Bild: Getty Images

Arbetsplatsen är ofta orsaken till problemet

FÖRDJUPNING: REHABILITERING2018-12-14
Återgång till arbete efter sjukskrivning är ofta en komplex process där varje individuellt fall måste hanteras unikt. Det är vanligt att arbetsplatsen också behöver rehabiliteras, säger forskaren Christian Ståhl.

Sedan 1 juli 2018 har arbetsgivaren ett ökat ansvar för rehabilitering. En lagändring slår fast att arbetsgivaren måste göra en rehabiliteringsplan inom de första 30 dagarna som en anställd är borta från jobbet, förutsatt att frånvaron förväntas bli mer än 60 dagar lång.

Lagändringen är klart positiv för arbets­tagaren, menar Christian Ståhl, professor vid Linköpings universitet som forskar om sjukskrivning och rehabilitering.

– Nu måste arbetsgivarna tänka till lite mer. Men sedan ska den färdiga rehabiliterings­planen inte tvunget rapporteras in någonstans, vilket man kanske kan behöva fundera över i fram­tiden, säger han.

Christian Ståhl beskriver rehabili­tering som en komplicerad process där arbetsplatsen som sådan nästan alltid behöver sin egen rehabilitering. Oftast är arbetsplatsen både orsak till problemet och lösningen på detsamma, konstaterar han.

Forskningen kring rehabilitering visar att fokus bör ligga på organisations- och arbetsplatsnivå. Ändå tenderar man att försöka förändra individen snarare än arbetsplatsen.

– Ofta är det så att om man ska återgå till en arbetsplats där det fanns problem i arbetsmiljön från början, så kommer det inte att fungera så bra om man inte har gjort något åt de sakerna.

Christian Ståhl vill betona att man som enskild aldrig ska behöva stå ensam i processen.

– Får man inte stöd kan facket vara en lämplig aktör att använda sig av i kontakten med arbetsgivaren, säger han.

Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering

  • Om sjukperioden väntas bli 60 dagar eller längre är det arbetsgivarens ansvar att göra en rehabiliteringsplan inom de första 30 dagarna som den anställde är borta från jobbet.
  • Om sjukperioden väntas vara kortare än 60 dagar bör arbetsgivaren i stället dokumentera den anställdes återgång till jobbet.

Källa: Försäkringskassan

Bättre rehab med koordinator

För två år sedan infördes på försök en funktion för att koordinera rehabiliterings­insatser. Eftersom regeringens utvärdering visade att processen kring sjukskrivning blev bättre, vill man nu lagstifta om att landstingen ska erbjuda så kallade rehabkoordinatorer.

Rehabiliterings­­penning alternativ till sjukpenning

Den som deltar i arbetslivs­inriktad rehabilitering, som arbetsträning eller en utbildning på högst ett år, kan i stället för sjukpenning ha rätt till rehabiliteringspenning. Rehabiliteringspenningen är lika hög som sjukpenningen. Dessutom kan man få särskilda bidrag för exempelvis studie­material eller resor till annan ort.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.