Bild: Eva Edsjö

Skyddsombuden behöver uppbackning från facket

DEBATT: SKYDDSOMBUD2023-11-03

Regeringens uppdrag till Arbetsmiljöverket att lämna förslag som ska få fler att engagera sig som skyddsombud innehåller formuleringar som indikerar att man vill försvaga skyddsombudens koppling till facken, skriver Martine Syrjänen Stålberg, utredare på TCO. Det vore olyckligt och riskerar att leda till att färre än i dag engagerar sig som skyddsombud, menar hon.

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket ett nytt uppdrag som innebär att ”fler ska vilja engagera sig som skyddsombud”. Det låter ju bra, men vi reagerar på formuleringen ”oavsett om skyddsombuden [...] har facklig tillhörighet eller inte”. Risken är att en försvagad koppling till facket kommer att leda till att färre än i dag engagerar sig som skyddsombud.

Vi på TCO och medlemsförbunden är ständigt sysselsatta med hur fler ska lockas till det uppdrag som skyddar kollegorna på jobbet och utvecklar trivseln på arbetsplatsen.

I skyddsombudens roll ingår att larma om risksituationer, delta vid skyddsronder, peka på brister, fånga upp tidiga signaler på ohälsa, påminna om förbättringsåtgärder samt agera på kollegornas oro och frustration. Det kan handla om stress på grund av tokhög arbetsbelastning, risk för hot och våld vid ensamarbete eller kränkande särbehandling i arbetsgruppen. Sådant är utmanande att ta tag i, men skyddsombuden gör det, som de vardagshjältar de är.

Skyddsombuden har också skarpa redskap i sin verktygslåda och kan stoppa farligt arbete när arbetsgivaren låtit bli att agera. Situationen för pendeltågsförarna i Stockholm är ett aktuellt exempel.

Att vara skyddsombud är ett komplext uppdrag som kräver stort mod, stor kunskap, stor omtanke och ett gediget stöd i ryggen. Skyddsombuden står upp för arbetstagarnas bästa och agerar utifrån ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Deras mandat omfattar alla anställda – det är inte bara fackliga medlemmar som får hjälp.

Fackförbunden i sin tur stöttar skyddsombuden och möjliggör deras viktiga förbättringsarbete. För förbunden är det ett ständigt pågående arbete att informera, uppmuntra, besöka arbetsplatser, utbilda, ge råd, förklara lagstiftning och hjälpa till med argument i skyddsombudsfrågor. Det arbetet leder till att vanliga anställda väljer att åta sig skyddsombudsrollen.

Men behoven på arbetsplatserna är ännu större. Rollen som skyddsombud kan vara både svår, ensam och utsatt. Dessutom räcker tiden för uppdraget sällan till.

Fackförbundens fokus måste alltså fortsatt vara att skydda och stötta skyddsombuden i deras roll. Vem ska annars skydda dem som har i uppgift att skydda alla andra på arbetsplatsen? Någon måste stå upp för dem som ständigt ställer upp för andra.

Vi är övertygade om att det inte kommer att bli fler skyddsombud om rollen frikopplas från facket. Utan fackförbundens aktiva rekrytering och stöd blir skyddsombuden färre, arbetsplatserna blir allt tystare och arbetsmiljön blir näppeligen bättre.

Regeringens uppdrag till Arbetsmiljöverket avslutas i april 2024. TCO ska ingå i en referensgrupp till utredningen. I den kommer vi att förklara varför den fackliga kopplingen är nödvändig för att skyddsombuden ska kunna fullgöra sin viktiga roll.

Martine Syrjänen Stålberg
Utredare på TCO

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA