Annons:

Bild: Agnes Stuber

Tågvärdar ska inte behöva göra id-kontroller vid gränsen

DEBATT: ID-KONTROLLER2023-12-01

Regeringens förslag att busschaufförer och tågvärdar ska kolla resenärers identitetshandlingar vid landets gräns är inte rimligt, skriver Linda Snecker, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Inre gränskontroller är mer effektiva för att komma smuggling av vapen och narkotika, anser hon.

I förra veckan presenterade regeringen en lagrådsremiss av en ny lag som ska ge regeringen befogenhet att införa tillfälliga förbud mot att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. Det vill säga precis sådana tillfälliga id-kontroller som infördes mellan Danmark och Sverige i kölvattnet av flyktingkrisen 2015 och som enligt Sydsvenska handelskammaren innebar förluster för samhället på 1,5 miljarder kronor.

En skillnad mot de pågående gränskontrollerna, som görs på svensk mark av svensk polis, är att de föreslagna id-kontrollerna ska utföras på dansk mark av trafikoperatörerna. Kontrollerna skulle inte bara drabba alla resenärer som pendlar mellan Danmark och Sverige, utan även SJ:s fjärrtåg.

Jag har frågat infrastrukturminister Andreas Carlson, KD, om det är rimligt att återigen införa id-kontroller. Det behövs en byråkrats förmåga för att förstå vad ministern har svarat på min skriftliga fråga. Han påstår att den nya lagen inte ska ge direkta effekter, men ge regeringen möjlighet att snabbt agera för att stoppa den irreguljära migrationen.

Vi vet alla att just migration och invandring är en viktig fråga för Tidögänget. Men regeringens migrationskritiska förslag om att busschaufförer och tågvärdar ska kolla resenärers identitetshandlingar, det är inte rimligt. Personalen förväntas även kontrollera att dessa handlingar är giltiga. Transportföretagen riskerar höga böter om de missar att avvisa en person som inte har giltiga identitetshandlingar.

Många företrädare för branschorganisationer inom transportsektorn och fackförbund påtalar det orimliga i att deras anställda respektive medlemmar får i uppgift att utföra och ansvara för id-kontroller på tåg, färjor och bussar. I ett gemensamt upprop i Sydsvenskan den 14 oktober skriver företrädare för transportsektorn och flera fackförbund: ”Särskild gränspolis och gränskontroll finns av en anledning. Deras uppgift är inte enkel, och för att den ska utföras rättssäkert bör inte transportörer och deras medarbetare ansvara för den.”

SJ överväger att helt ställa in snabbtågstrafiken mellan Malmö och Köpenhamn om regeringens lagförslag går igenom. Moderatledda Region Skåne säger bestämt nej till id-kontroller.

EU-kommissionen har tidigare slagit fast att transportörsansvar är otillåtet vid resor inom Schengen. 2018 bekräftade EU-domstolen kommissionens tidigare inställning och slog fast att transportörsansvar vid inre gräns mellan medlemsländer är oförenligt med Schengenreglerna.

Att år 2023 skapa en ny permanent lag för att flyktingströmmarna var stora år 2015 är inte att ta sitt regeringsansvar. Sverige har sedan 2015 haft inre gränskontroller, en åtgärd som bättre kommer åt problematiken med gängkriminellas smuggling av vapen och narkotika. Men att ovanpå inre gränskontroller även lägga id-kontroller, det är halmgubbepolitik.

Linda Snecker
Riksdagsledamot för Vänsterpartiet och transportpolitisk talesperson

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA