Annons:
Debatt: Tillgänglighet
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Webbansvariga har inte fått tillräckligt stöd

Nu införs krav på att webbplatser och andra digitala plattformar inom offentlig sektor ska vara tillgängliga för alla, oavsett förmåga och funktionsnedsättning. Men de många kommunikatörer, utvecklare, formgivare, redaktörer och webbansvariga som förväntas följa lagen har inte fått det stöd som de behöver, skriver Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på Funka.

Med start 23 september ska webbplatser och andra digitala plattformar inom offentlig sektor vara tillgängliga för alla, oavsett förmåga och funktionsnedsättning. De aktörer som inte lever upp till kraven riskerar att få böter. Att myndigheter och andra offentliga aktörer följer EUs webbtillgänglighetsdirektiv är naturligtvis en viktig demokratifråga.

Men den svenska myndighet som ska utöva tillsyn och utforma föreskrifter, Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har kommit i gång med sitt arbete alldeles för sent. Alldeles nyligen publicerades några av de mallar som de många kommunikatörer, utvecklare, formgivare, redaktörer och webbansvariga som förväntas följa lagen behöver. Det betyder att offentlig sektor i Sverige har betydligt kortare tid på sig att uppfylla lagens krav än kolleger i andra länder.

Mitt intryck är att de allra flesta som jobbar med digital information inom stat och kommun är måna om att nå ut till så många som möjligt. Men att Digg varit så sent ute skapar både stress och förvirring. Vi på Funka får dagligen frågor om hur det är tänkt att man som webbansvarig ska planera sitt arbete på bästa sätt.

Utöver att utforma föreskrifter och se till att den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs, ska Digg ge stöd till de offentliga aktörerna.

Lagen gäller inte bara myndigheter, utan även statliga och kommunala bolag samt privata aktörer som bedriver skattefinansierad samhällsviktig verksamhet. Bland dessa tusentals aktörer finns det många som behöver stöd för att kunna uppfylla lagens krav. Än så länge har inte så mycket hjälp visat sig. Digg hävdar att de på grund av resursbrist prioriterar tillsynsverksamheten framför sitt främjande uppdrag.

Utöver att uppfylla de tekniska kraven på tillgänglighet i digitala gränssnitt ska offentlig sektor:

  • deklarera sin aktuella nivå på tillgänglighet genom en tillgänglighetsredogörelse,
  • erbjuda en funktion för återkoppling för användare som upplever problem,
  • erbjuda alternativa format för användare som har behov av det, om visst innehåll inte uppfyller kraven,
  • informera om möjligheten för användare att formellt klaga på otillgängligt innehåll.

Sverige har varit rejält försenat under hela implementationen av webbtillgänglighetsdirektivet, vilket drabbar flera grupper. Skattefinansierad verksamhet får svårare att sköta sitt jobb. Följden blir ökade utgifter och frustration. Branschen som ska sälja sina tjänster till organisationer som omfattas av lagen vet inte vad som gäller. Och användare med funktionsnedsättning – cirka 15 procent av befolkningen – får vänta ännu längre på sin demokratiska rätt att ta till sig information och utföra tjänster på lika villkor med andra.

Webbtillgänglighetsdirektivet innebär en fantastisk möjlighet för ökad inkludering. Rätt använt kan regelverket bli ett starkt verktyg för att digitaliseringens potential ska komma alla till del. Men det behövs betydligt bättre fokus från politiskt håll för att ge offentlig sektor rätt förutsättningar för att lyckas. Nu börjar det bli riktigt bråttom.

Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på Funka

EUs webbtillgänglighetsdirektiv

EUs webbtillgänglighetsdirektiv innebär att webbplatser, intranät, dokument och appar inom offentlig sektor ska uppfylla krav på tillgänglighet.

Det innehåller ett antal viktiga datum:

  • Webbplatser som publicerats efter 23 september 2018 ska uppfylla lagens krav 23 september 2019.
  • Webbplatser publicerade före 23 september 2108 ska uppfylla lagens krav 23 september 2020.
  • För webbplatser med innehåll för slutna grupper, det vill säga intranät, gäller att de som publicerats efter 23 september 2019 ska uppfylla lagens krav direkt. Intranät publicerade före 23 september 2019 ska uppfylla kraven efter att de genomgår en omfattande revision.
  • Även dokument publicerade på webbplatser omfattas av kraven om tillgänglighet.
  • Förinspelat ljud och video ska uppfylla kraven 23 september 2020.
  • Appar ska uppfylla kraven 23 juni 2021.
Bli den första att tycka till!
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.