Girighet knäcker framtidstron

DEBATT: DEBATT. DEN DESTRUKTIVA TILLVÄXTEN2003-12-16
Samtal om hur den ekonomiska tillväxten ska öka i Sverige förs av det politiska, ekonomiska och fackliga etablissemanget. Kakan måste växa, som det heter, genom att få ner ohälsotal, få fler i arbete, ta bort förmögenhets-, arvsskatt osv.

Tillväxt har emellertid två sidor, en kvantitativ och en kvalitativ. Men det är endast den kvantitativa tillväxten det pratas om. Inte ett ord om tillväxtens kvalitet. Tas inte hänsyn till kvaliteten i tillväxten, kan samhället aldrig bli bättre för människor och natur.

Normen i dagens samhälle är girighetsekonomi och egoism. De knäcker speciellt den kvalitativa tillväxten. Men även den kvantitativa påverkas negativt, eftersom kommuner, landsting och stat kommer att kunna producera färre och färre tjänster på grund av minskad skattemoral och brist på pengar. Samtidigt ökar behovet av offentliga tjänster ständigt.

Ekonomisk tillväxt eller ett lands välstånd mäts med hjälp av BNP. Med BNP menas privata och offentligt producerade varor och tjänster i kronor under ett år. I BNP räknas in många destruktiva, negativa kostnader för människor och natur. Till exempel: ju fler missbrukare, desto mer sjukvård och läkemedel.

Priser stiger på grund av stölder, höga försäkringspremier och självrisker. Kostnader för förtidspensioner, hemtjänst, socialtjänst, polis, tull, domstolar, fängelser och advokater ökar. Fler resurslärare och psykologer behövs på grund av trasiga hem osv.

BNP eller "evälståndet"e ökar alltså, så länge kommuner, landsting, stat, företag och privatpersoner orkar betala för destruktiva, negativa kostnader. Men kommuner, landsting och stat orkar inte längre betala alla negativa kostnader, som girighet och egoism ytterst orsakar. Skattepengarna räcker inte. Den offentliga delen av BNP sjunker, eftersom färre offentliga tjänster produceras. Även om dessa tjänster producerades i privat regi, skulle ändå BNP sjunka.

Sättet att mäta BNP ger en förvrängd bild av hur tillväxten eller välståndet verkligen ser ut, eftersom positiva och negativa kostnader blandas huller om buller. Destruktiva, negativa kostnader borde självklart dras ifrån, för att få in kvaliteten i BNP. Men det görs inte och alla länder gör likadant. Det finns nationalekonomer som dragit ifrån negativa kostnader, när tillväxten har räknats fram i USA. Då visar det sig, att tillväxten i realiteten har minskat ända sedan mitten på 1970-talet. Resultatet hade förmodligen blivit detsamma för Sverige.

Girighetsekonomin smittar neråt i befolkningslagren. Den gör djupa, svarta hål i moral och etik.

I Sverige uppskattas till exempel de svarta affärerna till över 100 miljarder kronor. Som jämförelse kostade landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård 135 miljarder år 2002.

Det sociala och psykiska klimatet hårdnar i samhället, när de rika blir allt rikare och de fattiga allt fattigare.

Det är ingen tillfällighet att alkohol, andra droger av alla de slag, psykläkemedel, porr och vapen toppar världens "ebranscher"e, när det gäller försäljning och vinst. Droger dämpar ju all den ångest och frustration som finns på grund av fysisk, social och psykisk stress. Världen blir farlig och otrevlig att leva i.

Vi måste snarast bygga en ekonomi, där människor har framtidstro, trygghet, gemenskap och tillit till andra människor. Först då finns förutsättningar att skapa ekonomisk tillväxt med både kvalitet och kvantitet.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.