Annons:

Bild: Mostphotos

Viktigt att vara vaksam på varningstecken på skadligt alkoholbruk

DEBATT: MISSBRUK2021-08-26

Distansarbete ökar risken för skadligt bruk av alkohol – därför är det extra viktigt att känna till vilka tecken man ska vara uppmärksam på när medarbetarna arbetar hemma, skriver Alnas vd Anna Thulin, som ger råd till chefer om hur skadligt bruk kan förebyggas och upptäckas.

Distansarbete ökar risken för skadligt bruk av alkohol, särskilt om det pågår under långa perioder, som nu under coronapandemin. Att jobba på distans innebär att de vanliga rutinerna och den naturliga kontrollen från kollegerna saknas. Medarbetare som haft problem tidigare eller av andra skäl ligger i riskzonen är särskilt utsatta.

Chefers kunskap om hur tecken på skadligt bruk kan hanteras varierar. Många känner sig osäkra, såväl när det handlar om konsumtion av alkohol som när det är fråga om spelande och andra skadliga beteenden.

Det blir också svårare att se tidiga signaler på skadligt bruk hos medarbetarna när man inte träffas fysiskt lika ofta.

Behovet av rådgivning har därför blivit större. Samtalen till oss på Alna, som hjälper arbetsgivare och organisationer att hantera skadligt bruk i arbetslivet, ökade med 25 procent under 2020.

Vi ser att kunskapen om skadligt bruk behöver förstärkas och förbättras. Medarbetare med beroendeproblematik behöver erbjudas effektiv hjälp och stöd för att komma till rätta med sin problematik och för att kunna fungera på ett bra sätt på arbetsplatsen.

Förutom att skadligt bruk drabbar individen, blir det ofta följder för arbetsplatsen i form av kvalitetsbrister i produktionen och ökad risk för arbetsskador.

Det första och bästa en arbetsgivare kan göra är att uppmärksamma frågan och säkerställa att alla chefer har kunskap om hur de ska hantera eventuell oro för en medarbetare och vad som står i policyn. Det är viktigt att både chefer och kolleger agerar direkt vid minsta oro.

Särskilt viktigt är att känna till vilka tecken man ska vara uppmärksam på vid distansarbete. Exempel på sådana tecken kan vara att en medarbetare konsekvent stänger av kameran vid möten, är onormalt trött, inte presterar som vanligt, missar tider och deadlines, skriver kritiska mejl sent på kvällar eller nätter, har humörsvängningar eller är onormalt irriterad.

Några punkter som chefer som har distansarbetande medarbetare särskilt bör tänka på är dessa:

  • Utgångspunkten är att den policy som arbetsplatsen har för alkohol och droger gäller oavsett var arbetet utförs.
  • Chefen behöver vara tillgänglig och kunna nås på telefon. Även kontakt med kolleger vid behov bör uppmuntras.
  • En struktur för uppföljning i form av planerade avstämningar med samtliga medarbetare på video eller telefon är viktig inte enbart för att säkerställa att arbetet fungerar och blir utfört, utan också för att hjälpa medarbetarna att fatta goda beslut.
  • Gruppavstämningar på video ger en möjlighet att se varandra som kolleger och skapa en känsla av tillhörighet och att bli sedd. De ger även en möjlighet för chefen att uppmärksamma eventuella förändringar i beteende eller andra signaler på ohälsa som kan vara tecken på skadligt bruk.
  • Det är viktigt att skapa en atmosfär där kollegerna frågar varandra om de känner oro och pratar om hur de mår.
     

Anna Thulin
VD på Alna, en del av Feelgood.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA