Annons:

Vital gemenskap

Genom TCO kan ST och de andra medlemsförbunden stärka sin röst. I en tid då fackföreningsrörelsen står inför stora utmaningar blir det allt viktigare att sluta upp kring samarbetet.

Tillsammans är man starkare. Det är hela idén med fackliga organisationer. Då är det naturligt att också de fackliga organisationerna samarbetar med varandra för att få större slagkraft.

För ST är den viktigaste arenan för detta samarbete TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. En paraplyorganisation med 15 fackförbund som tillsammans samlar 1,2 miljoner människor från arbetsmarknadens alla branscher. En stark allians för att driva krav på ett gott arbetsliv och en trygg tillvaro.

Den samlade rösten innebär att TCO blir en mer effektiv påtryckare gentemot riksdag och regering än något enskilt förbund kan vara. Organisationens ordförande, Sture Nordh, har under sina tolv år på posten gjort en viktig insats för att stärka TCOs inflytande i debatten och i de politiska beslutsprocesserna.

På TCOs kongress 10–12 maj lämnar han över uppdraget – SKTFs ordförande Eva Nordmark väntas ta vid. I sitt nuvarande uppdrag har hon skaffat sig kunskaper om rekrytering och profilering som kommer att vara till stor nytta i det gemensamma arbetet för facklig förnyelse. Som etablerad facklig profil har hon också goda förutsättningar att försvara och förstärka TCOs position.

För att lyckas med det bör hon värna den specialistkompetens som gör TCO till en oundgänglig resurs för medlemsförbunden och en respekterad aktör bland journalister och beslutsfattare. Smarta mediestrategier är inte fel, men för att nå framgång krävs också kvalificerade analyser som kan ge stöd åt de egna ståndpunkterna.

De skrifter TCO-kongressen ska behandla är goda exempel på sådana analyser. I tre läsvärda rapporter beskrivs utvecklingen och de framtida utmaningarna på arbetsmarknaden, för välfärdssystemen och för den svenska kollektivavtalsmodellen. Resonemangen utmynnar i ett antal strategier och krav för de kommande åren.

Av läsningen blir det tydligt att de utmaningar som den fackliga rörelsen står inför kommer att göra samordnade ansträngningar ännu mer angelägna.

I en tid då fackets förtroende försvagats och många tvekar inför medlemskap kommer det att behövas fortsatta insatser för att förklara vad facket gör och värdet av att vara med – i skolan, på högskolan och i samhällsdebatten. Det sker mycket effektivare under samlad och tydlig flagg än med en brokig flora av varumärken.

Försvagade trygghetssystem och en alltmer osäker arbetsmarknad gör det också nödvändigt med en gemensam offensiv på den politiska arenan och ett målmedvetet internationellt arbete.

För att TCO ska kunna fylla sin viktiga roll även i framtiden krävs att förbunden sluter upp bakom sin central­organisation. Men också att man satsar de resurser som fordras för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Efter flera omgångar personalminskningar vore det olyckligt med ytterligare nedskärningar. Det finns en mängd problem som förbunden bäst löser tillsammans, men för att ha en chans att lyckas behövs rimliga ekonomiska ramar.

Det är ytterst viktigt att TCO-kongressen lägger bästa möjliga grund för ett levande och nära samarbete mellan medlemsförbunden. Den styrka som det ger behövs mer än någonsin.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.