Facket dömde mig

DEBATT: INSÄNT2003-08-08

Öppet brev till Statstjänstemannaförbundet

Jag är en före detta tjänsteman som varit medlem i förbundet i nästan 40 år. Jag är numera förtidspensionerad på grund av vad jag anser vara en arbetsskada.

Då försäkringskassan inte vill medge att jag har en arbetsskada vände jag mig till facket i tron att facket skulle hjälpa mig mot försäkringskassan.

Döm om min förvåning när jag fick besked att facket inte vill hjälpa mig då det anser att det eventuellt inte kan vinna målet.

Är det inte fackets skyldighet att ställa upp för medlemmarna?
Min syn på facket har nu blivit ordentligt tilltuffsad och jag anser att facket dömt mig innan länsrätten gjort det.

Barbro Göransson
Västra Frölunda

Svar från ST:
Det är helt riktigt att fackets skyldighet är att ställa upp för medlemmarna så långt det är möjligt..

När det gäller arbetsskador så ber vi alltid medlemmen att skicka in den korrespondens som har varit med försäkringskassan och eventuella andra instanser som funnits med i ärendet. Där framgick att du mellan 1986 till 1992 fått godkänd arbetsskada vid fem tillfällen för nack- och skuldervärk.

Detta borde tala för att även den senaste arbetsskadeanmälan skulle ha goda chanser att godkännas, men i detta fall ansåg försäkringskassan inte att det var en arbetsskada.

Efter 1 juli 1993 fick vi en ny arbetsskadelagstiftning som krävde att skadlig inverkan med hög grad av sannolikhet skulle ha förekommit. Under den tid som gått i ditt ärende så har den medicinska bedömningen ändrats och man har där funnit att den diagnos som du vid denna tidpunkt fått halv förtidspension för, inte betraktades som en skada som uppkommit på grund av arbetet.

Det fanns även andra dokumenterade faktorer i ditt fall.

ST ansåg att vi borde överklaga till länsrätten och vi föredrog ditt ärende för en av förbundsjuristerna på LO-TCO Rättsskydd. De bekräftade att den diagnos som du har numera sällan godkänns som arbetsskada. Enda möjligheten att vinna framgång i länsrätten var om vi hade ett mycket starkt läkarintyg som visade att läkaren, med sina medicinska kunskaper, ansåg att arbetsoförmågan berodde på ditt arbete.

Tyvärr var inte läkaren villig att skriva ett sådant intyg och ST var därmed tvunget att säga att vi inte kan driva ärendet vidare. ST hjälpte dig därefter att begära anstånd hos länsrätten, eftersom du önskade gå vidare själv.

När det gäller att få en skada godkänd som arbetsskada så är läkarnas utlåtande en mycket viktig del i ärendet.

Agneta Bäckelin Lundström
Ombudsman vid STs kansli

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

ÄMNEN:

ST
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA