Sköt det ni ska

DEBATT: ST2017-05-30
Andreas Hedin kritiserar att ST medverkar på Pride.

Jag är nybliven medlem i ert så kallade fackförbund. Jag lämnade nyligen Seko och sökte ett partipolitiskt obundet fackförbund då jag inte med gott samvete kan stödja Sveriges och dess folks undergång genom att finansiera Socialdemokraterna.

Döm av min förvåning när jag började läsa i den blaska som ni kallar Publikt och upptäcker att den inte alls bara handlar om något som en fackförening bör engagera sig i. Jag trodde i min enfald att det endast skulle stå om arbetstider, lön och liknande, men där misstog jag mig rejält.

Några exempel:

  • Britta Lejon-intervjun »Vi behöver anstränga oss för att bevara ett öppet samhälle«.

En artikel som är oerhört vänsterextremt vinklad och berör ett ämne som är oerhört olämpligt för ett fackförbund.

  • »Här är ST på Pride«.

Ett ställningstagande för en extremistförening (RFSL/RFSU) som sexualiserar barn och lobbar för att legalisera pedofili.

Är detta något ni kommer att fortsätta med så kan ni räkna detta som ett officiellt utträde från min sida.

Sköt det ni ska och sluta tramsa, eller sluta upp med er falska marknadsföring och gå ut med att ni är svenskhatande pedofilvurmande vänsterextremister.

Andreas Hedin


Svar: Vi står för allas lika värde

Vi i Fackförbundet ST är stolta över vår demokratiska organisation och våra värderingar om alla människors lika värde. Dit hör bland annat frågor som att slippa bli diskriminerad i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Vi deltar i Pride eftersom vi arbetar för ett arbetsliv som är inkluderande. Även om ST inte tar ställning för andra organisationers ståndpunkter vill jag påpeka att insändarens påståenden om RFSL och RFSU inte stämmer.

Förra året antog vår kongress en ny vision, Tillsammans bygger vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle. Visionen visar vad vi strävar efter i vår verksamhet. Vi vill åstadkomma bättre arbetsplatser för våra medlemmar men vi vill också vara med och bidra till ett mer utvecklat samhälle.

Fackförbundet ST är partipolitiskt obundet. För oss betyder det att vi inte samarbetar med eller har åsikter som ett specifikt politiskt parti. Vår viktigaste uppgift är att förbättra medlemmarnas villkor och arbets­miljö. Det gör vi genom avtal och genom att driva opinion och påverka beslutsfattare i frågor som berör våra medlemmars arbete. Vi beskriver hur arbetsplatserna fungerar och tar ställning för förbättring och utveckling som ligger i våra medlemmars intresse.

När det gäller Publikt så är det en medlemstidning som ges ut av Fackförbundet ST, men tidningen har en självständig redaktion som är fristående från förbundet. Detta möjliggör att också ST granskas av tidningen.

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.