Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Förändring
Ditt jobb
AVFatima GrönbladTyck till!

Viktigt att tänka igenom vägen framåt när du kört fast

Om du längtar efter förändring ligger det nära till hands att söka sig vidare i yrkeslivet. Men är det ett nytt jobb du behöver? För att få klarhet behöver du se din livs- och arbetssituation ur ett vidare perspektiv. Det kan vara bra att ta hjälp för att hitta rätt.

När tillvaron skaver kan ett byte av jobb vara ett tydligt och lockande alternativ för att skapa förändring. Men är det verkligen där problemet ligger? Det är inte alltid lätt att veta.

Jakob Krajevski är personal- och organisationskonsult på företaget Starck & Partner och jobbar med livs- och karriärplanering. Han hjälper bland annat personer som jobbar på Kung­liga tekniska högskolan, KTH, som erbjuds möjlighet att träffa en coach som en personalförmån.

I en känsloladdad situation kan det vara svårt att se vad som är orsak och verkan. Därför är det värt att tänka några varv extra innan man säger upp sig, menar Jakob Krajevski. Gärna med hjälp av en utomstående person som kan bidra med att ge andra perspektiv.

– Annars kan det bli ogenomtänkta beslut som man ångrar längre fram i livet.

Hur ska man då gå till väga för att sortera i sina tankar och känslor?

Jakob Krajevski brukar börja med att vägleda den han möter i att zooma ut, för att se situationen ur ett vidare perspektiv. Det leder ofta till att bilden nyanseras och kanske förändras. Både i fråga om vad problemet består i och vilka möjligheter det finns att förbättra den egna situationen.

En allmän känsla av att »det här jobbet är inte rätt för mig« kan ofta kokas ned till något mer konkret: Att det finns problem i relationen med en chef eller kollega, att man inte får de utmaningar man behöver eller att balansen mellan arbete och privatliv inte är bra.

En sådan analys kan göra att personen får syn på andra lösningar än att byta jobb – kanske att få hjälp att reda ut en konflikt, eller att gå ned i arbetstid för att få mer tid med sina barn.

Det är inte ovanligt att personer som vantrivs går och drar på det länge innan de tar tag i sin situation. Ett skäl är att det kan kännas svårt att veta var man ska börja. Det gäller även personer som vanligtvis är bra på att tänka klart och analytiskt, konstaterar Jakob Krajevski.

– Alla kan fastna i en situation där man inte vet vilken sten man ska börja lyfta på.

Många som känner ett behov av att byta arbetsplats upplever inte heller att möjligheten finns. En sådan inlåst situation kan vara direkt skadlig för hälsan. Den slutsatsen drar Claudia Bernhard Oettel, forskare i organisations­psykologi vid Stockholms universitet. I en studie har hon följt tusentals anställda inom en rad branscher – hur de upplever sin arbetssituation och hur de mår. De som forskarna kategoriserar som inlåsta är de som mår sämst.

– För dem som vi hittar senare, som har varit inlåsta men sedan lyckats förbättra sin jobb­situation, är det också tydligt att hälsan förbättrats. De som är kvar mår där­emot lika dåligt, säger hon.

Studien ger inga svar på vad som ligger bakom människors upplevelse av att ha fastnat, men Claudia Bernhard Oettel tror att det kan handla om praktiska saker som att ha små chanser på arbetsmarknaden, att ett jobbyte skulle innebära att gå ned i lön eller att familjen skulle behöva flytta.

Det finns också mentala hinder som kan stå i vägen. Bland de människor Jakob Krajevski möter är det inte ovanligt att självkänslan har blivit sänkt.

– Man har kanske varit länge på arbetsplatsen utan att få den utveckling man har velat. Det kan göra att det känns som att man har stagnerat, och att man får för sig att ingen vill ha en.

En sådan känsla blir ett hinder för att se objektivt på sina möjligheter, säger Jakob Krajevski. Den som tror sig vara chanslös på arbets­mark­naden är inte motiverad att undersöka konkreta alter­n­ativ.

Det kan i sig förstärka upplevelsen av att vara inlåst, enligt Claudia Bernhard Oettel:

– Det kan ge en känsla av att inte kunna styra sin egen framtid.

Att återfinna tron på sig själv är alltså nödvändigt för att kunna ta steget vidare, oavsett om man vill byta jobb eller förbättra situationen på den arbetsplats där man är.

Jakob Krajevski brukar försöka hjälpa dem han träffar att få syn på sina styrkor. Dels genom att berätta om saker som de har gjort bra, dels genom att uppmana dem att be kolleger, an­höriga och vänner om hjälp, med att svara på tre frågor: Vad är mina styrkor? Vad tillför jag? Vilka utvecklingsmöjligheter ser du hos mig?

– Det är en pirrig process, förstås. Men många blir otroligt stärkta när de får höra hur andra beskriver vad de bidrar med.

När man väl har tagit itu med mentala hinder och fått kontakt med sina drivkrafter blir det lättare att göra en rationell analys av för- och nackdelar med att byta arbetsplats. Jakob Krajevski brukar ge sina klienter i uppgift att titta närmare på alternativa jobbmöjligheter, och gärna prata med en person på den arbetsplats eller i den position de tänker sig.

Efter att ha gått igenom processen landar en del i att söka nytt jobb. Men det är också många som aktivt bestämmer sig för att vara kvar, och kanske lyfta specifika utvecklingsbehov med sin arbetsgivare.

Oavsett vilket beslutet blir brukar de flesta vara mer tillfreds efter att ha gjort hela resan, enligt Jakob Krajevski.

– Man kan se sin situation på ett mer nyanserat sätt, vilket ger en form av personlig utveckling.

Så kan du få perspektiv på livet och jobbet
  • Fundera över din väg i livet och karriären. Vad ville du från början? Vad gjorde att du hamnade där du är i dag?
  • Vad är viktigt för dig? När trivs du som bäst i livet och arbetet?
  • Vilka är dina styrkor och positiva egenskaper? Gör en lista över saker som du har gjort bra, och be gärna vänner eller kolleger som du har förtroende för om hjälp.
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetRegeringen förlänger myndigheternas uppdrag att ta emot nyanlända och personer med funktionsnedsättning för praktik under åren 2019 och 2020.
SJUKFÖRSÄKRINGNyhetDe som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen.
ARBETSMILJÖNyhetEuropeiska forskare har gått samman för att sätta gränsvärden för stillasittande arbete. En liten apparat, lutningsmätare, används för att kunna göra objektiva mätningar.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
EUNyhetEU-kommissionen föreslår att skyddet stärks för visselblåsare som berättar om missförhållanden. Att skydda visselblåsare från repressalier kan spara miljarder, enligt kommissionen.
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet, SJF, i ett pressmeddelande.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Ändå rapporterades 281 incidenter under förra året.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg till Publikt i en intervju.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.