Annons:

Vital gemenskap

Genom TCO kan ST och de andra medlemsförbunden stärka sin röst. I en tid då fackföreningsrörelsen står inför stora utmaningar blir det allt viktigare att sluta upp kring samarbetet.

Tillsammans är man starkare. Det är hela idén med fackliga organisationer. Då är det naturligt att också de fackliga organisationerna samarbetar med varandra för att få större slagkraft.

För ST är den viktigaste arenan för detta samarbete TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. En paraplyorganisation med 15 fackförbund som tillsammans samlar 1,2 miljoner människor från arbetsmarknadens alla branscher. En stark allians för att driva krav på ett gott arbetsliv och en trygg tillvaro.

Den samlade rösten innebär att TCO blir en mer effektiv påtryckare gentemot riksdag och regering än något enskilt förbund kan vara. Organisationens ordförande, Sture Nordh, har under sina tolv år på posten gjort en viktig insats för att stärka TCOs inflytande i debatten och i de politiska beslutsprocesserna.

På TCOs kongress 10–12 maj lämnar han över uppdraget – SKTFs ordförande Eva Nordmark väntas ta vid. I sitt nuvarande uppdrag har hon skaffat sig kunskaper om rekrytering och profilering som kommer att vara till stor nytta i det gemensamma arbetet för facklig förnyelse. Som etablerad facklig profil har hon också goda förutsättningar att försvara och förstärka TCOs position.

För att lyckas med det bör hon värna den specialistkompetens som gör TCO till en oundgänglig resurs för medlemsförbunden och en respekterad aktör bland journalister och beslutsfattare. Smarta mediestrategier är inte fel, men för att nå framgång krävs också kvalificerade analyser som kan ge stöd åt de egna ståndpunkterna.

De skrifter TCO-kongressen ska behandla är goda exempel på sådana analyser. I tre läsvärda rapporter beskrivs utvecklingen och de framtida utmaningarna på arbetsmarknaden, för välfärdssystemen och för den svenska kollektivavtalsmodellen. Resonemangen utmynnar i ett antal strategier och krav för de kommande åren.

Av läsningen blir det tydligt att de utmaningar som den fackliga rörelsen står inför kommer att göra samordnade ansträngningar ännu mer angelägna.

I en tid då fackets förtroende försvagats och många tvekar inför medlemskap kommer det att behövas fortsatta insatser för att förklara vad facket gör och värdet av att vara med – i skolan, på högskolan och i samhällsdebatten. Det sker mycket effektivare under samlad och tydlig flagg än med en brokig flora av varumärken.

Försvagade trygghetssystem och en alltmer osäker arbetsmarknad gör det också nödvändigt med en gemensam offensiv på den politiska arenan och ett målmedvetet internationellt arbete.

För att TCO ska kunna fylla sin viktiga roll även i framtiden krävs att förbunden sluter upp bakom sin central­organisation. Men också att man satsar de resurser som fordras för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Efter flera omgångar personalminskningar vore det olyckligt med ytterligare nedskärningar. Det finns en mängd problem som förbunden bäst löser tillsammans, men för att ha en chans att lyckas behövs rimliga ekonomiska ramar.

Det är ytterst viktigt att TCO-kongressen lägger bästa möjliga grund för ett levande och nära samarbete mellan medlemsförbunden. Den styrka som det ger behövs mer än någonsin.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.