Annons:
debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Viktigt försvara ungdomars intressen

Att vara chef och på ett trovärdigt sätt leda en institution ställer höga krav på förmågan att fatta beslut och att våga ta ställning. Sedan jag tillträtt som ledare vid Råby ungdomshem för fyra år sedan har jag tillsammans med personalen bedrivit ett förändrings- och utvecklingsarbete med främsta syfte att förbättra behandlingen för de ungdomar vi tar emot. Ett arbete som gett goda effekter men som självfallet inte gått helt smärtfritt.

Mycket  ”sitter i väggarna” på en  gammal institution. Ett förändrings- och påverkansarbete  på en arbetsplats med lång tradition och väl ingrodda mönster går sällan utan motstånd. Enskilda, olika grupper och fack bevakar sina intressen. Ibland kanske på bekostnad av uppdraget. Som ansvarig chef ska jag då se till helheten.

Majoriteten av personalen är både goda förebilder och bra företrädare för ungdomsvården. Det är nödvändigt för en meningsfylld och framgångsrik vård. Att bevara den friskheten kräver ibland åtgärder för att inte slagsida ska uppstå. På Råby har det handlat om att rätta upp en viss slagsida, där enskilda intressen ibland fått stå tillbaks för en mera välfungerande helhet.

Institutionschefen företräder i första hand vården. För en god vård krävs en bra arbetsplats och bra arbetsförhållanden. Fackliga ledare företräder i första hand personalintressen. Till synes borde dessa intressen kunna gå hand i hand och skapa förutsättningar för en god samverkan. Jag vill påstå att det till stor del också är så – men inte alltid. För bra samverkan krävs kloka och mogna företrädare för både arbetsgivare och arbetstagare.

Insändare i denna tidning har i mycket framfört en generaliserande och allmän kritik mot chefer inom SiS. Inte minst har det handlat om synen på fackliga företrädare och samverkan.
Det är svårt att vara ledare idag och inte minst inom vår verksamhet, där hänsyn ska tas till så många olika intressen och grupper och där de ”rätta svaren” oftast inte blir tydliga förrän i efterskott. Men självklart måste utgångspunkten vara att både chefer och fackliga företrädare vill ha en bra verksamhet och en god arbetsmiljö.

Det är viktigt för varje chef att aktivt arbeta för en god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Så också på Råby. Men som chef för ett särskilt ungdomshem är jag inte bara ansvarig för personalen, utan ska också bevaka och försvara ungdomarnas intressen. Det händer då att man måste välja sida. Jag kan ana att somligt av den framförda kritiken mot Råby har sin grund där, när jag som institutionschef tagit ställning för en elev och mot en personal. Svårt men nödvändigt!

Givetvis har ingen personal köpts ut på grund av sina fackliga aktiviteter, utan det handlar om tillkortakommanden i yrkesrollen eller andra omständigheter.


Lars Wetter

Bakgrund
Tidigare debattinlägg om Statens Institutionsstyrelse (SiS) har varit införda i Statstjänstemannen nr 16/01, 2/02, 3/02, 4/02 och 5/02.
Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.