Hanna Nyberg, ordförande för Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp.
Bild: Tor Johnsson
Hanna Nyberg, ordförande för Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp.

Offentlighetsprincipen måste bli digital

DEBATT: ÖPPENHET2020-06-16

Var tredje tillfrågad myndighet i Journalistförbundets granskning har minskat öppettiderna till följd av coronakrisen. Det försvårar möjligheten till insyn, konstaterar Hanna Nyberg, ordförande för Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp. En rätt att ta del av allmänna handlingar digitalt hade löst problemet, skriver hon.

Coronapandemin har gjort att vi har fått tänka om och byta ut fysiska möten mot digitala. Även myndigheterna har fått anpassa sin verksamhet. I linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer jobbar personal hemma vilket gjort att öppettiderna har minskat. Det i sin tur påverkar medborgarnas möjlighet att få service.

Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp testade att mejla tjugo slumpvalt utvalda myndigheter och bad att få komma och ta del av diariet på plats. Av de arton myndigheter som svarade uppgav sex att de hade förkortade öppettider på grund av pandemin. En del bistod med uppgifter på e-post och en del som jobbade hemifrån erbjöd sig att åka in till jobbet för att möta oss. De flesta var hjälpsamma, men flertalet myndigheter – bland dem exempelvis Socialstyrelsen – svarade att de inte hade något diarium som allmänheten kunde söka i.

Att ta del av allmänna handlingar på plats hos myndigheterna är en grundlagsskyddad rättighet. Det finns också en rätt att få papperskopior av handlingarna skickade med posten. Någon rätt att ta del av handlingar digitalt finns däremot inte. Att det går att fysiskt besöka en myndighet för att ta del av handlingar är därför fortfarande, år 2020, avgörande för att offentlighetsprincipen ska fungera i praktiken.

Tidigare var myndigheternas skyldighet att hålla öppet vissa tider reglerad i detalj i förvaltningslagen. När förvaltningslagen gjordes om för några år sedan togs denna detaljreglering bort. Justitieombudsmannen kritiserade detta och menade att det riskerade att påverka möjligheten att ta del av allmänna handlingar negativt. Men trots riskerna ur öppenhetssynpunkt genomfördes förändringen.

Ett av problemen med att försämra möjligheten att ta del av handlingar på plats är att det försvårar för den som vill vara anonym. Som medborgare har du rätt att komma till en myndighet och ta del av handlingar utan att någon frågar vem du är eller varför du vill läsa handlingarna. Hur hjälpsam personalen än är när du ”beställer tid” för att ta del av handlingar går det inte att komma ifrån att en sådan ordning undergräver den grundlagsskyddade rätten att vara anonym.

Vi som använder offentlighetsprincipen i praktiken för att granska och informera om myndigheters verksamhet vet att det finns många hinder som en myndighet kan använda sig av för att försvåra för den som vill ta del av handlingar. Ett sätt är att ta betalt för handlingar. Det händer att myndigheter först säger att det kommer att kosta en viss summa att ta del av handlingar. När man sedan säger att man i stället vill komma och ta del av handlingarna på plats skickas de gratis. Det förekommer också att myndigheter vägrar lämna ut en uppgift digitalt, och i stället kräver att man kommer till ett kontor i en specifik stad.

Under coronapandemin har journalisters problem med att få ta del av uppgifter ökat. Kolleger runt om i landet vittnade nyligen, på ett seminarium vi ordnade, om problemen att få information. Det handlar om allt från växeltelefonister som inte kopplar fram dem till relevanta chefer till inskickade dokument till Socialstyrelsen som mörkas och anställda som belagts med munkavle.

Vi i Journalistförbundet vill att offentlighetsprincipen moderniseras och digitaliseras. Att ta del av handlingar digitalt är ett första steg. Tyvärr väljer regeringen nu att föreslå att det införs en möjlighet för myndigheter att ta betalt i förskott när någon beställer kopior av allmänna handlingar, något som ytterligare kommer att försvåra för den som vill ta del av allmänna handlingar.

En rätt att ta del av allmänna handlingar i digital form hade behövt införas för länge sedan. Det borde vara en självklarhet att offentlighetsprincipen följer med i utvecklingen och digitaliseras. Särskilt när vi som samhälle ska bekämpa en smittsam farsot hade en sådan ordning varit att föredra.

Hanna Nyberg

Ordförande för Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA