Annons:
Om du upplever att du är felaktigt lönesatt är det viktigt att du vässar dina argument inför diskussionen med din arbetsgivare.Bild:Lotta Sjöberg
Lön
På jobbet
AVFatima Grönblad2 kommentarerTyck till!

Vässade argument viktigt för att höja lönen

Det är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så om du vill ta upp en diskussion om din lön bör du förbereda dig väl med goda argument.
Bild:Lotta Sjöberg

Känslan av att vara orättvist lönesatt kan ha många orsaker. Du kanske har ansvar för att lära upp nya kolleger som gått in med en betydligt högre lön än du, trots att de är helt färska i arbetslivet. Du kan ha fått nya arbetsuppgifter utan att lönen höjts. Eller så har du kanske i efterhand insett att du fick för låg lön när du anställdes.

Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan, konstaterar att det kan vara svårt att bevisa någon orättvisa även om känslan är tydlig för den enskilde.

– Individuell lönesättning blir alltid subjektiv – arbetsgivaren har sin uppfattning och arbetstagaren sin, säger hon.

Enligt diskrimineringslagen måste arbets­givaren varje år göra en lönekartläggning, men det är bara om den visar att det förekommer lönediskriminering på grund av kön mellan anställda med lik­värdigt arbete som det finns en skyldighet att rätta till lönerna. Andra slags löne­skillnader omfattas inte av lagstiftningen.

Därför kan fackliga företrädare inte dra någon större nytta av lönekartläggningen för att argumentera för enskilda anställda i förhandlingarna, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

– Sedan hjälper lönekartläggningen det lokala facket att få en uppfattning om lönebilden och eventuella snedsitsar som kan stärka deras argumentation i de kollektiva löneförhandlingarna, men inte på individnivå, säger hon.

Att två personer har olika lön fast de gör ett likartat jobb av samma svårighetsgrad är inte i sig bevis på att något är fel. Det finns många aspekter som påverkar lönen, exempelvis arbetsgivarens bedömning av individens samarbets­förmåga, ansvarstagande och vilja att lära sig nytt. Den sortens faktorer är svåra att mäta och jämföra.

Marknadsläget vid olika tidpunkter kan också ha betydelse. Om man anställs i ett läge då det råder brist på personal med rätt kompetens är förhandlingsläget klart bättre än om utbudet är större än efterfrågan.

Även om det är svårt att hitta kassaskåpssäkra argument är Åsa Erba-Stenhammars råd till den som upplever sig som felaktigt lönesatt att ta upp frågan till diskussion.

En väg är att söka stöd hos sina fackliga företrädare på arbetsplatsen. Men det går också att själv lyfta frågan i det lönesamtal eller lönesättande samtal som varje anställd ska ha med sin chef. Samtalen har olika namn och funktion beroende på vilken förhandlingsmodell som tillämpas på arbetsplatsen. Lönesamtal följs alltid av en traditionell facklig förhandling där facket företräder sina medlemmar. I ett lönesättande samtal kan den anställde och chefen göra upp om den nya lönen under samtalet.

– Om du inte är nöjd vid ett lönesättande samtal ska du inte komma överens om den nya lönen med din chef, för då kan facket inte göra något, säger Åsa ­Erba-Stenhammar.

Oavsett vem som tar upp frågan är det viktigt att kunna lägga fram ett så konkret underlag som möjligt. Åsa Erba-Stenhammar ger rådet att ta hjälp av fackets lönestatistik.

– Ett annat tips är att hålla utkik efter annonser om liknande tjänster. Då kan du ringa och fråga vilken lön de erbjuder. Du kan också höra med kolleger som söker andra jobb.

Upplevelsen att lönen är orättvis kan väcka starka känslor. Men i mötet med chefen gäller det att argumentera lugnt och sakligt.

– Du kan till exempel börja med att förklara att det är viktigt för dig att ha rätt lön i förhållande till din prestation och kompetens, och att du har en känsla av att du inte ligger riktigt rätt. Du kan också resonera om hur det påverkar arbetsgruppen om
ni gör samma saker men har stora löneskillnader, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Hennes erfarenhet är att det sällan lönar sig att gå ut hårt, exempelvis med hot om att säga upp sig.

