En lobbyist i styrelsen riskerar att skada myndighetens förtroende

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2023-10-06

Regeringens beslut att utnämna en lobbyist till Arbetsförmedlingens styrelse riskerar att underminera myndighetens förtroende, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Teresa Carvalho och Serkan Köse. De uppmanar arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, L, att ompröva utnämningen.

Arbetsförmedlingens roll som central aktör inom arbetsmarknadspolitiken är fundamental och en kugge i det svenska välfärdssamhället. Därför är varje beslut som rör myndighetens struktur och ledning betydelsefullt. När arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, L, väljer att utnämna en aktiv lobbyist till myndighetens styrelse är det omöjligt att inte känna djup oro. Hans val väcker frågor om transparens, integritet och eventuella intressekonflikter.

En styrelseledamot i en statlig myndighet ska företräda myndighetens intressen. Detta är särskilt viktigt för myndigheter som Arbetsförmedlingen, som spelar en central roll i samhället och vars beslut kan ha omfattande konsekvenser både för individer och för arbetsmarknaden.

Transparens är en av grundpelarna för att upprätthålla förtroendet för statliga myndigheter. Därför är det minst sagt uppseendeväckande att regeringen utser en styrelseledamot vars levebröd är att bedriva politiskt påverkansarbete å sina hemliga kunders vägnar. Särskilt då det handlar om en myndighet som öppnat upp för privata utförare som kan ha ett ekonomiskt intresse av att regelverket utformas på ett visst sätt. Det kastar en skugga av tvivel över Arbetsförmedlingens opartiskhet och förmåga att agera för det allmänna bästa.

Från skolsektorn har vi sett förödande exempel på vad som kan hända när gränserna mellan affärsintressen och offentlig service suddas ut. Johan Pehrsons beslut att utnämna en lobbyist till Arbetsförmedlingens styrelse är lika illavarslande. Det visar på en nonchalans mot myndighetens förtroende och kan underminera dess integritet och opartiskhet.

Vi ifrågasätter inte styrelsens kompetens, utan regeringens avsaknad av insikt om de risker som bristande transparens, intressekonflikter och otillbörlig påverkan utgör för våra institutioners opartiskhet och för allmänhetens förtroende.

Regeringen, med Johan Pehrson i spetsen, har ett ansvar att skydda Arbetsförmedlingen mot alla former av påverkan som kan underminera dess opartiskhet och skada dess rykte. Denna utnämning riskerar att kraftigt underminera förtroendet för myndigheten.

Om utnämningen inte omprövas och Johan Pehrson och regeringen inte omgående adresserar den allvarliga oron befarar vi att det kan medföra en ökad misstro mot våra centrala institutioner, vilket i förlängningen kan få konsekvenser för vår demokratis vitalitet.

Vi uppmanar Johan Pehrson att ta sitt ansvar på allvar och rätta till detta misstag. Han måste agera för att återställa förtroendet för Arbetsförmedlingen och säkerställa att myndigheten kan fortsätta sitt viktiga arbete som en nyckelaktör för arbetsmarknadens funktion och för att människor ska komma i arbete – fritt från intressekonflikter och potentiell otillbörlig påverkan.

Teresa Carvalho
Riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Serkan Köse
Riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot av arbetsmarknadsutskottet

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA