Vi försvarar offentliga sektorn

DEBATT: DEBATT2003-12-15
Av:  Anna-Greta Johansson

Jan-Erik Gustafsson krävde i förra numret av tidningen att ST ska avbryta TriO-projektet. Åsikten är värd respekt, men inte motiven till åsikten.

TriO-projektets bärande utgångspunkt är tanken – hos fackförbund med en gemensam värdegrund – att bilda ett nytt förbund. Projektet har inte kommit till för att tillfredsställa EU-kommissionens vilja. Med förlov sagt, så tror jag nog att EU-kommissionen inte tillmäter oss en sådan betydelse. Dessutom är det så att när det gäller att påverka EU så sköts det bäst som det är idag, dvs inom ramen för TCOs arbete.

Även på andra punkter i Jan-Erik Gustafssons artikel finns det anledning att ifrågasätta sakligheten. Jan-Erik hävdar, och det måste väl för Jan-Erik vara den viktigaste frågan för hela TriO-projektet eftersom den lyfts fram först i artikeln, att i ”TriO-projektet har ställts frågan om facket ska vara enbart en tjänstemannaorganisation eller en facklig ideologisk diskussion”. Det är en fråga som aldrig föresvävat arbetet i TriO-projektet. Det kan hända att någon person i något sammanhang sagt detta, men det betyder ju inte att detta är en viktig fråga för TriO-projektet.

I sak är det snarast tvärtom. Arbetet har visat att vi har en gemensam syn på såväl samhället som arbetslivets utveckling. Vi har samtliga förbund en stark ideologisk vilja att åstadkomma och att slå vakt om den generella välfärden och den offentliga sektorn. Nu tillkommer dessutom  Försäkringsanställdas förbund som ett fjärde förbund i TriO. Tillsammans kommer vi fyra förbund att vara det förbund som har flest medlemmar inom välfärdssektorn, främst genom offentlig men även frivillig finansiering (handikapporganisationer o dyl). Jag kan lova dig att inget annat fackförbund kommer att i välfärdsfrågor kunna uppträda med samma trovärdighet!

I din artikel hänvisar du till förbundsstyrelsens diskussioner om de statliga verksamheternas utveckling. Genom att hänvisa till enskild ledamot av förbundsstyrelsen hävdar du att ST suddar ut ideologiska gränser mellan vad som är privat och vad som är offentlig verksamhet, och att detta ytterst beror på TriO-projektet. Din åsikt är helt horribel. Diskussionen om gränserna mellan offentligt och privat har pågått, och pågår fortfarande, långt före tanken på att TriO-projektet fanns. Den baseras på det faktum att allt fler statliga verksamheter bolagiseras och därefter privatiseras – mot STs egen uppfattning.

När det gäller sakfrågan om TriO-projektet har arbetet nu gått så långt att det går att redovisa några erfarenheter.  TriO är en offensiv satsning. Fyra förbund, som var för sig är starka, ser en möjlighet att kunna ge medlemmarna en ännu bättre service och verksamhet genom att gå samman. Arbetsgruppernas förslag visar att visionerna håller. Förutsättningarna för det arbete som just nu sker och som kommer att redovisas om bara några veckor visar att tillsammans kommer vi fyra förbund att bli starkare, ge bättre stöd och service till medlemmar och förtroendevalda.

Min uppmaning till dig, Jan-Erik, är att ta dig tid att läsa den rapporten, istället för att se hjärnspöken om EUs inflytande över TriO, eller att TriO har till syfte att avveckla den offentliga sektorn. Och till alla andra medlemmar och förtroendevalda vill jag ge samma uppmaning.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.