Statens bolag måste värna rätten att visselblåsa

DEBATT: VISSELBLÅSNING2023-01-26

De statligt ägda bolagen måste ha högt i tak och vara ett föredöme när det gäller att följa visselblåsarlagen, skriver den socialdemokratiske riksdagsledamoten Kadir Kasirga. Han är kritisk till hur Postnord behandlat en brevbärare som slagit larm om orimlig arbetsbelastning.

Under den förra mandatperioden införde den socialdemokratiskt ledda regeringen den nya visselblåsarlagen, som trädde i kraft i december 2021. Det innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärkts. Fler grupper omfattas också av den nya lagens skydd – även arbetssökande, volontärer, praktikanter och egenföretagare.

Dessutom ska verksamheter med minst femtio arbetstagare bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler så att de som omfattas av skyddet kan slå larm. Uppgifter om visselblåsarens identitet ska omfattas av sekretess. Detta är nytt jämfört med den tidigare lagen, och innebär ett bättre skydd för den enskilde. Den som väljer att hjälpa till vid en visselblåsning omfattas också av skyddet.

De flesta råkar någon gång ut för missförhållanden på jobbet. Det kan handla om handlingsplaner som inte följs, arbetsverktyg som inte är ändamålsenliga eller – som en brevbärare på Postnord upplevt och larmat om – en orimlig arbetsbelastning.

Sådana arbetsmiljöproblem går ofta att lösa i dialog med chef eller annan ansvarig. Men om det inte är möjligt kan man gå utanför det vanliga systemet för att påtala missförhållandet och på så vis bli en visselblåsare. Det är en självklarhet att man som anställd ska ha möjlighet att föra fram sin åsikt.

För oss socialdemokrater är det viktigt att visselblåsarfunktionen hos de statligt ägda företagen måste värnas och visselblåsning underlättas. De statligt ägda bolagen måste ha högt i tak och vara ett föredöme när det gäller att följa visselblåsarlagen.

Dessvärre visar det aktuella fallet med brevbäraren på Postnord att politiken, i det här fallet den högerkonservativa regeringen, behöver säkerställa att de statliga bolagen arbetar i enlighet med lagen.

Brevbäraren försökte tillsammans med arbetsplatsens skyddsombud att på olika sätt uppmärksamma sin arbetsgivare Postnord på de problem som fanns, och använde sig också av det statliga bolagets visselblåsartjänst. Till slut, efter många fruktlösa försök, gick brevbäraren ut och berättade om sin arbetsvardag i medier. Fallet uppmärksammades även av TV4s Kalla Fakta den 21 december 2022. I stället för att ta larmandet om den bristande arbetsmiljön på allvar har det statliga bolaget valt att anklaga brevbäraren för illojalitet.

En medarbetare som lyfter fram brister ska inte ses som illojal. Alla arbetstagare ska ha rätt att larma om missförhållanden. Det är viktigt för den enskilde arbetstagaren, men det är också en viktig del av ett fritt och demokratiskt samhälle.
 

Kadir Kasirga
Riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.