Annons:
Om du upplever att du är felaktigt lönesatt är det viktigt att du vässar dina argument inför diskussionen med din arbetsgivare.Bild:Lotta Sjöberg
Lön
På jobbet
AVFatima Grönblad2 kommentarerTyck till!

Vässade argument viktigt för att höja lönen

Det är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så om du vill ta upp en diskussion om din lön bör du förbereda dig väl med goda argument.
Bild:Lotta Sjöberg

Känslan av att vara orättvist lönesatt kan ha många orsaker. Du kanske har ansvar för att lära upp nya kolleger som gått in med en betydligt högre lön än du, trots att de är helt färska i arbetslivet. Du kan ha fått nya arbetsuppgifter utan att lönen höjts. Eller så har du kanske i efterhand insett att du fick för låg lön när du anställdes.

Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan, konstaterar att det kan vara svårt att bevisa någon orättvisa även om känslan är tydlig för den enskilde.

– Individuell lönesättning blir alltid subjektiv – arbetsgivaren har sin uppfattning och arbetstagaren sin, säger hon.

Enligt diskrimineringslagen måste arbets­givaren varje år göra en lönekartläggning, men det är bara om den visar att det förekommer lönediskriminering på grund av kön mellan anställda med lik­värdigt arbete som det finns en skyldighet att rätta till lönerna. Andra slags löne­skillnader omfattas inte av lagstiftningen.

Därför kan fackliga företrädare inte dra någon större nytta av lönekartläggningen för att argumentera för enskilda anställda i förhandlingarna, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

– Sedan hjälper lönekartläggningen det lokala facket att få en uppfattning om lönebilden och eventuella snedsitsar som kan stärka deras argumentation i de kollektiva löneförhandlingarna, men inte på individnivå, säger hon.

Att två personer har olika lön fast de gör ett likartat jobb av samma svårighetsgrad är inte i sig bevis på att något är fel. Det finns många aspekter som påverkar lönen, exempelvis arbetsgivarens bedömning av individens samarbets­förmåga, ansvarstagande och vilja att lära sig nytt. Den sortens faktorer är svåra att mäta och jämföra.

Marknadsläget vid olika tidpunkter kan också ha betydelse. Om man anställs i ett läge då det råder brist på personal med rätt kompetens är förhandlingsläget klart bättre än om utbudet är större än efterfrågan.

Även om det är svårt att hitta kassaskåpssäkra argument är Åsa Erba-Stenhammars råd till den som upplever sig som felaktigt lönesatt att ta upp frågan till diskussion.

En väg är att söka stöd hos sina fackliga företrädare på arbetsplatsen. Men det går också att själv lyfta frågan i det lönesamtal eller lönesättande samtal som varje anställd ska ha med sin chef. Samtalen har olika namn och funktion beroende på vilken förhandlingsmodell som tillämpas på arbetsplatsen. Lönesamtal följs alltid av en traditionell facklig förhandling där facket företräder sina medlemmar. I ett lönesättande samtal kan den anställde och chefen göra upp om den nya lönen under samtalet.

– Om du inte är nöjd vid ett lönesättande samtal ska du inte komma överens om den nya lönen med din chef, för då kan facket inte göra något, säger Åsa ­Erba-Stenhammar.

Oavsett vem som tar upp frågan är det viktigt att kunna lägga fram ett så konkret underlag som möjligt. Åsa Erba-Stenhammar ger rådet att ta hjälp av fackets lönestatistik.

– Ett annat tips är att hålla utkik efter annonser om liknande tjänster. Då kan du ringa och fråga vilken lön de erbjuder. Du kan också höra med kolleger som söker andra jobb.

Upplevelsen att lönen är orättvis kan väcka starka känslor. Men i mötet med chefen gäller det att argumentera lugnt och sakligt.

– Du kan till exempel börja med att förklara att det är viktigt för dig att ha rätt lön i förhållande till din prestation och kompetens, och att du har en känsla av att du inte ligger riktigt rätt. Du kan också resonera om hur det påverkar arbetsgruppen om
ni gör samma saker men har stora löneskillnader, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Hennes erfarenhet är att det sällan lönar sig att gå ut hårt, exempelvis med hot om att säga upp sig.

– Då blir det lätt låsta positioner.

Ibland kan lönesamtalet mynna ut i att chefen håller med om att lönen behöver justeras upp, men att budgeten för tillfället inte medger det. Då kan det vara bra att komma överens om en stegvis höjning över flera år.

Ett annan strategi kan vara att föreslå andra former av kompensation.

– Det skulle till exempel kunna vara extra semesterdagar, en större flexibilitet i var du utför arbetet eller att få gå en extra utbildning som utvecklar dig, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Även Siv Norlin tycker att det är viktigt att såväl facket som den som själv upplever sig vara felaktigt lönesatt tar upp frågan, men hon vill inte skapa överdrivna förväntningar på vilka resultat det kan ge.

På de arbetsplatser där man tillämpar lönesamtal och traditionell facklig förhandling kan styrkepositionerna vara sådana att det går att nå en kompromiss, säger Siv Norlin.

– En förhandling innebär att parterna måste bli överens. Arbetsgivaren kanske vill höja med 200 och facket med 400 och en överenskommelse kan landa på 300.

För den som ska göra upp om lönen med sin chef i ett lönesättande samtal kan det ha stor betydelse hur den egna arbetsmarknaden ser ut. Styrkeförhållandena är ofta ojämna, konstaterar Siv Norlin.

– Livet fungerar sällan så att man kan säga upp sig bara för att man inte får 500 kronor mer i månaden. Arbetsgivaren har däremot lättare att ersätta dig. 

Så kan du agera om du upplever att du är felaktigt lönesatt
  • Var noga med att förhandla om lönen när du nyanställs. Hamnar du för lågt kan den vara svår att få upp i efterhand.
  • Om du tycker att du är felaktigt lönesatt – rusta dig med statistik och fakta för att underbygga dina argument.
  • Argumentera för den lön du vill ha och ta hjälp av facket vid behov. Men var samtidigt medveten om att det inte finns några absoluta sanningar om vad som är rätt lön.
Inlagt av T Gustafsson fre, 01/10/2020 - 14:00
Hur många bra eller hållbara argument du än har så hjälper det dessvärre inte vid lönesättande samtal. Våra chefer har redan i förväg bestämt hur lönebilden ska se ut och de har sina favoriter. Det lönesättande samtalet har ingen egentlig verkan och som anställd kan man inte påverka sin lön eller förändra din lönebild. Den är cementerad.
Inlagt av Anställd fre, 01/10/2020 - 10:19
Rätt lön är alltid marknadsläget. Har redan gått igenom allt som står i artikeln och litet till, och det enda som går att göra om man inte är nöjd med lönen är att byta jobb när det är bra marknadsläge.
Frågan jag ställer mig är var gränsen går mellan marknadsläge och lagstadgade regler om jämställdhet avseende lönesättningen. Marknadsläget, som ju inte ens nämns i några lönesättande riktlinjer eller i någon lagstiftning, väger alltid mycket tyngre än lagstadgade, tydliga regler om jämställdhet och även uttalade riktlinjer från regeringen avseende jämställdheten och lika lön för lika arbete mellan könen. I vissa fall blir detta väldigt påtagligt, när det blir i stort sett omöjligt att komma ikapp. Marknaden gör enligt min mening reglerna om jämställdhet helt tandlösa. Vad kan man göra åt det?
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs ­medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.