Bild: Ulf Palm, Emil Tjärnström

Vi välkomnar en diskussion om Arbetsförmedlingen

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-02-03
Den reformering av Arbetsförmedlingen som Roger Haddad och de övriga riksdagspolitikerna har ansvaret för har knappast bidragit till att resultaten har blivit bättre, skriver Åsa Johansson och Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen. I en replik på Roger Haddads debattartikel välkomnar de en debatt om myndighetens uppdrag.

Roger Haddad, riksdagsledamot för Liberalerna, har i en debattartikel i Publikt beskrivit några av problemen inom arbetsmarknadspolitiken. Han menar bland annat att de digitala tjänsterna måste anpassas så att de fungerar för alla, och att det behöver finnas möjlighet att träffa arbetsförmedlare på plats. Han skriver också att Arbetsförmedlingen inte når den målgrupp som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är inte bara tillgängligheten till digital service som upplevs vara bristfällig – det gäller även direktkontakt med myndigheten och med arbetsförmedlare.

De som har följt med i debatten kring Arbetsförmedlingen vet att ST inom Arbetsförmedlingen har varnat för dessa konsekvenser ända sedan M-KD-budgeten röstades igenom i riksdagen 2018.

Vi har gång på gång varnat för konsekvenserna för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden när staten retirerar inom arbetsmarknadspolitiken. Senast i höstas tog ST fram en rapport som visade hur politiken prioriterade ned dessa grupper jämfört med dem som står närmast arbetsmarknaden.

Vi är inte emot att privata leverantörer kompletterar Arbetsförmedlingens tjänsteutbud där de fyller en funktion. Vi konstaterar dock – i likhet med bland andra ekonomen Lars Calmfors – att det inte finns några undersökningar som visar att ett system med privata leverantörer levererar bättre resultat än offentliga myndigheter. Vi ser tystnaden i debatten kring reformeringen som ett tecken på att tilltron till privata leverantörer som lösningen på problemen inom arbetsmarknadspolitiken har minskat.

Roger Haddad delar många av de slutsatser som vi har fört fram i debatten sedan 2018.

1. Arbetsförmedlingen behöver ett tydligt uppdrag.

2. Staten måste alltid ha kvar en egen bemanning och en egen verksamhet. Det är viktigt för att inte utsatta grupper ska riskera att hamna i ett utanförskap på grund av bristande tillgång till utbildning, praktik eller programverksamhet. Detta gäller också skyddat arbete i exempelvis Samhall.

3. Den lokala närvaron måste förstärkas.

4. De digitala tjänsterna är inte anpassade och fullt tillgängliga och användbara för exempelvis språksvaga eller personer med funktionsnedsättningar. För dessa grupper behövs helt andra anpassningar av den digitala servicen. Det behöver också finnas möjlighet att träffa en arbetsförmedlare och få stöd och hjälp på plats.

Roger Haddad skriver också att den ”förnyelseresa” för Arbetsförmedlingen som utlovades redan 2015 inte har bidragit till en bättre verksamhet. Vi kan till viss del även hålla med om den kritiken. Vi vill dock kontra med att säga att den reformering av Arbetsförmedlingen som han och våra andra riksdagspolitiker har ansvaret för, knappast har bidragit till att resultaten har blivit bättre. Kolossen i arbetsmarknadspolitiken är kanske inte myndigheten utan den spretiga politiken.

Vi välkomnar dock debatten och kommer att bjuda in oss till ett samtal med Roger Haddad och andra politiker för att tillsammans med dem diskutera hur vi på bästa sätt ska hitta en politik som hjälper fler i arbete oavsett var de bor eller vilka förutsättningar de har.
 

Åsa Johansson
Ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen

Johan Eklund
Vice ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.