STs kongress 2012.
Bild: Casper Hedberg
STs kongress 2012.

Fokus på miljö och medlemmar

FÖRDJUPNING: ST-KONGRESS2012-06-19

STs kongress beslutade att prioritera arbetsmiljö och medlemsvärvning den kommande fyraårsperioden. Ombuden röstade också för ett mer aktivt arbete för kortare arbetstid.

Förbundsstyrelsens förslag till mål och utvecklingsplan för åren 2012 till 2018, som omarbetats efter en debatt på förra årets stämma, röstades igenom utan någon större diskussion.

Även styrelsens förslag till policy- och verksamhetsinriktning för perioden fram till nästa kongress 2016, som beskriver förbundets främsta prioriteringar, gick igenom utan stora förändringar.

Dokumentet lyfter bland annat fram en satsning på arbetsmiljön och vikten av att individen får ökat inflytande över sin kompetens­utveckling.

Bland de motioner som väckte debatt fanns två som ville få mer fart på förbundets arbete för generell arbets­tidsförkortning. Gabriel Thott från Linköpings universitet gav sig in i diskussionen:

– Styrelsen vill att motionen ska anses vara besvarad. Det betyder »oroa dig inte Gabriel: vi har koll på läget«. Problemet är att jag är en orolig typ.

Förbundsstyrelsens Tom Johnson förklarade att arbetstidsförkortning är något ST arbetat med sedan 1970-talet.

Men majoriteten tyckte att förbundsledningen måste betona frågan mer och biföll motionerna.

Andra beslut på STs kongress

  • ST ska påverka riksdag och regering så att nya uppdrag till myndigheter alltid föregås av en analys om det finns en risk för fler incidenter av hot eller våld mot personalen.
  • ST ska verka för att myndigheter och statliga bolag gör årliga personalekonomiska bokslut.
  • ST ska verka för att riksdag och regering tar fram en modell för uppföljning av hur skattebetalarnas pengar används inom ramen för lagen om offentlig upphandling samt lagen om valfrihetssystem.
  • Efter en livlig debatt röstade kongressen ned en motion om att ST ska utveckla och genomföra grundläggande arbetsmiljöutbildningar i egen regi.
  • Kongressen beslutade om ett nytt internationellt program som prioriterar mänskliga rättigheter i arbetslivet samt demokrati och inflytande.
  • STs medlemsavgift höjs från 1 juli i år. De som har en månadslön på minst 22 000 kronor – de flesta ST-medlemmar – får en höjning med 16 kronor i månaden. Avgiften för pensionärer höjs från 250 till 300 kronor per år, medan studenter fortsatt betalar 100 kronor för hela studietiden. Med höjningarna räknar ST med att successivt minska underskottet från 19,3 miljoner kronor i år till ett plusresultat 2016.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.