8 000 nya medlemmar krävs varje år

FÖRDJUPNING: MEDLEMSVÄRVNING2003-07-30
För att behålla sin nuvarande storlek behöver ST rekrytera närmare 8 000 nya medlemmar varje år fram till 2010. En utmaning – men ingen omöjlig uppgift.

ST är inne i en period av förändring. Med en tydligare profil, nytt förbundsnamn och genom att sätta medlemmen i fokus ska förbundet möta framtidens krav på det fackliga arbetet. I grund och botten handlar det om förbundets överlevnad.

– Styrelsen ska ordna 15 regionala konferenser. De kommer att bli värdemätare och en första avstämning för det framtida arbetet. Där kommer de lokala representanterna kunna redovisa vad de kan göra för rekryteringen – och vilket stöd de behöver från förbundet, säger STs kanslichef Gunnar Johanson.

Han är medveten om att rekryteringen kommer att bli en svår fråga. 

– Det är viktigt att vi når människor redan innan de börjar arbeta. De flesta av våra framtida medlemmar kommer att läsa på högskolorna. Om vi kan möta dem redan där och sedan ge dem ett gott mottagande på arbetsplatsen har vi mycket att vinna.

För tillfället arbetar förbundet med att stärka arbetsplatsombuden. Utbildning och nyrekrytering av arbetsplatsombud är en prioriterad fråga. Utöver de nya medlemmarna behöver ST rekrytera 1 500 nya arbetsplatsombud varje år.

Astrid Stark är ombudsman vid STs medlemsenhet. Hon har arbetat med förbundets rekrytering i många år.

Kommer ST att klara av sitt rekryteringsmål?
– Självklart. Vi kommer att fixa det.

Hur viktig är studerandeverksamheten?
– Den är oerhört värdefull. Att vi kan visa upp oss och delta på högskolornas arbetsmarknadsdagar är mycket angeläget. Våra studentinformatörer är något av det viktigaste vi har i förbundet.

Vilken roll har arbetsplatsombuden?
– De är den första kontakten med ST på arbetsplatsen. Det är självklart att de är viktiga och det gäller att vi har rätt person på rätt plats. De är jätteduktiga men de måste i större utsträckning visa vad de åstadkommer på arbetsplatsen. 

Och förbundet i stort, vad behöver det göra?
– Vi måste tänka rekryteringsmässigt hela tiden. Vi ska vara seriösa men samtidigt kunna bjuda lite på oss själva. Inte vara så tråkiga. ST-Direkt är en satsning som jag tror på. Det innebär ett personligt bemötande och en service för medlemmarna.

Medlemsfakta i siffror

Antal ST-medlemmar den 1 januari 2003: 97 718

Studerandemedlemmar: 1 484

Nya medlemmar i ST 2002: 5 010

Målet 2002: 6 500

37 avdelningar ökade sitt medlemsantal.

8 avdelningar hade oförändrat antal medlemmar.

50 avdelningar fick redovisa en minskning av antalet medlemmar 2002.

Framtiden: ST behöver rekrytera ungefär 8 000 nya medlemmar per år för att behålla sin storlek fram till 2010.

ÄMNEN:

ST
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.