– Då blir det lätt låsta positioner.

Ibland kan lönesamtalet mynna ut i att chefen håller med om att lönen behöver justeras upp, men att budgeten för tillfället inte medger det. Då kan det vara bra att komma överens om en stegvis höjning över flera år.

Ett annan strategi kan vara att föreslå andra former av kompensation.

– Det skulle till exempel kunna vara extra semesterdagar, en större flexibilitet i var du utför arbetet eller att få gå en extra utbildning som utvecklar dig, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Även Siv Norlin tycker att det är viktigt att såväl facket som den som själv upplever sig vara felaktigt lönesatt tar upp frågan, men hon vill inte skapa överdrivna förväntningar på vilka resultat det kan ge.

På de arbetsplatser där man tillämpar lönesamtal och traditionell facklig förhandling kan styrkepositionerna vara sådana att det går att nå en kompromiss, säger Siv Norlin.

– En förhandling innebär att parterna måste bli överens. Arbetsgivaren kanske vill höja med 200 och facket med 400 och en överenskommelse kan landa på 300.

För den som ska göra upp om lönen med sin chef i ett lönesättande samtal kan det ha stor betydelse hur den egna arbetsmarknaden ser ut. Styrkeförhållandena är ofta ojämna, konstaterar Siv Norlin.

– Livet fungerar sällan så att man kan säga upp sig bara för att man inte får 500 kronor mer i månaden. Arbetsgivaren har däremot lättare att ersätta dig. 

