Ge personer med en funktionsnedsättning möjlighet till jobb

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2023-02-09

Regeringen måste vidta åtgärder för att ge personer med en funktionsnedsättning möjlighet till jobb, skriver Riksförbundet FUBs ordförande Anders Lago. Han vill bland annat att personer med en funktionsnedsättning ska få en personlig handläggare på Arbetsförmedlingen.

Även om vi just nu är på väg in i en lågkonjunktur kommer Sverige inom några år att ha brist på arbetskraft. Stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning gör att det kommer att behövas många nya medarbetare i skolan, vården och omsorgen. En stark industriell utveckling och en önskan om att producera mer i Sverige och Europa gör att även delar av näringslivet har stora rekryteringsbehov. Samtidigt är ungdomskullarna förhållandevis små och födelsetalen låga. Invandringen kommer enligt Migrationsverkets prognoser också att bli låg.

Ska vi klara denna ekvation med stor efterfrågan på arbetskraft och färre som kommer ut på arbetsmarknaden krävs nya lösningar.

Enligt arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson är en del av lösningen att återupprätta arbetslinjen. På en pressträff den 15 december 2022 berättade han att det ska ställas tuffare krav på de arbetslösa och att det ska bli mer lönsamt att gå från bidrag till jobb.

Det är bra att ta tillvara allas arbetsförmåga. Men det räcker inte med tuffare tag och lägre ersättningar. Bland de arbetslösa finns en grupp som inte vill annat än att få arbeta, men som inte ges möjlighet till det – den stora gruppen med en funktionsnedsättning. De vill jobba, men är inte välkomna på arbetsmarknaden eller får inte det stöd de behöver för att klara det.

Besparingarna på och reformeringen av Arbetsförmedlingen har gjort det allt svårare för personer med en funktionsnedsättning att få stöd och möjlighet till ett jobb. Felaktiga registreringar gör att man inte får den hjälp man behöver. Personliga kontakter har i stor utsträckning ersatts av digitala möten. Färre får möjlighet till arbetsträning och praktik. Medel som skulle ha gått till lönebidragsanställningar lämnas tillbaka till staten.

Ett sätt att minska arbetslösheten och dessutom få ett tillskott av arbetskraft är att ge fler med en funktionsnedsättning möjlighet att arbeta. Det finns mängder av arbetsuppgifter som en rullstolsburen person, en person med en syn- eller hörselskada eller en person med en intellektuell funktionsnedsättning kan göra. Sverige har tidigare varit ett föregångsland när det gäller jobb för funktionsnedsatta, men i dag är länder som Tyskland, Frankrike och Spanien betydligt bättre på detta. Tyskland mycket tack vare en lagstiftning som ger större arbetsgivare en skyldighet att anställa en viss andel medarbetare med funktionsnedsättning, Frankrike och Spanien genom att använda upphandling och sociala företag. I Sverige får allt färre med en funktionsnedsättning ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden och allt fler hamnar i daglig verksamhet och blir beroende av bidrag.

Vi hade hoppats att den nya regeringen skulle ta nya tag för att ge personer med en funktionsnedsättning möjlighet till jobb. Men tyvärr verkar det inte bli så. När arbetsmarknads- och integrationsministern den 11 januari i år svarade på en fråga i riksdagen om insatser för personer med funktionsnedsättning blev det ett icke-svar: Allt är bra som det är, det behövs inte någon förändring.

Men det räcker inte, Johan Pehrson. De arbetslösa med funktionsnedsättning behövs på framtidens arbetsmarknad. Ge dem en chans till jobb genom att:

  • Se till att varje person med en funktionsnedsättning får en personlig handläggare inom Arbetsförmedlingen.
  • Ge Arbetsförmedlingen ett öronmärkt förvaltningsanslag för att säkerställa att det finns tillräckligt med personella resurser för att hantera arbetsträning, praktik och lönebidrag,
  • Reformera Samhall, så att företaget bättre uppfyller det som en gång var dess syfte – att ge personer med framför allt en intellektuell funktionsnedsättning arbete.
  • Uppmana kommuner, regioner och statliga myndigheter och bolag att sätta upp mål för hur stor andel av tjänsterna som ska erbjudas personer med funktionsnedsättning.
  • Kalla samman arbetsmarknadens parter i syfte att diskutera hur de kan medverka till att ge fler personer med en funktionsnedsättning möjlighet till jobb.
  • Tillför styrelserna för Arbetsförmedlingen och Samhall sakkunniga personer med kompetens och erfarenhet från funktionsrättsrörelsen.Anders Lago

Ordförande, Riksförbundet FUB

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA