Bild: Företagarna

Regeringen måste skapa förutsättningar för ökad automatisering

DEBATT: DIGITALISERING2024-01-12

Automatisering kan spara resurser i statsförvaltningen och möjliggöra bättre service, skriver Erik Östman, expert på regelförenkling på Företagarna. Han uppmanar regeringen att agera, bland annat genom att klargöra vilken roll och vilket mandat Myndigheten för digital förvaltning ska ha.

Sverige har historiskt varit ett tekniskt föregångsland. Det var knappast en slump att det var en svensk statsminister, Carl Bildt, som utgjorde del av den första duo av regeringschefer som kommunicerade via e-post (Bill Clinton var mottagaren). Tyvärr håller vi 30 år senare inte längre jämna steg med omvärlden, och vi faller i EU-kommissionens ranking av digitaliseringsgraden i offentlig sektor. Vi kvalar inte ens in på topp tio längre, utan får nu se oss på en medioker sextonde plats, förbisprungna av bland andra Turkiet.

Ska Sverige bevara sin position som ett ledande land inom teknik och innovation är det avgörande att regeringen tar nya tag i digitaliseringspolitiken. Det är dags att gå bort från generella diskussioner om digitalisering och i stället fokusera på praktiska och konkreta steg mot en mer automatiserad och effektiv offentlig sektor.

Automatisering borde vara en fråga som berör alla medarbetare i staten. Vilka processer kan digitaliseras för medborgarnas bästa? Våra politiker behöver hjälp i att få insikt i var de stora effektivitetsvinsterna finns. De statliga målen för digitaliseringspolitiken är i dag vagt formulerade och ger den offentliga sektorn få verktyg och mycket lite vägledning om vilken riktning som ska tas.

Detta innebär att vi får en mängd olika lösningar på samma problem på olika ställen i landet. Statliga myndigheter arbetar var för sig med egna lösningar. Kommuner och regioner tvingas lägga stora summor i onödan på att själva uppfinna hjulet gång på gång. Samtidigt lämnas andra problemområden olösta. Det leder ofrånkomligen till ineffektiva system, och mycket av digitaliseringens vinster går om intet. För företag och privatpersoner skapas inte den enkla digitala miljö som den offentliga sektorn utlovat i mer än ett decennium.

Ett ännu större problem är att nya lösningar inte får den spridning de skulle behöva – eller helt enkelt inte blir av. Staten är till sin natur konservativ när det kommer till utbyggnaden av digital infrastruktur, och flera möjliga nya grepp är det få myndigheter eller andra offentliga aktörer som vågar vara först med.

I stället får vi digitala myndighetsbrevlådor, e-tjänster och ansökningsformulär. Dessa är inte dåliga, men de kräver fortfarande stora mängder manuell hantering när ärendena väl tagits emot. Automatiseringstänket saknas tyvärr ofta helt.

Så vad behöver regeringen göra? Det kan sammanfattas i två enkla steg.

Det första steget är att uppdatera digitaliseringsmålen, med fokus på AI och automatisering. Målet måste vara att minska mängden manuellt arbete som det offentliga ägnar sig åt. I synnerhet rutinärenden borde kunna genomföras helt utan manuell handläggning, vilket skulle spara både tid och resurser hos myndigheter och förvaltningar.

Det andra steget är att få till en fungerande samordning som gör att vi får kostnadseffektiva lösningar. Även om varje myndighet har sina egna förutsättningar brottas man ofta med likartade problem. För kommuner och regioner är det tydligt att samordningen borde ske via Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, men för myndigheterna är det inte lika självklart hur lösningen skulle kunna se ut. Det finns frågetecken kring huruvida Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har tillräcklig förmåga att vara den samlade kraften som behövs. Regeringen måste därför bestämma sig för vilken roll och vilka mandat myndigheten ska ha – som det ser ut i dag har inte Digg de muskler som krävs för faktisk förändring. Att det är bättre ju mer som kan utvecklas gemensamt är uppenbart, men då måste regeringen ge rätt förutsättningar.

Sverige har inte råd att halka efter mer i den digitala utvecklingen. I en tid då den offentliga sektorn har brist på resurser och allt svårare att lösa sin kompetensförsörjning måste vi våga pröva nya grepp och lösningar. Manuell ärendehantering måste bytas mot maskinell. Men det kommer inte att ske av sig självt. Det är dags för regeringen att ta på sig ledartröjan och styra Sverige in i framtiden. Ge oss en digitaliseringspolitik värd namnet. Automatisera mera!

Erik Östman
Expert på regelförenkling, Företagarna

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA