Förmån tack vare kollektivavtalet

FÖRDJUPNING: TJÄNSTEPENSION2016-11-22

Tjänstepension är en viktig förmån som facken förhandlar fram och inte en rättighet som alla får per automatik. »Det är en väldigt viktig del av den totala pensionen«, konstaterar Olof Lundvall på Statens tjänste­pensionsverk, SPV.

Din framtida pension består av flera olika delar. Den allmänna pensionen har alla rätt till. Var och en kan också pensionsspara privat.

Tjänstepensionen, däremot, är oftast resultatet av ett kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare. Tjänste­pension är alltså ingen absolut rättig­het.

– Utan tjänstepension får många det väldigt tufft som pensionärer. Den ger dig en bättre ekonomi, säger Olof Lundvall, informationschef på SPV.

Därför är det viktigt att ta reda på om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal om tjänstepension när man ska börja på ett nytt jobb, menar han. För det är arbetsgivaren som sätter av pengarna.

Premiebestämd tjänstepension är i dag den vanligaste formen av tjänste­pension. Den innebär att en viss procent av din månadslön avsätts. Hur mycket beror på vilket avtal som gäller på din arbetsplats. I de flesta avtal får du själv välja i vilket bolag som hela eller en del av den avsatta summan ska förvaltas.

I vissa avtal finns också förmånsbestämd tjänstepension, oftast för personer med en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp, det vill säga drygt 37 000 kronor per månad. Den som har förmånsbestämd tjänstepension får en viss procent av sin slutlön i tjänstepension.

De flesta som arbetar vid myndigheter omfattas av det statliga pensionsavtalet PA16. Där finns dels reglerna från det tidigare pensions­avtalet som gäller anställda födda före 1988, dels nya regler för dem som är födda 1988 eller senare.

Anställda på statliga eller privata bolag är oftast anslutna till ITP, Industrins och handelns tilläggspension, eller varianter på det avtalet. Exempelvis heter ett av Postnords avtal ITP-P.

Bild: Istockphoto

Sex saker som avgör tjänste­pensionens storlek

  1. Vilket avtal du omfattas av.
  2. Hur många år du jobbat.
  3. Hur mycket du jobbat – heltid, deltid eller om du är eller har varit tjänstledig.
  4. Hur hög lön du haft.
  5. Hur det går för de fonder din pension är placerad i.
  6. Vid vilken ålder du börjar ta ut tjänstepension.

Placera din tjänstepension

Lägre pension med återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får din tjänstepension om du dör. Men så länge du lever blir din egen pension lägre – sju procent lägre hos Kåpan Pensioner. Den som vill ha åter­betalnings­skydd måste anmäla det.

Många soffliggare

83 procent av de 33  500 nyanställda på statliga myndigheter som erbjudits att göra ett första val för placering av sin tjänste­pension gör inte det utan låter Kåpan Pensioner ta hand om förvaltningen.

4,5 procent

4,5 procent av bruttolönen är den vanligaste nivån på avsättningen till tjänstepension.

14 700 000 000  

Statens tjänste­pensionsverk betalar varje år ut 14,7 miljarder kronor i form av tjänstepensioner och andra ersättningar.

ÄMNEN:

Tjänstepension
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.