Bekanta frågor för ”nya” facket

FÖRDJUPNING: TRÖG START2003-07-30
Frågorna är välkända, men den administrativa miljön har varit rörig och beslutsvägarna delvis nya. Starten för ST-Försäkringskassan har därför varit lite trög, förklarar Siv Norlin.
Av:  Ann-Charlotte Viklund

Den som under januari månad ville träffa Siv Norlin, ordförande i STs nya storavdelning, fick springa ikapp henne någonstans mellan Sturegatan 15 och Klara Västra kyrkogatan 11 i Stockholm. Där har ST-Försäkringskassans Stockholmssektion sin fackexpedition, och dit fick Siv Norlin ta sig i väntan på en ST-dator och på att bli inkopplad på SFA-nätet, försäkringskassornas och Riksförsäkringsverkets (RFV) gemensamma intranät.

Denna koppling behövs om man ska kommunicera med de  förtroendevalda och medlemmarna vid försäkringskassorna.

Bortsett från lite ”administrativt strul” är avdelningsstyrelsen och sektionerna nu igång med den nygamla verksamheten och med kontaktbyggande. Arbetsuppgifterna inom avdelningsstyrelsen är också fördelade, så alla är  medvetna om vad som förväntas av dem, försäkrar Siv Norlin.

Under hela januari har oroliga medlemmar, som tidigare tillhörde FF, ringt sina sektioner och undrat om de har kvar sitt tidigare försäkringsskydd, eftersom premien för den frivilliga delen inte dragits på lönen och den utlovade informationen från försäkringsbolaget inte kommit. Särskilt medlemmar med pågående försäkringsärenden har varit oroliga. Lokalt har försäkringarna därför varit den hittills största fackliga frågan.

Centralt har avdelningen satt sig in i och diskuterat RFVs budgetunderlag för 2004–2006, som ska vara klart i mitten av mars.

Frågan togs även upp på styrelsens planeringsdagar i slutet av januari, där man också var helt överens om att det i dagsläget inte finns något omställningsutrymme, trots att RFV räknat med att frigöra motsvarande 300 miljoner kronor för 2004.

I sin budgetframställan begär RFV visserligen oförändrad budgetram, jämfört med 2003, men tar då inte hänsyn till eventuella ökade kostnader.

– Få kassor har hittills över huvud taget antytt att de uppnått effektivitetsvinster med de nya ärendehanteringsstöden (ÅHS 1.3). Att då på ett år frigöra 300 miljoner låter som en ren utopi, säger Siv Norlin.

Omställningsutrymmet vid försäkringskassorna ska, enligt tidigare löften, inte enbart användas till att betala för tekniken, utan även till att utveckla arbetsmiljön och förbättra kvaliteten i försäkringen.  
Siv Norlin konstaterar dock att RFV, troligen som ett resultat av samtalen med ST- Försäkringskassan, villkorat möjligheten att utnyttja omställningsutrymmet till att gälla när man fått ett mer utvecklat tekniksystem än dagens ÄHS 1.3.

Mätningar har under januari månad gjorts i varje försäkringskassa för att se vilka effekter gjorda teknikinvesteringar – ÄHS, Internet-satsning, telefoni med mera – gett organisationen. Även ST-FK-avdelningen är intresserad av dessa resultat och har i ett brev till sina sektioner uppmanat dem att ta del av resultaten, vidarebefordra eventuella synpunkter och  förse avdelningen med dessa.

För ett år sedan fattade försäkringskassornas direktörer tillsammans beslut om att förverkliga ett antal idéer ur det gemensamma kundpolicydokumentet ”Kassan möter kunden idag och i morgon”. Som följd av beslutet håller så gott som alla försäkringskassor nu på att införa telefonöppen kundtjänst till klockan 20 alla vardagar. Förhandlingar om att finna lämpliga lösningar lokalt pågår för fullt.    

Direktörsbeslutet fattades utan föregående MBL-förhandlingar. För att undvika liknande situationer tänker FK-avdelningen nu ta hjälp av arbetsrättsjurister för att utreda frågan rent principiellt och  få klarhet i om det går att bete sig på detta sätt.

Enligt gällande delegeringsordning är det ST-FK-avdelningen som deltar i parternas centrala MBL-förhandlingar, vid tvisteförhandlingar träder förbundet, ST, in.
Både Siv Norlin och Johnny Estius, som är vice ordförande i avdelningen, beräknar att arbeta fackligt för avdelningen cirka 75 procent av sin tid.

Under april–maj planerar avdelningsstyrelsen att besöka samtliga sektioner (tidigare FK-avdelningar), och 22 maj är det dags för den nya avdelningens första representantskap.

Siv Norlin

Ålder: 44 år
Familj: Singel
Arbete: Anställd vid Försäkringskassan i Stockholm sedan 1979.
Fackliga uppdrag: Ordförande i ST-Försäkringskassan sedan nyår, dessutom  ordförande i avdelningens Stockholmssektion. Ledamot i STs förbundsstyrelse.
Det bästa med ditt tidigare förbund, FF: Korta och tydliga beslutsvägar.
Fritid: Just nu ingen.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.