Bild: Getty Images

Bra att veta om sjukförsäkringen

KORT OM: SJUKFÖRSÄKRINGEN2021-12-15

Ett par dagars hostande i soffan åker vi alla på då och då, och ibland måste vi vara sjukskrivna betydligt längre än så. När du blir allvarligt sjuk eller skadad och är hemma i mer än två veckor behöver du ansöka om sjukpenning.

 1. Arbetsgivaren betalar sjuklön
  De första två veckorna som du är sjuk betalar arbetsgivaren sjuklön. Den är 80 procent av din lön under sjukperioden, minus ett karensavdrag. Karensavdraget – som ersatt den tidigare karensdagen – är 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka, oberoende av hur länge du är sjuk. Är du sjuk i mer än sju dagar behöver du lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren.
   
 2. Ett tak begränsar ersättningen
  Efter 14 dagar sjukanmäler arbetsgivaren dig till Försäkringskassan. Du måste själv ansöka om sjukpenning och bifoga läkarintyg. Försäkringskassan bedömer din arbetsförmåga och beslutar om sjukpenning på hel- eller deltid. Du får knappt 80 procent av din lön upp till inkomsttaket i sjukförsäkringen. Den maximala årsinkomst som kan ligga till grund för sjukpenning är åtta prisbasbelopp, vilket innebär att hel sjukpenning kan betalas ut med högst 810 kronor per dag. Med kollektivavtal får du utöver sjukpenning också en ersättning från arbetsgivaren.
   
 3. En bedömning görs efter tre månader
  Huvudregeln är att sjukpenning på denna nivå betalas ut i maximalt ett års tid, men det görs flera bedömningar av din arbetsförmåga under sjukskrivningens gång. De första tre månaderna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete eller ett annat tillfälligt arbete på din arbetsplats. För att ha rätt till sjukpenning efter tre månader krävs det att du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.
   
 4. Efter sex månader görs en ny prövning
  När du har varit sjuk i ett halvår görs en ny bedömning av om du, trots din sjukdom eller skada, kan ta ett annat jobb på arbetsmarknaden. Om Försäkringskassan bedömer att du har en sådan arbetsförmåga får du inte längre sjukpenning – men det finns undantag. Försäkringskassan kan skjuta upp bedömningen om det anses troligt att du inom ett år från sjukskrivningens start kan komma att återgå till din arbetsplats i samma omfattning som innan du blev sjuk. Detsamma gäller om du har en allvarlig sjukdom eller rehabiliteras efter en olycka.
   
 5. Du ska få stöd från arbetsgivaren
  Under sjukskrivningen ska arbetsgivaren hålla kontakten med dig, göra en plan för hur du ska kunna återgå till jobbet och undersöka hur arbetssituationen kan anpassas för att du ska kunna jobba. Det kan till exempel handla om ändrade arbetstider eller arbetsuppgifter.
   
 6. Rehabiliteringspenning är ett alternativ
  Om du behöver rehabilitering – exempelvis möjlighet att träna på vissa arbetsuppgifter för att få tillbaka arbetsförmågan – kan du få rehabiliteringspenning. Beloppet är detsamma som sjukpenningen. Du kan också få rehabiliteringspenning om du får rehabilitering, till exempel arbetsträning, via Arbetsförmedlingen. Om du efter ett års sjukskrivning fortfarande inte kan arbeta kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå, som är 75 procent av din lön upp till taket.

Kollektivavtal ger mer pengar vid sjukdom

Anställda på statliga myndigheter omfattas av villkorsavtalet, och i det finns ett sjukpenningtillägg som arbetsgivaren betalar. Under sjukskrivningens första år är det 10 procent av lönen upp till sjuklönetaket och 87,6 procent på den del av inkomsten som ligger över taket. Den sammanlagda ersättningen från Försäkringskassan och arbetsgivaren till en sjukskriven statsanställd blir därför ungefär 90 procent av lönen. Anställda på affärsverk och på de allra flesta bolag inom STs organisationsområde får också en kompletterande ersättning till sjukpenningen genom sina kollektivavtal.

Nästa år kan taket i sjukförsäkringen höjas

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen förändringar av sjukförsäkringen, bland annat att taket ska höjas från 8 till 10 prisbasbelopp från och med årsskiftet. Enligt regeringen berörs 246 000 arbetstagare av förslaget. Men de grupper som har ett sjukpenningtillägg i sitt kollektivavtal kommer inte få ut mer pengar totalt vid en sjukskrivning, eftersom avtalen anpassas till de nya reglerna.

Även föräldralediga och arbetslösa får sjukpenning

Om du är föräldraledig eller arbetssökande gäller delvis andra regler om du blir sjuk. Föräldralediga kan pausa föräldrapenningen och få sjukpenning, upp till 810 kronor per dag. Arbetslösa kan också få sjukpenning, men som mest 543 kronor per dag.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.