Så kan du agera om du upplever att du är felaktigt lönesatt
  • Var noga med att förhandla om lönen när du nyanställs. Hamnar du för lågt kan den vara svår att få upp i efterhand.
  • Om du tycker att du är felaktigt lönesatt – rusta dig med statistik och fakta för att underbygga dina argument.
  • Argumentera för den lön du vill ha och ta hjälp av facket vid behov. Men var samtidigt medveten om att det inte finns några absoluta sanningar om vad som är rätt lön.
Inlagt av T Gustafsson fre, 01/10/2020 - 14:00
Hur många bra eller hållbara argument du än har så hjälper det dessvärre inte vid lönesättande samtal. Våra chefer har redan i förväg bestämt hur lönebilden ska se ut och de har sina favoriter. Det lönesättande samtalet har ingen egentlig verkan och som anställd kan man inte påverka sin lön eller förändra din lönebild. Den är cementerad.
Inlagt av Anställd fre, 01/10/2020 - 10:19
Rätt lön är alltid marknadsläget. Har redan gått igenom allt som står i artikeln och litet till, och det enda som går att göra om man inte är nöjd med lönen är att byta jobb när det är bra marknadsläge.
Frågan jag ställer mig är var gränsen går mellan marknadsläge och lagstadgade regler om jämställdhet avseende lönesättningen. Marknadsläget, som ju inte ens nämns i några lönesättande riktlinjer eller i någon lagstiftning, väger alltid mycket tyngre än lagstadgade, tydliga regler om jämställdhet och även uttalade riktlinjer från regeringen avseende jämställdheten och lika lön för lika arbete mellan könen. I vissa fall blir detta väldigt påtagligt, när det blir i stort sett omöjligt att komma ikapp. Marknaden gör enligt min mening reglerna om jämställdhet helt tandlösa. Vad kan man göra åt det?
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg klagade i veckan på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige döms efter strafföreläggande till dagsböter och villkorlig dom. Kvinnan greps på bar gärning när hon stal pengar i olika valutor ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronaviruset gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning. Det gäller inför tredje veckan då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till Försäkringskassan.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.
CoronaNyhetReglerna måste omgående ändras så att det är lättare att kvalificera sig till a-kassa, anser TCOs ordförande Therese Svanström i en intervju på organisationens webbplats.
DigitaliseringNyhetMyndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en modell för att öka tillgängligheten av digital information. Dokumentet, som bygger på nio principer, går nu ut på en remissrunda där vem som helst får lämna synpunkter.
MuseerNyhetAlla stora statliga museer har stängt sin verksamhet för besökare på grund av coronaviruset. ”De ekonomiska konsekvenserna är enorma”, säger Joakim Malmström, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd och överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.
spårtrafikNyhetRiksrevisionen har i en granskning ansett att regeringens analys kring höghastighetsjärnvägar inte varit tillräckligt ingående. Av en skrivelse till riksdagen framgår att regeringen inte delar Riksrevisionens uppfattning.
öppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Polismyndigheten för att utan lagligt stöd hindrat en frilansjournalist att filma och avvisat honom från ett valmöte med Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson i valrörelsen 2018.
AvtalNyhetST och Almega har tecknat centrala avtal om korttidspermitteringar för de avtalsområden som omfattar spårtrafik och övriga kommunikationer, som flyg.
AVTALNyhetParterna inom industrin är överens om att förlänga de nuvarande avtalen till 31 oktober 2020 på grund av coronaviruset, meddelar facken inom industrin i ett pressmeddelande. Det innebär att alla förhandlingar skjuts fram till hösten. STs förbundsordförande Britta Lejon säger till Publikt att beslutet påverkar STs förutsättningar, men kan i nuläget inte ge något närmare besked.
SwedaviaNyhet1 900 anställda på Swedavia korttidspermitteras och 800 varslas som en följd av coronaviruset. Erik Hägglund, STs sektionsordförande på Landvetter flygplats, säger till Publikt att han hade väntat sig permitteringar men blev förvånad över varslet.
MigrationNyhetStatens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet får underbetyg av Riksrevisionen. Efter en granskning anser myndigheten att det finns omfattande svagheter i styrning och samordning.
CoronaNyhetNärmare 25 miljoner jobb kommer att gå förlorade i Coronakrisens spår, uppskattar FNs arbetsmarknadsorgan ILO. Det enda möjliga motmedlet är enligt ILO ett samordnat internationellt agerande.
ÖPPENHETNyhetKriminalvården nekar en enskild person att på plats ta del av en offentlig allmän handling med hänvisning till att den som begärt ut handlingen nyligen besökt Milano. Personen erbjuds att få en kopia per post.
STNyhet”Den här extrema situationen kommer självklart att påverka avtalsrörelsen, men det är fortfarande för tidigt att säga exakt hur”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt om hur coronavirussmittan påverkar avtalsförhandlingarna.
FolkhälsomyndighetenNyhetCoronasmittan har placerat Folkhälsomyndigheten i händelsernas centrum. Personal som jobbar med kommunikation och de som analyserar prover i labbet är hårt belastade, berättar STs avdelningsordförande Anita Ekner för Publikt.
SWEDAVIANyhetKöpenhamns flygplats permitterar 1 500 anställda och om läget kring coronaviruset inte förändras kan en liknande situation uppstå i Sverige. ”Än så länge är det business as usual, även om det inte är så mycket att göra”, säger Mikael Nordenståhl, ordförande för ST inom Swedavia på Arlanda.
SpårtrafikNyhetEn störtdykning för efterfrågan på biljetter, reducerat antal avgångar och trots det svårigheter att få ihop tillräckligt med personal. Coronaviruset har skapat stora problem för tågtrafiken, enligt Hans Pilgaard, ordförande för ST inom SJ.
KORRUPTIONNyhetHögsta domstolen ändrar hovrättens fällande dom och frikänner tre chefer inom Statens musikverk och Statens kulturråd från mutbrott. Domen gäller ett antal middagar som cheferna bjöds på av olika musikorganisationer.
ArbetsförmedlingenNyhetPlanerna på att lägga ned Arbetsförmedlingens kontor i Hagfors 1 april skjuts på framtiden, uppger SVT. Enligt enhetschefen Mirzal Celhasic skjuts nedläggningen åtminstone fram till 1 juli.