Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Välkommen till en ny tidning!

En tidning fyller en viktig funktion i ett fackförbund. Med nytt namn och ny form ska Publikt bli ännu bättre än sin föregångare ST Press.

En facklig organisation behöver en vass tidning. En plats där både arbetsgivarnas agerande och den egna verksamheten blir föremål för kritisk granskning. Ett forum där medlemmarna kommer till tals. En fri röst som kan lyfta viktiga frågor och ge eko i samhällsdebatten.

Att skildra maktförhållandena på arbetsplatserna och att berätta om dåliga arbetsvillkor och bristande arbetsmiljö står inte särskilt högt på de kommersiella mediernas prioriteringslista. Med tilltagande ägarkoncentration och hårdnande vinstkrav blir stora delar av dagens journalistik alltmer likriktad. Det behövs motvikter, som kan presentera sådana verklighetsbilder som annars inte skulle synas. En god fackförbundspress kan vara en sådan motvikt.

Därför är det glädjande att så många fackliga organisationer värnar om och satsar på sina tidskrifter. Med sina starka, självständiga tidningar bidrar de till mediemångfalden – samtidigt som de säkerställer att medlemmarna får kunskap om arbetslivsfrågor.

En facklig tidning att har således en viktig roll. Det gäller att med god journalistik fylla den rollen. Att hitta de angelägna frågorna och väcka uppmärksamhet för dem.

Att bli ännu bättre på det har varit en viktig ambition i det arbete vars resultat du nu håller i din hand. STs medlemstidning ST Press blir med detta nummer Publikt. Namnbytet är det mest synliga tecknet på ett omfattande utvecklings- och förnyelsearbete.

Det nya namnet och det nya utseendet ger större möjligheter för tidningen att synas och göra avtryck. Ambitionen är att den ska väcka intresse både hos den som är djupt engagerad i ST och hos den som inte är bekant med vad de bokstäverna står för.

Med en mer flexibel form ökar möjligheterna att variera tonläget. Publikt får också utrymme för nya typer av material. Under vinjetten »Så gjorde vi« kommer du exempelvis att kunna läsa om arbetsplatser där medarbetarna medverkat till förbättringar. I detta nummer berättas om hur Arbetsmiljöverket tog itu med orättvisa löneskillnader – ett arbete som ledde till att 52 kvinnor fick högre lön.

Många har uppskattat Publikts föregångare ST Press. Du som tidigare läst och tyckt om tidningen lär känna igen dig. Även i Publikt kommer givetvis stort utrymme att ägnas åt de frågor våra läsare tycker är viktiga: löner och avtal, arbetsvillkor och arbetsmiljö, socialförsäkringar och trygghetssystem – och inte minst de politiska beslut som påverkar de statliga verksamheterna.

Och för dig som tidigare kanske inte läst tidningen så noggrant kan det nya och lite mer färgglada utseendet och förändringarna av upplägget förhoppningsvis bidra till att innehållet känns mer attraktivt.

En facklig tidning som blir mer läst, och läst av fler, bidrar till att stärka sina läsare, sin organisation och debatten i samhället. Det är målet för nya Publikt.

Välkommen som läsare! 

Alexander Armiento, Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.