Bild: Tage Persson/Mostphotos

Gävleborgs län bör få bli värd för nya statliga jobb

DEBATT: OMLOKALISERING2021-12-22
Landsbygdskommittén föreslog att statliga arbetstillfällen skulle omlokaliseras från Stockholm till andra delar av landet. Det är en viktig åtgärd för att minska klyftan mellan storstad och landsbygd, skriver Kristoffer Lindberg, socialdemokratisk riksdagsledamot från Gävleborg, som vill att regeringen ska besluta om en etablering av en statlig myndighet i Bollnäs.

Statlig närvaro och service är viktig för den lokala och regionala utvecklingen i hela landet. Den statliga närvaron har inte bara ett symbolvärde. Den bidrar till jobb, tillväxt, framtidstro och utveckling och är viktig för statens legitimitet.  

2017 lämnade en parlamentarisk kommitté sina förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Landsbygdskommittén föreslog bland annat att arbetstillfällen vid statliga myndigheter skulle omlokaliseras från Stockholm till andra delar av landet och att lokalisering utanför storstadskommunerna alltid ska vara förstahandsalternativet när en ny myndighet inrättas.

I Gävleborgs län har sedan 2017 ett intensivt arbete pågått. Det är ett samlat län, med samtliga länets kommuner, Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län, som tillsammans ser Landsbygdskommitténs förslag som en historisk möjlighet att skapa ett starkare samhällskontrakt mellan kommun, region och stat genom en etablering av en statlig myndighet i Gävleborgs län, med placeringsort Bollnäs.

Det skulle inge framtidstro i ett län som tampas med socioekonomiska orättvisor och där en förhållandevis hög andel invånare lever i ekonomisk utsatthet.

Gävleborg har en strategisk placering – mitt i Sverige – som gör det möjligt för staten att leva upp till ambitionen att skapa jämlika villkor i hela landet genom att öka sin närvaro.

För att få stor effekt på arbetsmarknaden och sysselsättningen i länet bör en omlokalisering av statliga arbetstillfällen förläggas till Bollnäs, vars geografiska läge – mitt i Gävleborg – möjliggör en stärkt arbetsmarknad och positiva sysselsättningseffekter i hela länet.

Länets lokala och regionala aktörer är beredda att ta sin del av ansvaret för att skapa optimala förutsättningar för etablering av statliga arbetstillfällen. Det handlar bland annat om detaljplanering av mark för etablering, bostadsbyggande, samhällsservice, infrastruktur, kollektivtrafik och kompetensförsörjning.

Vi behöver mer jämlika villkor över landet. I många delar av Sverige försvinner arbetstillfällen från mindre städer och landsbygd. Här bör staten vara en föregångare, både för att slå vakt om sin närvaro i hela landet och för att motverka urbaniseringens negativa effekter. Det är en förutsättning för att minska klyftan mellan storstad och landsbygd.

Ett samlat Gävleborgs län erbjuder sig att kroka arm med staten och stå värd för nya statliga arbetstillfällen i Bollnäs, som långsiktigt bidrar till utveckling och sysselsättning i vår del av landet. Det är ett erbjudande som borde vara svårt att tacka nej till. I Gävleborg finns både stora behov av statlig närvaro och goda förutsättningar att välkomna nya och omlokaliserade myndigheter.
 

Kristoffer Lindberg
Riksdagsledamot för Socialdemokraterna från Gävleborg

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.