Eva Nordmark: Gör det lättare att kvala in till a-kassan

DEBATT: DEBATT2018-03-06

Reglerna för att kvala in till arbetslöshetsförsäkringen måste ändras och ersättningstaket höjas, skriver TCOs ordförande Eva Nordmark.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning i syfte att reformera a-kassan. I debatten hörs nu förhoppningar om att a-kassan ska bli obligatorisk. TCO anser att det är en meningslös åtgärd. Vanliga medborgare som hör att a-kassan är obligatorisk kan dessutom luras att tro att alla då kommer att få pengar om de blir arbetslösa. Men så är inte fallet. Även med en obligatorisk a-kassa måste man uppfylla arbetsvillkoret för att få pengar. Ett obligatorium skulle innebära att 1,4 miljoner arbetstagare som i dag står utanför a-kassorna skulle få betala en avgift för att anses försäkrade, utan att några fler arbetslösa skulle få ersättning.

Arbetslöshetsförsäkringens reformbehov ligger inte i hur den är organiserad. Det är reglerna för att kvala in som behöver ändras. Därför är det glädjande att regeringen nu har beslutat om en översyn av arbetslöshetsförsäkringen. Direktivens rubrik är lovande – »En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster«. Det som ska utredas pekar mot att rege­ringen har träffat rätt.

I dag får mindre än hälften av de öppet arbetslösa någon ersättning alls från a-kassan. De stränga kvalificeringskraven gör att försäkringens täckningsgrad blir låg. A-kassan måste därför breddas så att fler arbetslösa täcks in. En idé som TCO har lanserat är att den som inte har tillräcklig förankring på arbetsmarknaden, men har visat sig anställningsbar, kvalar in i a-kassan för en kortare ersättningsperiod än dagens 300 dagar. Man får då en chans att med stöd av pengar från a-kassan fortsätta sin etablering på arbetsmarknaden. Den här idén finns glädjande nog med i direktiven till utredaren Maria Hemström-Hemmingsson. Breddningen av a-kassan bör dessutom inne­fatta ett moderniserat studerande­villkor. Den som slutfört eftergymnasiala studier ska få chansen att under några månader och med en grundersättning söka jobb som man har skaffat sig utbildning för. Det skulle ge incitament för unga männi­skor att söka sig till högre utbildning, vilket är nödvändigt för omställningen på arbetsmarknaden.

Allt fler jobbar i dag på annat sätt än som arbetstagare. Man är egen­företagare, tar uppdrag och anställningar eller är anlitad på något annat otraditionellt sätt. Men många har svårt att få tillgång till trygghets­systemen, exempelvis a-kassan. Framtidsbranscher som media och kultur kommer att stagnera om inte tryggheten för de verksamma ökar. Även här öppnar utredningsdirektiven för en översyn av reglerna. TCO har redovisat en lång rad förslag som skulle anpassa arbetslöshets­försäkringen till denna förändring av arbets­marknaden.

Bra är också att regeringen vill stärka systemet med fristående arbetslöshetskassor. Det ska ske genom förslag på hur man lättare kan bli medlem i en a-kassa.

Om ett år ska alla arbetsgivare börja rapportera löneutbetalningar elektro­niskt. Det öppnar för enklare administration av arbetslöshets­försäkringen. Den som arbetat och haft en tillräckligt hög inkomst per månad kvalar in och kan få ersättning. Det här är en efterlängtad reform som bidrar till att ytterligare förbättra servicen till a-kassornas medlemmar.

För utredaren blir det en stor utmaning att väga av alla de målkonflikter som finns i arbetslöshetsförsäkringen. Ett exempel är den så kallade 100-dagarsregeln. I dag måste arbetslösa söka alla lediga jobb i hela landet från första dagen som man är arbetslös. Är det verkligen optimalt? Den som byggt upp sitt humankapital genom en lång utbildning borde få chansen att under en period inskränka jobbsökandet till den egna branschen. Annars förslösas humankapitalet, vilket inte är bra för varken individen eller samhället.

Direktiven till den nya a-kasse­utredningen är på det stora hela tillfredsställande. TCO har för avsikt att bidra konstruktivt i den referensgrupp som vi förutsätter att utredaren tillsätter.

Det finns en fråga som saknas, nämligen ersättningstaket i a-kassan. Taket i a-kassan måste höjas. Den senaste höjningen skedde 2015, och sedan dess har lönerna ökat. A-kassans bidrag till tryggheten vid omställning har därför sjunkit. Det äventyrar förmågan till omställning på arbetsmarknaden, vilket är mycket allvarligt både på kort och lång sikt. En höjning av taket i a-kassan blev en valvinnarfråga 2014. TCO kommer att göra allt för att så ska bli fallet också i årets val.

Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA