Malin Danielsson, L, riksdagsledamot.
Bild: Riksdagen, Getty Images
Malin Danielsson, L, riksdagsledamot.

Distansjobbandet ställer nya krav på arbetsmiljöarbetet

DEBATT: DISTANSARBETE2021-04-07
Det genombrott för distansarbete som pandemin medfört har lett till nya slags arbetsmiljöproblem och satt ljuset på oklarheter i regelverket, skriver Malin Danielsson, riksdagsledamot för Liberalerna. Detta är frågor som arbetsgivare, fack, arbetstagare och politiker nu måste ta sig an, konstaterar hon.

Pandemin har utmanat vårt samhälle på sätt som vi inte kunde förutse. Många arbetstagare har jobbat hemifrån under en lång tid nu, vissa i över ett år. Hemarbetet har ställt helt nya krav på både arbetsgivare och arbetstagare. Hur säkerställer arbetsgivaren att personalen mår bra när man bara ses digitalt och kan stämma av via telefon? Hur fångar man upp psykisk ohälsa som kan uppstå när människor isoleras under en längre tid? Hur säkrar man en väl fungerande fysisk arbetsmiljö när medarbetarna arbetar hemifrån? Vem ansvarar för vad när köket omvandlats till arbetsplats och flera personer i hushållet ska samsas om bandbredden?

Många arbetsgivare har verkligen ansträngt sig och hittat kreativa lösningar för att arbetsmiljön vid hemarbetet ska funka. Virtuella hembesök av ergonomer, pausövningar som dyker upp med jämna mellanrum på skärmen och walk-and-talk i friska luften med medarbetare för att fånga upp hur de mår är några exempel på uppfinningsrikedomen.

Men nu börjar det även komma rapporter som visar att det har varit svårt att nå hela vägen. Fackförbundet Sveriges ingenjörer presenterade nyligen en medlemsundersökning där 46 procent av dem som svarat uppger att de har tecken på belastningsbesvär och 40 procent svarar att de känner sig uppgivna eller nedstämda. Såväl arbetsgivare som fackförbund har också påtalat att det finns oklarheter i hur arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ser ut vid hemarbete. Flera efterfrågar förtydliganden från Arbetsmiljöverket kring regler och ansvar. Därför har jag riktat en skriftlig fråga till arbetsmarknadsministern om vad som görs för att säkerställa att arbetsgivare och arbetstagare har tillgång till information om arbetsmiljöansvar vid hemarbete.

Hemarbetet har givetvis inte bara inneburit problem. Undersökningar från till exempel TCO och ST visar att många arbetstagare är nöjda med att jobba hemifrån och gärna vill ha kvar den möjligheten även efter pandemin. Hemarbete kan underlätta att få vardagen att gå ihop bättre. Framför allt visar undersökningar minskad stress bland kvinnor som jobbar hemifrån. Men värt att notera är att stressen ökar bland männen som jobbar hemma. Flera undersökningar lyfter även risken för att hemarbetet kan befästa den icke-jämställda uppdelningen av det obetalda arbetet i hemmet.

Den 1 april presenterade Myndigheten för arbetsmiljökunskap en av de första forskningsrapporterna som gjorts om hemarbete under pandemin. I den konstateras bland annat att arbetsgivarnas kunskap om och förmåga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete när arbetsplatsen inte är kontoret behöver stärkas, och att nya former för arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas. Rapporten pekar också på att den enskilde arbetstagarens förutsättningar blir mer avgörande vid hemarbete och att arbetstagare behöver få bättre kunskap om hur de kan anpassa den egna arbetsplatsen för en god arbetsmiljö. Den lyfter även behovet av ”framtidsinriktad forskning om distansarbete särskilt beträffande effekter på jämställdhet av ökad mängd lönearbete i arbetstagares hem”.

Detta är frågor som arbetsgivare, fackförbund, arbetstagare och politik gemensamt nu måste ta sig an. Även om vi så småningom kommer att återgå till våra ordinarie arbetsplatser så är det troligt att hemarbete kommer att vara vanligare än före pandemin. Vi behöver också stå bättre rustade för en ny kris som kräver hemarbete i hög utsträckning. En god arbetsmiljö är viktig oavsett varifrån man behöver sköta sitt jobb.
 

Malin Danielsson

Riksdagsledamot för Liberalerna

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Inlagt av Roger (ej verifierad) fre, 04/09/2021 - 08:27
Bra artikel från Malin

Något jag funderat över är arbetsskador i hemmet. När man är på på väg till och från arbetet samt under arbetstiden på kontoret är man försäkrad genom arbetsgivaren. Hur är det när man är hemma ? Är det uppenbart en arbetsskada eller kan de påstå att det skett på fritiden tex när man snubblar och faller på väg till kaffemaskinen.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.