Pensionsmyndigheten måste korta handläggningstiderna

DEBATT: PENSIONSMYNDIGHETEN2021-04-15

Pensionsmyndighetens långa handläggningstider är ett problem, skriver Sten Bergheden, riksdagsledamot för Moderaterna. Det lär behövas ytterligare ekonomiska medel till Pensionsmyndigheten, men det krävs också att myndigheten genomför sitt uppdrag på det sätt man som pensionär kan förvänta sig, anser han.

Sedan flera år tillbaka är Pensionsmyndighetens handläggningstider för bostadstillägg till pensionärer uppemot ett halvår långa. Detta är allvarligt, eftersom det handlar om pensionärer med låga inkomster för vilka bostadstillägget i princip är den enda vägen till ekonomiskt stöd. Att få försörjningsstöd via kommunen är i regel inte möjligt.

Bostadstillägget är ett stöd för äldre med låg pension och ska bidra till kostnaderna för bostaden. Den stora majoritet av de nära 300 000 pensionärer som i dag har bostadstillägg är ensamstående, många av dem är kvinnor. Det handlar om människor som slitit och betalat skatt ett långt liv, men som ändå lever på marginalen. Ofta uppstår behovet av bostadstillägg när en make eller maka gått bort. Mitt i sorgearbetet står man kvar med enbart en inkomst och hela bostadskostnaden.

I den situationen är det avgörande att få ett skyndsamt besked om nyansökan eller förändring av bostadstillägget. Tyvärr har handläggningstiderna varit långa i flera år. Problemen har bestått trots utökade ekonomiska anslag till Pensionsmyndigheten och kritik från Inspektionen för socialförsäkringen för bristande service.

Det finns också andra bekymmer kopplade till Pensionsmyndighetens service till pensionärer.

Seniorer har under vintern och våren haft mycket svårt att nå fram till myndigheten på telefon. Väntetiderna är ofta långa, eller så meddelas att myndigheten helt enkelt inte kan svara på samtalet som då avbryts. Det är inte acceptabelt. Det måste gå att kontakta myndigheten och få ett svar i rimlig tid.

Därtill kan bristande information och otydliga besked avskräcka äldre från att ansöka om bostadstillägg av rädsla för att bli återbetalningsskyldiga. Oron riskerar att förvärras av att besked om återbetalningsskyldighet kan dröja mycket länge. Om människor inte vågar söka bostadstillägg på grund av myndighetens bristande rutiner faller syftet med detta stöd.

Det lär behövas ytterligare ekonomiska medel till Pensionsmyndigheten, men det behövs också en tydligare styrning som ser till att myndigheten genomför sitt uppdrag på det sätt man som pensionär kan förvänta sig. De senaste årens bristande resultat visar också att det behövs bättre kommunikation, en översyn av rutiner, tillgänglighet och service samt kunskap om hur man förmedlar information och bemöter människor. Dessutom bör processen för att ansöka om bostadstillägg förenklas och reglerna för återbetalningsskyldighet ses över.

Människor ska kunna lita på att myndigheterna lämnar besked om ekonomiska stöd i rimlig tid, att deras kontaktvägar fungerar och att deras rutiner inte upplevs som avskräckande. Här har Pensionsmyndigheten en del kvar att förbättra.
 

Sten Bergheden

Riksdagsledamot för Moderaterna, Skaraborg

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Inlagt av Pelle pensionär (ej verifierad) tors, 04/15/2021 - 19:28
Att de anställda på myndigheten sitter i telefon ger inga beslut. Lär folk att använda allt bredband som har betalts till stora delar av skattepengar, och glra ärende digitalt.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA