Thord Jansson, ST inom SiS.
Bild: Casper Hedberg
Thord Jansson, ST inom SiS.

SiS och regeringen måste agera för att rädda LVM-hemmen

DEBATT: SIS2020-05-14

Utsatta människor riskerar att fara illa när kommunerna minskar antalet placeringar på Statens institutionsstyrelses behandlingshem för missbrukare, skriver Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS. Han efterlyser politiska insatser för att värna såväl missbruksvården som hotade arbetstillfällen på mindre orter.

Kommunernas ansträngda ekonomi leder till allt färre placeringar på de behandlingshem för missbrukare som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS. Av drygt 350 platser på LVM-hemmen står mer än 100 platser tomma.

De som vårdas på behandlingshemmen är vuxna med grava missbruksproblem som omhändertagits med stöd av lagen om vård av missbrukare, LVM. Att platser nu står tomma beror knappast på att antalet vuxna med allvarligt och livshotande missbruk blivit färre. Utsatta människor riskerar att inte få den hjälp de har rätt till.

Utvecklingen har lett till att Statens institutionsstyrelse tvingats se över LVM-vårdens kapacitet, vilket inte bara drabbar de STs medlemmar som arbetar på behandlingshemmen, utan också orter där arbetslösheten redan är hög.

I slutet av april fick personalen på LVM-hemmet Renforsen i Vindeln veta att SiS utreder institutionens framtid. Myndigheten angav flera skäl till detta, bland annat kommunernas vikande efterfrågan på LVM-platser, svårigheter att rekrytera personal samt att lokalerna är olämpliga för modern institutionsvård.

STs avdelning inom SiS har i flera år påpekat det bristande underhållet av många institutionsbyggnader. Och fler LVM-hem än Renforsen har svårt att hitta personal.

Om inte myndigheten agerar proaktivt är risken för fler neddragningar överhängande. Vi har föreslagit ett samarbete med Kriminalvården, som har platsbrist på fängelserna. Inom SiS har vi både kompetens för och erfarenhet av att ta hand om klienter som ska slussas ut till vård enligt LVM. Det skulle öka beläggningen inom SiS, avlasta Kriminalvården och gynna dem som erbjuds sådan vård.

Vi har också begärt att arbetsgivaren ska utreda LVM-vårdens kapacitet för att få en helhetsbild av förutsättningarna att bedriva en god vård och behandling. Nu ska en sådan utredning genomföras.

Den svaga efterfrågan på platser för vuxna med allvarligt missbruk borde vara ett problem för fler än SiS. Det handlar om män och kvinnor som har ett allvarligt och livshotande missbruk, och som under den pågående coronapandemin riskerar att fara särskilt illa. Men det är en grupp som sällan väcker politikernas intresse, till skillnad från dem som behandlas inom ungdomsvården. Ett exempel är regeringens satsning på trygghet och välfärd, där SiS fick 250 miljoner kronor för att kunna sänka avgifterna för kommuner som placerar ungdomar på myndighetens hem. Pengar för att sänka avgifterna för LVM-placeringar ingick inte.

Även de politiska partierna i Region Västerbotten vill att SiS avbryter planerna på en nedläggning av Renforsen. De framhåller att effekten motsvarar 10 000 arbetstillfällen i Stockholm, och att det skulle vara ett hårt slag för regionen. Vi anser att politikerna också bör vända sig till sin egen medlemsorganisation Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och kräva att den agerar.

ST inom SiS har flera gånger efterlyst ett större politiskt intresse för missbruksvården. Ett första steg kan vara att regeringen ger SiS ekonomiska möjligheter att sänka avgifterna för LVM-placeringar.

Thord Jansson
Ordförande ST inom SiS

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA