Våra medlemmar delar inte den bild som ges i Publikt

DEBATT: KRIMINALVÅRDEN2014-10-28
Gunilla Jonsson, ordförande för klubb 12 (huvudkontoret) i ST inom Kriminalvården, håller inte med om det som skrivits om Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg i Publikt. STs avdelningsordförande Per Sunneborn och Publikts chefredaktör Alexander Armiento svarar.

I ett antal artiklar i Publikt beskrivs Kriminalvården som en myndighet skrämd till tystnad och som sparkar chefer till höger och vänster.

Målet är Kriminalvårdens general­direktör Nils Öberg, som framställs som en diktator. »Nyheterna« bygger på gammal skåpmat som TV4 publicerade för ett år sedan och det är förvånande att Publikt kör detta igen.

Jag, och många med mig, reagerar starkt på den enligt oss felaktiga bild som uppmålas.

Vi är inte skrämda. Vi är inte rädda för att ha åsikter.

Ett antal chefer har slutat de senaste åren, visst. Men de flesta efter eget val och inte sällan har de gått vidare i karriären inom Kriminalvården eller lämnat för höga tjänster i det privata näringslivet. En del har fått lämna chefsuppdraget då man inte stått för ett modernt ledarskap med allt vad det innebär. Sådana beslut kan man som högste chef inte väja för, då verksamhetens bästa alltid går först.

Våra medlemmar är i stort inte överens med den bild som beskrivs i Publikt, vilket jag som facklig förtroendevald fått bekräftat från flera håll. Reaktioner från andra fackförbunds medlemmar har också kommit.

Här några enstaka exempel från en mängd kommentarer som jag fått:

»Jag var faktiskt i tankarna att gå ur ST, för jag var så trött på ›sand­lådan‹.«

»Vore ju bra om Per (Sunneborn) vände sig till sina medlemmar för att få en helhetsbild på det hela. Känns just nu bara som det är en personlig vendetta mot GD.«

Gunilla Jonsson,
ordförande för klubb 12 (huvudkontoret) i ST inom Kriminalvården.

 

STs avdelningsordförande: Olika bilder beroende på var man finns

Det är precis så här det ska fungera i en organisation med högt i tak. Alla har rätt att framföra sina synpunkter. Vår ordförande på Kriminalvårdens huvudkontor upplever säkert situationen som hon beskriver – det är hennes sanning och den respekterar jag. Att jag sagt att vi har en rädd orga­nisation bygger på de kontakter jag har haft med just rädda med­arbetare. När det gäller chefer som har slutat känner jag i formuleringar­na igen retoriken från vår generaldirektör. Det finns dock de som har annan information om och upplevelse av vad som hänt. Vem som talar sanning och vem som inte gör det får framtiden utvisa. När det gäller helhetsbilden kan nog bilderna skilja sig åt beroende på var man befinner sig. Jag har i min roll att tolka bilden för hela Kriminal­vården.

Personliga vendettor hör inte hemma i en modern organisation. De meningsskiljaktigheter som finns grundas på sakliga omständigheter. Mitt uppdrag är att framföra den kritik som ST-medlemmarna som kollektiv gett uttryck för. Någon egen agenda har jag inte. Inte heller kan jag ta ansvar för massmedias agerande när det gäller att få svar på de frågor som ställts till vår generaldirektör.

Per Sunneborn,
avdelningsordförande för ST inom Kriminalvården

 

Publikts chefredaktör: Rapporteringen bygger inte på »gammal skåpmat«

Att Publikts rapportering skulle bygga på »gammal skåpmat« stämmer inte – artiklarna innehåller många nya uppgifter, även om det som bakgrund till dessa också redogörs för sådant som uppmärksammats i andra medier. Jag vill också understryka att Publikts syfte och metod är att med journalistiska arbetsmetoder och åtskilliga källor skildra verkligheten på arbetsplatserna, inte att driva kampanj å någon parts vägnar.

Alexander Armiento,
chefredaktör för Publikt
 

 

 

 

  

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.