Bromsa reformeringen av Arbetsförmedlingen

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-05-27
Ingen är betjänt av att reformeringen av Arbetsförmedlingen blir ett huvudlöst hafsverk, allra minst de som behöver myndigheten mest, skriver Kristina Lovén Seldén, arbetsmarknadspolitisk utredare på TCO. Vad som nu håller på att ske med myndigheten är inte klok politik, anser hon.

Ända sedan januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna presenterades för fyra månader sedan är vi många som väntat på att regeringen ska ge besked om i vilken riktning Arbetsförmedlingen ska styras – och då särskilt hur den punkt i överenskommelsen som rör myndigheten ska tolkas.

Den 9 maj kom så besked: Arbetsförmedlingen ska finnas kvar men reformeras i grunden. Fristående aktörer ska ta över stora delar av det som myndigheten hittills har gjort.

Att Arbetsförmedlingen behöver reformeras kan nog de flesta skriva under på, liksom att en omläggning av arbetsmarknadspolitiken är nödvändig. Hur är dock en betydligt mer komplex fråga. Ändå utgår debatten ofta från att det finns en ”quick fix” av de svåra utmaningar som Arbetsförmedlingen har att hantera. Tidsramarna i januariöverenskommelsen tillsammans med den anmärkningsvärt korta tiden som regeringen gett Arbetsförmedlingen att redovisa uppdraget på – redan 1 november i år ska allt vara klart – förstärker det intrycket.

Det är inte seriöst att hantera Arbetsförmedlingens framtid på detta kortsiktiga sätt. Risken är stor att det faktiska genomförandet kommer att präglas av tvära kast i stället för långsiktighet. Detta trots att arbetsmarknadsforskare och ledande expertis och praktiker på området i princip enhälligt varnat för det vanskliga i att hasta igenom en omorganisation av det här slaget, inte minst för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden som kommer att drabbas hårt av det tomrum som uppstår när staten drar sig tillbaka utan att det finns något nytt system på plats.  

Att det dessutom redan finns en grundligt utförd utredning, Arbetsmarknadsutredningen, som i över två år vridit och vänt på merparten av de frågeställningar som Arbetsförmedlingen nu får i uppgift att utreda på nytt, gör situationen än märkligare. Som jag och mina motsvarigheter på Saco och LO framfört i en replik till arbetsmarknadsministern på DN Debatt är det bekymmersamt att den kunskap och den erfarenhet av arbetsmarknaden som redan finns inte tillvaratas. Hit hör även den breda kunskap om arbetsmarknadens funktionssätt som arbetsmarknadens parter besitter och gärna bidrar med.

Menar regeringen allvar med att man vill ha ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med Arbetsförmedlingens reformering skulle analyser, synpunkter och rekommendationer från remissinstanser utgöra en rik källa att ösa ur, om allt från hur ansvarsfördelningen mellan stat och kommun kan tydliggöras till hur myndigheten kan få ett mer ändamålsenligt uppdrag och kompetensförsörjningspolitiken organiseras på ett mer effektivt sätt. Det rimliga hade därför varit att remittera Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande och ge Arbetsförmedlingen ett betydligt mer avgränsat utredningsuppdrag.

Med tanke på att Arbetsförmedlingen med minskad personalstyrka och krympt kontorsnät förväntas kunna säkerställa ordinarie verksamhet under förändringsprocessen, finns all anledning att ifrågasätta ändamålsenligheten i att ålägga myndigheten ytterligare uppdrag av den här omfattningen.

Ingen är betjänt av att reformeringen av Arbetsförmedlingen blir ett huvudlöst hafsverk, allra minst de som behöver myndigheten mest. De tecken som kommit på att vi är på väg mot en avmattning i ekonomin, med försämrat läge på arbetsmarknaden som följd, understryker att reformeringen av myndigheten behöver ske under förutsägbara former. Vad som nu håller på att ske är inte klok politik och vittnar om ett ointresse att faktiskt försöka ta reda på vad som fungerar inom arbetsmarknadsområdet. TCO vill därför sakta ned processen, säkerställa att det blir möjligt att utvärdera de föreslagna reformerna och låta omorganiseringen av arbetsmarknadspolitiken utgå från hur arbetslösheten ser ut.

 

Kristina Lovén Seldén

Arbetsmarknadspolitisk utredare, TCO

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.