Annons:
Ventliation
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Viktigt med välfungerande ventilation

Med frisk luft på jobbet blir det lättare att orka hela arbetsdagen. Därför är det viktigt att ventilationen fungerar som den ska. Här är sex punkter att hålla koll på.
 1. Föreskrift ställer krav
  Luftkvaliteten på våra arbetsplatser ska vara "tillfredsställande", står det i Arbetsmiljöverkets föreskrift. Lokalerna ska ha ventilationssystem för luftväxling och för att fånga upp och föra ut fukt samt luftföroreningar från människor, möbler och byggnad.
 2. Håll koll på koldioxiden
  Det finns en rekommenderad övre gräns för luftens halt av koldioxid. Den kan användas som indikator på hur mycket uteluft som tas in per person. I exempelvis kontorsmiljöer krävs drygt åtta liter luft per person och sekund för att föra ut olika slags föroreningar.
 3. Värme kan ge obehag
  Andra föroreningar än koldioxid är svåra att mäta. Man får i stället utgå från människors upplevelse av inomhusmiljön. Till den bidrar ventilationen, men i många fall kan känslan av instängd, kvav luft bero på att temperaturen är för hög.
 4. Lagom luftväxling
  Om luftcirkulationen är låg kan det bli för varmt och luften kännas ofräsch. Å andra sidan kan man uppleva drag och kyla om lufthastigheten är för hög – vid stillasittande arbete ska den inte över­stiga 0,15–0,20 meter per sekund.
 5. Arbetsgivarens ansvar
  Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även inomhusluften, så tala med din chef eller ett skyddsombud om den är dålig. Äger arbetsgivaren inte själv lokalen ska frågan tas vidare till fastighetsägaren. Åtgärdas inte brister kan skyddsombudet anmäla det till Arbetsmiljöverket.
 6. Skyddsronden
  Luftkvalitet och inomhusklimat bör tas upp under skyddsronden. Skyddsombud och arbetsgivare kan exempelvis gå igenom lokalförändringar som kan påverka luftmiljön. Man bör också granska uppgifter från den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK.
Kontroller har lett till förbättringar

1991 infördes regler om obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Det har lett till förbättringar, anser Gunnar Åhlander på Arbets­miljöverket. "Innan OVK fanns var det betydligt vanligare att filter var igensatta eller saknades, och att fläktar stod stilla eller gick åt fel håll", säger han.

Dålig luft ger fysiska besvär

I vanlig inomhusluft kan det finnas många olika föroreningar som påverkar oss. Ett dåligt inomhus­klimat kan orsaka en rad besvär, såsom torra ögon och luftvägar, trötthet, huvudvärk och heshet. För dem som har astma eller allergi kan symptomen förvärras.

Ventilationssystemet kan vara problemet

Ventilationssystemet kan vara själva orsaken till problem med inomhusluften. När Svenska miljöinstitutet, IVL, gjorde mätningar på fyra kontor visade de att det sannolikt bildades irriterande ämnen när luften transporterades genom ventilationssystemen. På IVLs sajt finns råd om hur ventilationsluften kan förbättras.

Bli den första att tycka till!
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.