Upphandlingar leder till sämre kvalitet och sämre villkor

DEBATT: SPÅRTRAFIKEN2021-12-09
Hanteringen av upphandlingar inom spårtrafiken leder till sämre villkor för dem som arbetar i branschen och sämre kvalitet på trafiken, skriver tre företrädare för ST inom spårtrafiken.

Som anställd inom ett spårtrafikbolag har man accepterat det rådande kollektivavtalet vid företaget. Men något år efter att en ny upphandling gjorts och ett nytt företag tagit över trafiken upphör det gamla avtalet att gälla, vilket nästan alltid leder till sämre villkor för personalen.

Inför upphandlingen lägger alla intresserade bolag fram sina planer för verksamheten och redovisar vilket pris de är villiga att betala. Det bolag som vinner är tyvärr oftast det bolag som har satt lägst prislapp på sina tjänster, även om det ofta leder till att det får svårt att följa avtalet. Resultatet blir då försämringar för alla parter.

Huvudmännen – de som genomför upphandlingen – rättfärdigar ofta sitt agerande genom att påstå att de skyddar skattebetalarnas pengar.

Något alla kanske inte tänker på är att upphandlingarna får stora konsekvenser såväl för resenärerna – alltså skattebetalarna – som för den personal vars uppgift det är att upprätthålla säkerheten.

Eftersom banan ägs av huvudmännen kan det vinnande spårtrafikbolaget inte styra över annat än kostnaderna för de anställda, vilket innebär att det gällande kollektivavtalet oftast blir dyrt för företaget. Bolagen brukar därför bara behålla det gamla avtalet under ett år, den tid som de är tvungna enligt lag.

Därefter är det vinnande bolagets mål att skriva ett nytt och billigare avtal som innebär stora försämringar för de anställda. Arbetspassen blir längre, schemaläggningen blir tajtare och fritiden, familjelivet och hälsan drabbas.

Resenärernas trygghet drabbas också, när ombordpersonal blir av med säkerhetstjänster, blir drastiskt färre eller helt försvinner från tågen.

Bytet av arbetsgivare sker inte frivilligt och vi i ST inom spårtrafiken menar att personalens villkor måste säkras. Därför vill vi att gällande kollektivavtal ska fortsätta att gälla vid nya upphandlingar, oavsett vilket bolag som vinner.

Vi anser att huvudmännen ska ta större ansvar för att granska att de anbud de får är rimliga. De behöver titta mer på kvaliteten och på personalens villkor än på prislappen. Detta skulle leda till säkrare trafik för resenärerna och minskade kostnader för skattebetalarna.

Spårtrafikbolagen försöker också spara in pengar genom att förlänga serviceintervallen och korta ned verkstadstiderna – alltså minska tiden för reparationer – vilket får till följd att endast akuta fel åtgärdas. Det ökar också pressen på personalen, som tvingas skicka i väg fordon trots brister för att upprätthålla trafiken.

Vi kräver att såväl de bolag som lämnar anbud som de huvudmän som upphandlar trafik tar ansvar för vår arbetsmiljö och säkerställer att rådande avtalsvillkor säkras. Det skulle öka resenärernas trygghet och i förlängningen även leda till att trafiken blir mer tillförlitlig och kostnadseffektiv.
 

Doris Philip
Ordförande, ST inom spårtrafiken

Tony Moros
Styrelseledamot, ST inom spårtrafiken

Mikaela Kronholm Lundgren
Styrelseledamot, ST inom spårtrafiken

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.