"Förändringsagenter" efterlyses

FÖRDJUPNING: LEDARSKAP2003-11-06
–Öppenheten och insynen gör skillnad mellan att vara chef i staten jämfört med i ett privat företag. I staten måste alla beslut och beslutsunderlag vara offentliga, säger Monica Wåglund på Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR.

–Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundvärden som ska genomsyra allt som görs i myndigheterna. De olika värderingarna kan ibland också ställas mot varandra och skapa komplicerade situationer, anser Monica Wåglund.

Av bland annat den anledningen är det svårt att värdera och mäta om statliga myndigheter har uppnått sina mål, menar hon.

Monica Wåglund ansvarar för frågor kring chefsutveckling på KKR. Ett av KKRs uppdrag är att utveckla och förmedla chefsutvecklingsprogram för statsförvaltningen. I det ingår att verka för att det blir fler kvinnor på högre chefsnivåer i förvaltningen.

KKR förordar inga speciella modeller för chefskap.

–Vi tycker det är viktigt att få chefer som reflekterar över sitt ledarskap och hur de ska kunna lösa olika situationer, säger Monica Wåglund.

Rådet poängterar också behovet av ledare i förändring, "förändringsagenter".

–Man ska både kunna "eleva för dagen"e och leda arbetet på kort och lång sikt. Det är ganska svårt, för förändringar går snabbt i dag.

KKR har hittills genomfört två utbildningsprogram för kvinnliga chefer på mellannivå och två program för högre chefer och dessa program kommer att genomföras igen med start nästa år. Just nu gör man dessutom en upphandling av åtta konsultföretag för chefsutbildning som övriga myndigheter ska kunna använda sig av.

Utvecklingsprogrammet för kvinnliga chefer syftar till att uppmuntra kvinnor på mellanchefsnivå att söka högre tjänster.

–Vårt mål är att hälften av kvinnorna ska ha fått eller vara på väg till en högre chefstjänst efter ett år.

Programmet för högre chefer handlar om strategiskt chefskap. I det ingår omvärldsbevakning, strategiskt tänkande och hur myndigheter ska utvecklas utifrån omvärldens förändring.

Rådet har skapat Mentorforum, där man bygger upp en bank av mentorer som utbildas av KKR och som erbjuds chefer som önskar en mentor.

–Genom Mentorforum kan vi para ihop adepter och mentorer successivt under året och ge möjlighet för många chefer att få en mentor, förklarar Monica Wåglund.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.