Det finns flera olika situationer då du kan få tjänstledigt. Statligt anställda har rätt att få ledigt för att prova ett jobb på en annan myndighet.
Bild: Mostphotos
Det finns flera olika situationer då du kan få tjänstledigt. Statligt anställda har rätt att få ledigt för att prova ett jobb på en annan myndighet.

Då har du rätt att vara tjänstledig

KORT OM2019-12-17

Vill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Då har du rätt att vara ledig från jobbet. Detsamma ­gäller om du behöver vårda en närstående eller får ett fackligt förtroendeuppdrag. Här är fakta om vilka regler som gäller.

 1. Ledig utan lön
  Att vara tjänstledig innebär i de flesta fall att vara ledig från arbetet utan lön. I vissa situationer har du lagstadgad rätt till tjänstledighet, exempelvis vid föräldraledighet. Vissa typer av tjänstledighet regleras i kollektivavtal. Utöver detta är arbetsgivaren inte tvingad att bevilja tjänstledighet.
 2. Rätt att studera
  Studieledighetslagen ger rätt till ledighet vid alla slags studier. Det enda kravet är att du ska ha varit anställd hos ­arbetsgivaren i minst sex månader, alternativt minst tolv månader under de senaste två åren. Arbetsgivaren får senare­lägga en längre studieledighet i upp till sex månader från ansökningstillfället.

 3. Jobba i eget företag
  Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet ger dig rätt till tjänstledighet i sex månader för att driva ett eget företag. Din verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens.

 4. Vårda närstående
  Man har också rätt till tjänst­ledigt för att vårda en närstående person, om det finns ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Under tjänstledigheten kan man få så kallad närståendepenning från Försäkrings­kassan.

 5. Prova annat jobb
  Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledigt för att prova ett annat jobb, men det finns reglerat i vissa kollektivavtal. Tillsvidareanställda på statliga myndigheter har rätt vara tjänstlediga för att prova ett jobb på en annan myndighet. ST-medlemmar inom Almegas avtals­områden måste lita till arbetsgivarens goda vilja om de vill testa ett annat jobb.

 6. Fackligt förtroendevald
  Enligt förtroendemannalagen har en facklig förtroendeman rätt till den ledighet som fordras för uppdraget. Den förtroendevalde har rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner.

Viktigt att lämna in ansökan i god tid

Du har laglig rätt till tjänstledighet för studier, men arbetsgivaren har rätt att skjuta upp starten i sex månader från ansökningstillfället, om utbildningen är längre än en vecka. Vill du vara tjänstledig för att bedriva näringsverksamhet måste du anmäla det minst tre månader i förväg.

Tjänstledig förälder kan få ersättning

Föräldraledighet och närståendevård är två former av tjänstledighet där man kan få ersättning från Försäkringskassan. 2018 fick 879 122 personer i Sverige ersättning från Försäkringskassan för föräldraledighet. Samma år fick 16 983 personer ersättning för närståendevård.

Avskedad efter 30 års ledighet

I februari i år beslutade Polisens personalansvarsnämnd att avskeda en polis som varit tjänstledig för studier i mer än 30 år. När arbetsgivaren förra året beslutade att polisen i stället skulle komma tillbaka i tjänst, visade det sig att personen undervisade vid ett universitet i USA, skrev Aftonbladet.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA