Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Förändring
På jobbet
AVFatima Grönblad0 kommentarerTyck till!

Viktigt att tänka igenom vägen framåt när du kört fast

Om du längtar efter förändring ligger det nära till hands att söka sig vidare i yrkeslivet. Men är det ett nytt jobb du behöver? För att få klarhet behöver du se din livs- och arbetssituation ur ett vidare perspektiv. Det kan vara bra att ta hjälp för att hitta rätt.

När tillvaron skaver kan ett byte av jobb vara ett tydligt och lockande alternativ för att skapa förändring. Men är det verkligen där problemet ligger? Det är inte alltid lätt att veta.

Jakob Krajevski är personal- och organisationskonsult på företaget Starck & Partner och jobbar med livs- och karriärplanering. Han hjälper bland annat personer som jobbar på Kung­liga tekniska högskolan, KTH, som erbjuds möjlighet att träffa en coach som en personalförmån.

I en känsloladdad situation kan det vara svårt att se vad som är orsak och verkan. Därför är det värt att tänka några varv extra innan man säger upp sig, menar Jakob Krajevski. Gärna med hjälp av en utomstående person som kan bidra med att ge andra perspektiv.

– Annars kan det bli ogenomtänkta beslut som man ångrar längre fram i livet.

Hur ska man då gå till väga för att sortera i sina tankar och känslor?

Jakob Krajevski brukar börja med att vägleda den han möter i att zooma ut, för att se situationen ur ett vidare perspektiv. Det leder ofta till att bilden nyanseras och kanske förändras. Både i fråga om vad problemet består i och vilka möjligheter det finns att förbättra den egna situationen.

En allmän känsla av att »det här jobbet är inte rätt för mig« kan ofta kokas ned till något mer konkret: Att det finns problem i relationen med en chef eller kollega, att man inte får de utmaningar man behöver eller att balansen mellan arbete och privatliv inte är bra.

En sådan analys kan göra att personen får syn på andra lösningar än att byta jobb – kanske att få hjälp att reda ut en konflikt, eller att gå ned i arbetstid för att få mer tid med sina barn.

Det är inte ovanligt att personer som vantrivs går och drar på det länge innan de tar tag i sin situation. Ett skäl är att det kan kännas svårt att veta var man ska börja. Det gäller även personer som vanligtvis är bra på att tänka klart och analytiskt, konstaterar Jakob Krajevski.

– Alla kan fastna i en situation där man inte vet vilken sten man ska börja lyfta på.

Många som känner ett behov av att byta arbetsplats upplever inte heller att möjligheten finns. En sådan inlåst situation kan vara direkt skadlig för hälsan. Den slutsatsen drar Claudia Bernhard Oettel, forskare i organisations­psykologi vid Stockholms universitet. I en studie har hon följt tusentals anställda inom en rad branscher – hur de upplever sin arbetssituation och hur de mår. De som forskarna kategoriserar som inlåsta är de som mår sämst.

– För dem som vi hittar senare, som har varit inlåsta men sedan lyckats förbättra sin jobb­situation, är det också tydligt att hälsan förbättrats. De som är kvar mår där­emot lika dåligt, säger hon.

Studien ger inga svar på vad som ligger bakom människors upplevelse av att ha fastnat, men Claudia Bernhard Oettel tror att det kan handla om praktiska saker som att ha små chanser på arbetsmarknaden, att ett jobbyte skulle innebära att gå ned i lön eller att familjen skulle behöva flytta.

Det finns också mentala hinder som kan stå i vägen. Bland de människor Jakob Krajevski möter är det inte ovanligt att självkänslan har blivit sänkt.

– Man har kanske varit länge på arbetsplatsen utan att få den utveckling man har velat. Det kan göra att det känns som att man har stagnerat, och att man får för sig att ingen vill ha en.

En sådan känsla blir ett hinder för att se objektivt på sina möjligheter, säger Jakob Krajevski. Den som tror sig vara chanslös på arbets­mark­naden är inte motiverad att undersöka konkreta alter­n­ativ.

Det kan i sig förstärka upplevelsen av att vara inlåst, enligt Claudia Bernhard Oettel:

– Det kan ge en känsla av att inte kunna styra sin egen framtid.

Att återfinna tron på sig själv är alltså nödvändigt för att kunna ta steget vidare, oavsett om man vill byta jobb eller förbättra situationen på den arbetsplats där man är.

Jakob Krajevski brukar försöka hjälpa dem han träffar att få syn på sina styrkor. Dels genom att berätta om saker som de har gjort bra, dels genom att uppmana dem att be kolleger, an­höriga och vänner om hjälp, med att svara på tre frågor: Vad är mina styrkor? Vad tillför jag? Vilka utvecklingsmöjligheter ser du hos mig?

– Det är en pirrig process, förstås. Men många blir otroligt stärkta när de får höra hur andra beskriver vad de bidrar med.

När man väl har tagit itu med mentala hinder och fått kontakt med sina drivkrafter blir det lättare att göra en rationell analys av för- och nackdelar med att byta arbetsplats. Jakob Krajevski brukar ge sina klienter i uppgift att titta närmare på alternativa jobbmöjligheter, och gärna prata med en person på den arbetsplats eller i den position de tänker sig.

Efter att ha gått igenom processen landar en del i att söka nytt jobb. Men det är också många som aktivt bestämmer sig för att vara kvar, och kanske lyfta specifika utvecklingsbehov med sin arbetsgivare.

Oavsett vilket beslutet blir brukar de flesta vara mer tillfreds efter att ha gjort hela resan, enligt Jakob Krajevski.

– Man kan se sin situation på ett mer nyanserat sätt, vilket ger en form av personlig utveckling.

Så kan du få perspektiv på livet och jobbet
  • Fundera över din väg i livet och karriären. Vad ville du från början? Vad gjorde att du hamnade där du är i dag?
  • Vad är viktigt för dig? När trivs du som bäst i livet och arbetet?
  • Vilka är dina styrkor och positiva egenskaper? Gör en lista över saker som du har gjort bra, och be gärna vänner eller kolleger som du har förtroende för om hjälp.
Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.