Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan och Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan.
Bild: Casper Hedberg
Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan och Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan.

Okunnig populism att förespråka nedläggning av Försäkringskassan

DEBATT: FÖRSÄKRINGSKASSAN2021-06-17
Att föreslå att Försäkringskassan ska läggas ned med hänvisning till kritiken mot myndigheten är ingenting annat än att falla in i populismens och okunskapens träsk, skriver Siv Norlin och Thomas Åding i avdelningsstyrelsen för ST inom Försäkringskassan. Vad som behövs är förändrad lagstiftning och ett stöd för det förändringsarbete Försäkringskassan redan inlett, menar de.

I en text på ledarsidan i Aftonbladet 29 maj skriver ledarskribenten Anders Lindberg att det bästa sannolikt vore att lägga ned myndigheten Försäkringskassan. Även om vi anställda vid Försäkringskassan tyvärr är vana vid att höra kritik om hur vi administrerar socialförsäkringen så var detta ett lågvattenmärke i debatten och dessutom ett uselt råd till Sveriges beslutsfattare. Det verkar finnas en förbluffande kunskapsbrist på Aftonbladets ledarredaktion. Vi i avdelningsstyrelsen för ST inom Försäkringskassan vill därför klargöra några grundläggande fakta om Försäkringskassans uppdrag och myndighetens förutsättningar att utföra det.

Försäkringskassan administrerar ett fyrtiotal välfärdsförmåner inom socialförsäkringen. Trots ständiga effektiviserings- och besparingskrav från regeringen levererar myndigheten en otrolig mängd beslut. Under 2020 utbetalades 253 miljarder kronor till landets invånare i olika former av bidrag och ersättningar. Den summan motsvarar 5 procent av landets BNP. Några av försäkringsförmånerna är barnbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd, tandvårdsstöd, smittbärarpenning, sjukpenning och livränta.

Under det senaste året har Försäkringskassan visat prov på stor flexibilitet för att Sverige på bästa möjliga sätt skulle klara av konsekvenserna av den pågående pandemin. Många anställda har på kort tid fått byta arbetsuppgifter och myndigheten har i snabbt tempo skapat it- och handläggarstöd till helt nya försäkringsförmåner, som exempelvis karensavdraget. Försäkringskassan har klarat av detta på ett mycket bra sätt.    

Det är lätt att glömma bort det stora uppdrag som Försäkringskassans 14 000 anställda har. Det verkar också vara lätt att glömma bort den påverkan myndighetens arbete har för förtroendet för det demokratiska styrelseskicket. Men det måste finnas nödvändiga förutsättningar, annars hackar systemet. Ett exempel på det är när myndigheten får uppdrag som det inte ges finansiering för. Så skedde vid införandet av förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, vilket har lett till att sökande fått vänta tragiskt lång tid på besked från Försäkringskassan.

Ett annat exempel är när ansvariga politiker genom styrning av myndigheten – i form av lagstiftning eller i det årliga regleringsbrevet – velat minska statens utgifter genom att bestämma hur hög ohälsan får vara. Fackförbundet ST varnade för att det kravet skulle leda till en kraftig urholkning av tryggheten vid sjukdom. ST varnade för effekterna av att ha ett sådant mål riktat till Försäkringskassan. ST fick tyvärr rätt i sina farhågor.

Mycket av den kritik som framförts i samband med att granskningar visat på brister håller ST med om. Försäkringskassans nya ledning har tagit tag i den kritik som finns och har börjat vidta åtgärder, vilket är nödvändigt. Men även lagstiftningen behöver ändras.

Tyvärr är inte de aktuella lagförslagen tillräckliga. De lagändringar som nu föreslås ger inte de förbättringar som sjukskrivna behöver för att försäkringen ska bli förutsägbar och trygg. ST anser att alla tidsgränser måste bort ur lagstiftningen. Ingen återfår sin arbetsförmåga enbart för att det står i lagen att den borde vara åter. Lika lite som en sjukskriven återfick sin arbetsförmåga för att regeringen ställde krav på lägre ohälsotal.

Att, som i Aftonbladets ledare, föreslå en nedläggning av Försäkringskassan är ingenting annat än att falla in i populismens och okunskapens träsk. Förslaget skulle leda till instabilitet i välfärdssystemet. Vad som behövs är ett stöd för Försäkringskassans förändringsarbete, i kombination med avskaffade tidsgränser i sjukförsäkringen som innebär ökad trygghet. Det förtjänar Sveriges befolkning!
 

Siv Norlin
Ordförande, ST inom Försäkringskassan

Thomas Åding
Vice ordförande, ST inom Försäkringskassan

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Inlagt av Marita Söderberg (ej verifierad) fre, 06/18/2021 - 15:40
Bra att ST står upp ännu en gång och på ett tydligt sätt förklarar för okunniga personer vilket otroligt bra arbete medarbetare inom Försäkringskassan gör.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.