Ett hot mot väfärden

DEBATT: DEBATT. EMU2003-09-11

Grundtanken med valutaunionen EMU är knappast att öka medborgarnas eller politikernas deltagande i besluten över den gemensamma ekonomin i Europa.

De som sitter i europeiska centralbankens styrelse är alla ekonomer med oinskränkt makt över penningpolitiken.

Deras beslut kan inte omprövas av folkvalda politiker. Deras mandattid är åtta år och det enda ansvar de har gentemot politiken är att de ska lämna en årlig rapport. De får inte ta emot instruktioner från något land eller person. Målet att bekämpa inflationen är viktigare än att öka tillväxten och minska arbetslösheten.

Det finns ingen möjlighet för politiken att i efterhand justera ett felaktigt beslut och ingen möjlighet att utkräva ansvar. EMU har konstruerats för att hålla de förtroendevalda utanför besluten. Folket är omyndigförklarat.

I valen i Sverige kan vi välja politiker eller välja att inte välja. I EMU finns inte denna möjlighet, varken när det gäller räntor, inflation, budgetunderskott eller statsskuld. Många EMU-anhängare, bl a statsminister Göran Persson, hävdar att vi ska gå in i EMU-samarbetet för att påverka. Men hur ska detta gå till när konstruktionen är uttänkt så att vi inte ska kunna påverka ekonomerna i centralbanken?

Valet handlar om vilket samhälle vi vill ha och lämna över till våra barn och barnbarn. Vill du ha ett samhälle som du själv kan delta i och påverka? Där du kan välja dina politiker och utkräva ansvar av dem? Eller vill du ha ett samhälle där allt fler viktiga beslut fattas av ekonomer och byråkrater i den europeiska centralbanken i Frankfurt. För mig som tidigare fackligt aktiv är svaret klart. Jag röstar JA till demokrati, arbete och välfärd och NEJ till valutaunionen EMU den 14 september 2003!

Peter Bylund

Är ST-medlem.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA