Vad hjälper alla nya anställningsstöd?

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN 2017-02-14
Nu lanseras ett anställningsstöd riktat till nyanlända och till dem som varit arbetslösa i mer är tre år, trots att det i princip redan finns ett stöd till den målgruppen. Vad tänker regeringen att man ska lyckas med denna gång, undrar arbetsförmedlaren Eva Sjögren.

Våra folkvalda fortsätter att sjösätta nya anställningsstöd – trots att det redan finns näst intill identiska versioner av dem. Samtidigt får Arbetsförmedlingen kritik för att inte matcha sökande i den omfattning som önskas. Eller för att tala klarspråk – myndigheten får inte ut tillräckligt många i arbete av dem som länge varit borta från jobb.

Arbetsförmedlingen visar exempel­vis dåliga resultat vad gäller antalet beslut om extratjänster, ett anställningsstöd för långtidsarbetslösa där arbetsgivaren får tillbaka hela lönekostnaden. Vad beror det på? Dels att det råder en faktisk brist på lämpliga sökande att matcha. Dels på grund av överenskommelser med facken. Arbetsgivare ska inte kunna ta in medarbetare på extratjänster för att ersätta medarbetare som avslutar sin anställning. Extratjänster ska vara ett komplement.

Nu ska det nygamla anställningsstödet beredskapsjobb sjösättas. Det riktar sig till målgruppen nyanlända och till dem som varit arbetslösa i mer än tre år. Det finns redan i princip motsvarande anställningsstöd till den målgruppen. Vad tänker regeringen att man ska lyckas med denna gång?

Vi har redan dessa stöd:

Extratjänster – där arbetsgivaren får tillbaka hela lönekostnaden.

Särskilt anställningsstöd – där arbetsgivaren får tillbaka 85 procent av lönekostnaden.

Instegsjobb – där arbetsgivaren får tillbaka 85 procent av lönekostnaden.

Nystartsjobb – där arbets­givaren får tillbaka mellan 1 och 2,5 arbets­givaravgifter beroende på hur länge den sökande varit arbetslös.

Lönebidrag – där arbetsgivaren får ett procentuellt avdrag på lönekostnaden som ska kompensera bortfall av arbetsförmåga vid funktions­nedsättning.

Det är dags att våra politiker inser att vi har en stor grupp sökande som inte är matchningsbara av skilda orsaker, men som ändå måste vara inskrivna på Arbetsförmedlingen. Exempelvis de som inte får sjuk­ersättning eller inte fått sjukpenning godkänd. Människor som av olika orsaker inte är matchningsbara på dagens arbetsmarknad. Det är så »enkelt« att lansera ett anställningsstöd till – men hjälper det?

Eva Sjögren, Arbetsförmedlingen

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.