger större möjligheter för tidningen att synas och göra avtryck. Ambitionen är att den ska väcka intresse både hos den som är djupt engagerad i ST och hos den som inte är bekant med vad de bokstäverna står för.

Med en mer flexibel form ökar möjligheterna att variera tonläget. Publikt får också utrymme för nya typer av material. Under vinjetten »Så gjorde vi« kommer du exempelvis att kunna läsa om arbetsplatser där medarbetarna medverkat till förbättringar. I detta nummer berättas om hur Arbetsmiljöverket tog itu med orättvisa löneskillnader – ett arbete som ledde till att 52 kvinnor fick högre lön.

Många har uppskattat Publikts föregångare ST Press. Du som tidigare läst och tyckt om tidningen lär känna igen dig. Även i Publikt kommer givetvis stort utrymme att ägnas åt de frågor våra läsare tycker är viktiga: löner och avtal, arbetsvillkor och arbetsmiljö, socialförsäkringar och trygghetssystem – och inte minst de politiska beslut som påverkar de statliga verksamheterna.

Och för dig som tidigare kanske inte läst tidningen så noggrant kan det nya och lite mer färgglada utseendet och förändringarna av upplägget förhoppningsvis bidra till att innehållet känns mer attraktivt.

En facklig tidning som blir mer läst, och läst av fler, bidrar till att stärka sina läsare, sin organisation och debatten i samhället. Det är målet för nya Publikt.

Välkommen som läsare! 

Alexander Armiento, Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.