Annons:

Bild: Fredrik Hjerling

Arbetsförmedlingens nya generaldirektör behöver reformera reformeringen

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2023-09-15

Utmaningarna på arbetsmarknaden behöver belysas och diskuteras mer, och därför behöver Arbetsförmedlingen en ny generaldirektör som är kommunikativ och synlig, skriver Åsa Johansson, avdelningsordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. ST inom Arbetsförmedlingen har i ett öppet brev till arbetsmarknadsminister Johan Pehrson gett sin syn på vad man bör tänka på när en ny generaldirektör tillsätts.

Sverige har historiskt sett varit bra på att hantera kriser på arbetsmarknaden. Vi har använt stimulanser, utbildningsinsatser, anställningsstöd och andra medel för att underlätta för arbetsgivare och arbetssökande att lösa sina problem. Vi har haft en stark myndighet som har kunnat sätta in olika åtgärder för att informera och stimulera människor att söka vägar för att komma i arbete. En myndighet löser sällan alla problem, men är en förutsättning för att ta strukturella grepp på större samhällsproblem.

Arbetsförmedlingen har sedan 2019 varit inne i en genomgripande reformering. Efter ett av de största varsel som någonsin genomförts på en statlig myndighet har personalstyrkan minskat kraftigt. Neddragningen av antalet kontor har försvagat den lokala närvaron i hela landet. Verktygen för att kunna bidra till en aktiv nationell arbetsmarknadspolitik har försvagats, då ansvaret till stor del lagts ut på en mängd aktörer.

Åtskilliga av dessa leverantörer gör ett fantastiskt jobb med att coacha och matcha arbetssökande, men många arbetssökande och arbetsgivare upplever att det saknas ett helhetstänk i arbetsmarknadspolitiken. Dagens arbetslöshet är inte enbart ett individproblem – det krävs omfattande strukturella lösningar och samverkan med olika parter för att lösa de utmaningar vi står inför.

Förra veckan fick vi beskedet att Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar kommer att lämna sitt uppdrag. Fackförbundet ST inom Arbetsförmedlingen har i dag skickat ett öppet brev till arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, där vi ger vår syn på vad man bör tänka på när en ny generaldirektör ska tillsättas.

Vi behöver en generaldirektör som är kommunikativ och synlig både externt och internt. Utmaningarna på arbetsmarknaden behöver belysas och diskuteras i fler forum än vad som görs i dag.

Vi anser att myndigheten behöver stärka sin samverkan med kommuner, regioner, företag, organisationer, föreningar och sociala företag. Den lokala närvaron måste stärkas i hela Sverige, speciellt i områden där arbetslösheten är hög eller där efterfrågan på arbetskraft överstiger utbudet. Arbetsförmedlingen behöver ta tillbaka initiativet i arbetet med arbetsgivare i kommunerna. Även små arbetsgivare ska kunna få råd och hjälp med rekryteringar. Arbetet med dem som står långt ifrån arbetsmarknaden måste prioriteras. Personer med funktionshinder ska få snabb hjälp med arbetshjälpmedel, lönebidrag och andra åtgärder.

Den kompetens som finns inom myndigheten behöver också lyftas fram. Vi vill att arbetsförmedlare och andra anställda ska få större möjlighet att använda sin yrkeskompetens i arbetet med arbetsgivare och arbetssökande, för att bättre kunna bidra till att människor kommer i arbete.

Det finns fortfarande möjlighet att reformera reformeringen av Arbetsförmedlingen så att vi får en myndighet som hanterar de utmaningar som svensk arbetsmarknad står inför. För att lyckas med det krävs dock flera åtgärder:

  • Skjut till ytterligare medel för att stärka den lokala närvaron.
  • Förbättra både kontrollen av och samarbetet med våra privata leverantörer.
  • Återuppbygg en stark myndighet som har i uppgift att hantera lokala, regionala och nationella problem på arbetsmarknaden.

Att dessa åtgärder genomförs är en grundförutsättning för att Sverige även i fortsättningen ska kunna bedriva en aktiv och flexibel arbetsmarknadspolitik när kriser påverkar arbetsmarknadens förutsättningar.

Vår nya generaldirektör kommer att komma till en myndighet som arbetar för att Sveriges arbetsmarknad ska fungera så bra som möjligt. Vi som jobbar på Arbetsförmedlingen vill samverka med kommuner, landsting, företag och alla andra som bygger svensk arbetsmarknad. Det finns stora utmaningar och vi behöver mer resurser, men med rätt förutsättningar så kommer vi att klara av det. Vi tackar vår avgående generaldirektör Maria Mindhammar för ett gott samarbete och ser fram emot att hälsa vår nya generaldirektör välkommen till oss!

Åsa Johansson
Ordförande för avdelningsstyrelsen för ST inom Arbetsförmedlingen

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA